De pagina's Asten/Lindestraat, Asten/Lindestraat/Voormalig huis G1431 worden nu weergegeven
Asten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 09:05:32
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Lindestraat

De Lindestraat is waarschijnlijk vernoemd naar de voormalige in deze straat gelegen schuurkerk met de naam 'Onze Lieve Vrouw van Klein Linden'. En die naam kan weer zijn afgeleid van het toponiem Linden, waar de familie van der Linden in de tijd van de naamgeving in het laatste kwart van de 17e eeuw hun naam aan heeft te danken. Nicolaes Hendrix van der Linden, voor die tijd bekend als Claes Hendrix, was immers eigenaar van het perceel grond dat zij aan de gemeente schonken, waar later de schuurkerk en de pastorie zijn gebouwd.

Een andere mogelijkheid kan zijn dat er in de tijd van de naamgeving veel lindebomen langs de straat stonden, die echter ook kan verwijzen naar de eerdergenoemde verklaring. Onderstaande foto's, de eerste genomen vanaf de voormalige pastorie met rechts de muur die een restant is van de schuurkerk en de tweede genomen vanaf de Tramstraat met links de Nederlands Hervormde kerk, laat de veelheid aan lindebomen zien:

In elk geval heeft de gemeenteraad van Asten in 1929 besloten die naam te kiezen, zoals gemeld rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1929, maar linksonder wordt in diezelfde krant van 06-02-1929 de naam Lindestraat al in 1928 genoemd:

Dat betekent dat de naam Lindestraat gold vanaf de toenmalige Stationstraat, nu Prins Bernhardstraat, tot aan de huidige Nieuwstraat. Tegenwoordig loopt de Lindestraat vrijwel tot aan de windmolen van Asten, maar in 1929 droeg het deel van de Nieuwstraat tot de molen nog de naam Bergsland, waarover later meer. Op de kadasterkaart van 1832 kent de straat voor het deel vanaf de molen de naam Molenweg en meer naar de Nederlands Hervormde kerk toe de naam Molenstraat. Het was de verbindingsweg voor mensen vanuit de Wolfsberg of verder zuidwaaarts om hun graan te laten malen op de Astense windmolen.

Er bestond destijds nog een verbindingsweg met de naam Molenstraat en die lag meer westwaarts en kent nu de naam Burgemeester Wijnenstraat. Als er in archieven van voor 1810 wordt gesproken over Molenstraat betreft dit in alle gevallen die straat.

Op de bovenstaande kaart zijn naast de kerk 6 huizen zichtbaar, die stammen van voor 1832. Hiervan is er slechts één dat een geschiedenis van bewoning kent van de 18e eeuw en dat is het uit rond 1715 stammende huis in eigendom van Michiel van de Cruys, getrouwd met Anna Catharina van der Linden. Het naast de al sinds 1672 bestaande en in 1806 afgebroken schuurkerk gelegen huis, wordt in eerste instantie bewoond door een religieuze tot het in 1749 wordt verkocht aan Petrus Aarts. Het huis is vanaf dan pastorie van de Rooms Katholieke gemeente tot het in 1807 wordt verkocht aan de Nederlands Hervormde gemeente, die het eveneens als pastorie gebruikt. Na 1881 wordt het huis gesplitst en verhuurd aan derden en verhuist die pastorie naar de huidige Burgemeester Wijnenstraat.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-09-1929 de aanvraag voor verharding en riolering van de Lindestraat en in diezelfde krant van 10-09-1929 de bevestiging daarvan:

IN BEWERKING

Zoals eerder genoemd kende een deel van de huidige Lindestraat tot 1962 de naam Bergsland. Die naam komt echter ook voor in delen grenzend aan Ostade in de buurt van de huidige Driehioekstraat en Dijkstraat. 

 

 

Voormalig huis G1431

Rond 1876 splitst de nieuwe eigenaar Antonij van den Eijnden, geboren te Gemert op 05-02-1838 als zoon van Cornelus Bastiaens van den Eijnden en Joanna Maria de Vries, de voormalige fabriek G1067 van de familie de Ligt (zie Voormalig huis G1067) op in een woonhuis G1430 en twee woningen met kadasternummers G1431 en G1432. Op de nevenstaande kadasterkaart is deze opsplitsing te zien.

