De pagina Asten/Hemel wordt nu weergegeven
Alle binnenliggende delen toevoegen aan selectieAsten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 17-04-2024 01:04:26
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Hemel

De Hemel is een buurt in het dorp Asten die wordt begrensd door de gehuchten Voordeldonk en Wolfsberg. De Hemel was aan het midden van de 19e eeuw tot het einde van de 20e eeuw, zo tussen 1850 en 1970, veel groter dan de straat die nu de Hemel heet en liep van de knik in de huidige Julianastraat tot waar de Bergweg op Voordeldonk eindigt. Op een kaart uit 1900 ziet er dat dan als volgt uit:

In kranten vinden we advertenties uit de periode 1871-1899 die betrekking hebben op de huidige Julianastraat en een deel van de Emmastraat en in het bevolkingsregister loopt de naamgeving 'Hemel' tot achterin de Lienderweg.  

Dat is niet altijd zo geweest want ten tijde van het kadaster in de periode 1811-1832 was er sprake van het Hemeleindje, ofwel het einde van de Hemel en dat lag ongeveer waar nu de Margrietstraat is.

De huidige straat met de naam Hemel ligt daar een beetje tussenin; aan de westzijde is het deel van de huidige Julianastraat en Emmastraat geen onderdeel meer van de Hemel en aan de oostzijde is er ten opzichte van de kaart uit 1832 een stuk bijgekomen en ten opzichte van de kaart uit 1900 weer wat van afgesnoept door de nieuwbouw.

De buurt Hemel wordt aan het einde van de 17e eeuw voor het eerst genoemd in de Astense archieven als Goort Hendrick Ceelen op 22-03-1695 zijn testament opmaakt. De naam Hemel komt van het woord heim en heimen in de betekenis van met een heg omheind stuk land. De bouwlanden op de bovengenoemde kaart waren waarschijnlijk van een doornenhaag of in goed Astens 'pikkerheg' afgescheiden en we komen in het archief in 1690 het woord 'heymsel' tegen als benaming van die omheining. Heymsel kent dezelfde oorsprong als Hemel, maar betreft de heg, terwijl Hemel duidt op het omheinen of omhemelen van stukken land.