 

 

 

De woning G1432, die al vanaf 1869 bestond, wordt verhuurd aan Wilbert Cornelissen, geboren te Asten op 15-08-1823 als zoon van Francis Cornelisse en Johanna Vlemmix (zie Voormalig huis G554). Hij is als wever op 30-07-1847 te Asten getrouwd met Anna Maria Smits, geboren te Asten op 08-02-1826 als dochter van Arnoldus Smits en Maria Rooijmans (zie Voormalig huis G562).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen zij vanuit de Wolfsberg (Voormalig huis G846) in de woning met huizingnummer A64 wonen:

Zij verhuizen rond 1872 naar D5b op de Wolfsberg (zie Polderweg 30) en in de woning komt wonen Antonie Welten, geboren te Asten op 20-11-1831 als zoon van Hendrik Welten en Johanna van Heugten (zie Voormalig huis B888). Hij is sinds 13-09-1871 weduwnaar van Catharina van den Berg, geboren te Bakel op 21-08-1835 als dochter van Joost van den Berg en Johanna Koolen, met wie hij op 17-04-1863 te Asten als arbeider getrouwd was. Ook in de periode 1879-1890 woont Antonie Welten met zijn kinderen in de woning met dan huizingnummer A69:

Zij verhuizen in 1883 naar huis A95 in de huidige Logtenstraat en de woning wordt daarna bewoond door Gordina Manders, geboren te Lierop op 15-04-1841 als dochter van Judocus Manders en Josina Peters. Zij is sinds 24-04-1882 weduwe van Laurentius van den Heuvel, geboren op 10-08-1837 te Deurne als zoon van Peter van den Heuvel en Anna Maria Verheijen, met wie zij op 27-04-1864 te Vlierden getrouwd was.

Zij verhuist met haar kinderen rond 1886 naar D4 in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1691) en in de woning komt wonen Johannes Benders, geboren te Asten op 06-05-1858 als zoon van Willem Benders en Hendrika Driessen (zie Bergdijk 16). Hij is als fabrieksarbeider op 19-02-1866 te Asten getrouwd met Antonia Bernards, geboren te Someren op 20-07-1856 als dochter van Hendrikus Bernards en Antonetta Hurkmans.

Johannes Benders verhuist met zijn gezin aan het einde van de periode naar D44 in de Wolfsberg (zie Voormalig huis G1127).

Het huis en de woningen die deel uitmaakten van de voormalige fabriek van de familie de Ligt zijn rond 1890 verkocht aan Martinus van Bussel, geboren te Asten op 23-10-1831 als zoon van Willem van Bussel en Maria van de Kerkhof (zie Voormalig huis G525). Hij is als timmerman op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Maria Driessen, geboren te Asten op 05-06-1838 als dochter van Gerardus Driessen en Johanna Elisabeth van Geffen (zie Voormalig huis G681).

Er vindt rond 1891 een splitsing en verbouw in kadasternummers G1724, G1725, G1726 en G1727 plaats, zoals is weergegeven op nevenstaande kadasterplaatje. Martinus van Bussel woont met zijn gezin zelf in de huidige Prins Bernhardstraat (zie Prins Bernhardstraat 34) en verhuurt de woningen aan derden.

Dit huizencomplex met de naam 'Schuifelenberg' is opgesplitst in vier woningen en we gaan hier verder met de woning die het dichtst bij deze woning lag en dat betreft G1726.

Johannes Benders keert in april 1892 na de verbouwing weer terug in de woning met dan huizingnummer A65a:

Johannes Benders verhuist aan het einde van de periode naar A49 aan de huidige Molenweg (zie Voormalig huis G970).

Het huizencomplex is gekocht door Gerrit van Hameren, die in een andere woning (zie Voormalig huis G1432) woont. Hij verhuurt de huizen en de nieuwe bewoner van de woning is Martinus Boerekamps, geboren te Asten op 16-06-1874 als zoon van Hendrikus Boerekamps en Josijna van Soest (zie Driehoekstraat 6). Hij is als houtzager op 07-04-1899 te Asten getrouwd met Helena Maria van Bussel, geboren te Asten op 23-06-1864 als dochter van Johannes van Bussel en Johanna Maria van den Eijnden (zie Laarbroek 20). Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in de woning met dan huizingnummer A76, dat in de registers is verwisseld met A75:

Zij verhuizen in 1902 naar A48 (zie Langstraat 14) en de woning wordt daarna bewoond door Theodorus Janssen, geboren te Asten op 11-02-1877 als zoon van Laurens Janssen en Geertruda Simonis (zie Voormalig huis G491). Hij is als smid te Asten op 12-10-1900 getrouwd met Johanna Maria Mennen, geboren te Asten op 22-09-1875 als dochter van Hendrikus Mennen en Anna Maria Sauvé (zie Voormalig huis F1499).

Zij verhuizen in 1903 naar A88 (zie Lindestraat 7) en het huizencomplex is sinds 1903 in eigendom van Theodorus Lemmen, die in het neerhuis van het kasteel woont (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). Hij verhuurt de woningen eveneens en de nieuwe bewoner is Johanna Kusters, geboren op 22-04-1834 te Someren als dochter van Francis Kusters en Petronella Aarts. Zij is sinds 01-12-1895 weduwe van Hendrikus van de Berkmortel, geboren te Deurne op 15-11-1821 als zoon van Johannis van de Berkmortel en Johanna Aarts, met wie zij op 11-02-1870 te Asten getrouwd was. Samen met haar dochter Francisca van de Berkmortel, geboren te Asten op 15-08-1873 (zie Voormalig huis G696) en op 05-01-1900 te Asten getrouwd met Peter van de Kerkhof, geboren te Asten op 03-02-1875 als zoon van Joannes van de Kerkhof en Elisabeth Verdonschot (zie Voormalig huis G311), wonen zij in de woning.

Zij vertrekken in 1905 naar Gestel en in 1906 naar het Hoogeind in Helmond. Peter van de Kerkhof is op 21-04-1938 te Helmond overleden en Francisca van de Berkmortel is op 15-04-1963 te Helmond overleden.

In de woning komt wonen Hendrikus van Oosterhout, geboren te Asten op 11-04-1882 als zoon van Martinus van Oosterhout en Johanna Maria Verdonschot (zie Voormalig huis C1315). Hij is als arbeider op 06-05-1905 te Deurne getrouwd met Antonia Noijen, geboren te Deurne op 25-02-1877 als dochter van Willem Noijen en Mechelina Meulendijks.

Zij vertrekken in 1907 naar het Vloeieind en later de Molenstraat in Deurne. Antonia Noijen is op 28-12-1934 te Deurne overleden en Hendrikus van Oosterhout is op 19-06-1958 te Deurne overleden.

 

De woning is enige tijd niet bewoond. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-07-1910 wordt gemeld dat de ruiten van het onbewoonde huis met de naam 'Schuifelenberg' zijn ingegooid.

De nieuwe bewoner is Hendrikus Holzken, geboren te Meerlo op 28-02-1870 als zoon van Joseph Holsken en Magdalena Zwakhoven. Hij is op 01-02-1892 te Weert getrouwd met Aldegonda van den Berg, geboren te Weert op 29-03-1873 als dochter van Johannes Mathias van den Berg en Kornelia Kouwenberg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komt hij rond 1914 vanuit Ostade (zie Bergdijk 16) in de woning met huizingnummer A84 wonen:

In 1919 wordt een brand gemeld in het huizencomplex met de naam 'Schuifelenberg' volgens dagblad De tijd van 18-01-1919:

Het huis, bestaande uit meerdere woningen, wordt weer opgebouwd en krijgt kadasternummer G2205, zoals te zien is op de kadasterkaarten.
Deze woning krijgt gemakshalve kadasternummer G2205B.

Hendrikus Holzken verhuist met zijn gezin naar A330a en van daaruit in 1926 naar Helmond.

Het huizencomplex is daarna via Petrus Jansen aan de Armen van Asten verkocht, waarbij het aan derden wordt verhuurd. Echter de woningen zijn nagenoeg onbewoonbaar en dienen eerst te worden verbouwd.

Het huis 'Schuifelenberg', bestaande uit verschillende woningen, verkeert dan in slechte staat; het Eindhovensch dagblad van 07-12-1923 meldt de aanbesteding van de verbouw en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-12-1923 de inschrijvers voor de aanbesteding:

Wat er aan materiaal overblijft na de verbouw, wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-03-1924 te koop aangeboden.

 

De woning wordt daarna bewoond door Godefridus van de Ven, geboren te Asten op 31-05-1871 als zoon van Mathijs van de Ven en Hendrika Gloudemans (zie Emmastraat 22). Hij is als venter op 26-01-1906 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Brussel, geboren te Asten op 28-05-1872 als dochter van Joseph van Brussel en Johanna Maria van de Mortel (zie Voormalig huis G1374). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij rond 1924 in de woning met huizingnummer A90 wonen:

Zij verhuizen rond 1928 naar A100 (zie Voormalig huis G447) en vanuit A234 (zie Voormalig huis G1781A) komt als nieuwe bewoner Hendrikus Hölzken, geboren te Meerlo op 28-02-1870 als zoon van Joseph Hölzken en Magdalena van Zwakhoven, weer in de woning wonen. Hij is als koopman op 01-02-1892 te Weert getrouwd met Aldegonda van den Berg, geboren te Weert op 29-03-1873 als dochter van Johannes Mathias van den Berg en Kornelia Kouwenberg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit een woonwagen in de woning met adres A90, ook bekend staand als Bergsland 4, wonen:

Zij verhuizen in 1931 naar Helmond, maar keren later weer terug in Asten (zie Voormalig huis G1895A). De nieuwe bewoner is schoonzoon Marinus Wilhelmus Grein, geboren te Cuijk op 26-09-1893 als zoon van Wilhelmus Godefridus Grein en Jacoba Hermans. Hij is als koopman op 28-05-1915 te Asten getrouwd met Gertruda Holzken, geboren te Weert op 30-12-1893 als dochter van Hendrikus Hölzken en Aldegonda van den Berg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij in een woonwagen gemerkt Boxmeer 52 met adres A90 wonen, ook bekend staand als Bergsland 4:

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in de woning op Bergsland 4:

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Ommelscheweg 1 en in de woning komt wonen Johannes Mennen, geboren te Asten op 08-01-1900 als zoon van Johannes Mennen en Hendrica Berkers (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 06-02-1926 te Deurne getrouwd met Anna Maria Welten, geboren op 07-03-1900 te Deurne als dochter van Francis Welten en Johanna Maria Meulendijks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Vosselen 11 (zie Dijkstraat 45) in de woning op Bergsland 4 wonen:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-11-1938 en van 07-09-1940 de geboorte van zoon Gerardus en van dochter Arnoldina:

Johannes Mennen is op 25-09-1945 te Asten overledne ne Anna Maria Welten is op 18-05-1973 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

De woning is via de gemeente Asten verkocht aan de N.V. Houtindustrie Picus. Het bestaat niet meer en heeft gelegen ter hoogte van de achtertuin van Lindestraat 44.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1431
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1431 1875-1890 Antonie van den Eijnden Gemert 05-02-1838 splitsing met G1430 en G1432
G1726 1890-1899 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 splitsing met G1724, G1725 en G1727 
G1726 1899-1903 Gerrit van Hameren Uithoorn 23-07-1862
G1726 1903-1919 Theodorus Lemmen Helden 12-03-1854
G2205B 1919-1938 Armen van Asten herbouw en vereniging na brand
Bergsland 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A64 1869-1872 Wilbert Cornelissen Asten 15-08-1823 Anna Maria Smits Asten 08-02-1826 naar D5b
A64 1872-1879 Antonie Welten Asten 20-11-1831 met kinderen
A69 1879-1883 Antonie Welten Asten 20-11-1831 met kinderen naar A95
A69 1883-1886 Gordina Manders Lierop15-04-1841 weduwe van den Heuvel naar D4
A69 1886-1890 niet bewoond
A69 1890-1890 Johannes Benders Asten 06-05-1858 Antonia Bernards Someren 20-07-1856 naar D44
1890-1892 niet bewoond door herinrichting
A65a 1892-1899 Johannes Benders Asten 06-05-1858 Antonia Bernards Someren 20-07-1856 naar A49
A65a 1900-1900 Martinus Boerekamps Asten 16-06-1874 Helena Maria van Bussel Asten 23-06-1864
A76 1900-1902 Martinus Boerekamps Asten 16-06-1874 Helena Maria van Bussel Asten 23-06-1864 naar A48
A76 1902-1903 Theodorus Janssen Asten 11-02-1877 Johanna Maria Mennen Asten 22-09-1875
A76 1903-1905 Johanna Kusters Someren 22-04-1834 weduwe van den Berkmortel naar Gestel
A76 1905-1907 Hendrikus van Oosterhout Asten 11-04-1882 Antonia Noijen Deurne 25-02-1877 naar Deurne
A76 1907-1910 niet bewoond
A84 1910-1914 niet bewoond
A84 1914-1919 Hendrikus Hölzken Meerlo 28-02-1870 Aldegonda van den Berg Weert 29-03-1873 naar A330a
A90 1920-1924 herbouw na brand
A90 1924-1928 Godefridus van de Ven Asten 31-05-1871 Johanna Maria van Brussel Asten 28-05-1872 naar A100
A90 1924-1930 Hendrikus Hölzken Meerlo 28-02-1870 Aldegonda van den Berg Weert 29-03-1873
A90 1930-1930 Marinus Wilhelmus Grein Cuijk 26-09-1893 Gertruda Hölzken Weert 30-12-1893
4 1930-1937 Marinus Wilhelmus Grein Cuijk 26-09-1893 Gertruda Hölzken Weert 30-12-1893 Ommelscheweg 1
4 1937-1938 Johannes Mennen Asten 08-01-1900 Anna Maria Welten Deurne 07-03-1900