De pagina Asten/Monseigneur den Dubbeldenstraat/Monseigneur den Dubbeldenstraat 10 en 12 wordt nu weergegeven
Asten/Monseigneur den Dubbeldenstraat toevoegen aan selectieAsten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 18-06-2024 17:06:25
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Monseigneur den Dubbeldenstraat 10 en 12

Rond 1932 is in opdracht van manufacturier Franciscus Petrus Cornelis Hoebens een nieuw huis gebouwd met als bewoner Johannes Verleisdonk, geboren te Asten op 21-02-1896 als zoon van Godefridus Verleisdonk en Antonetta Welten. Hij is als werktuigkundige op 21-06-1927 te Asten getrouwd met Johanna Francisca Josepha Vaalman, geboren op 22-03-1902 te Asten als dochter van Johannes Laurentius Maria Vaalman en Antonia Maria Hoebens (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 4). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1938 komen zij vanuit Ommelscheweg 4 in het huis aan de Prins Hendrikstraat 10 wonen:

01

Hieronder een foto1 van de huwelijksreis van Johannes Verleisdonk en Johanna Francisca Josepha Vaalman:

02

In de raadsvergadering te Asten van 06-09-1929 wordt besloten om een brandblusinstallatie aan te leggen, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-09-1929:

03

Dat het systeem van de waterleiding van Johannes Verleisdonk uitstekend functioneerde, wordt gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1930:

04

Linksonder uit de Sumatra Post van 16-04-1930 een foto van een brandspuitoefening op de Markt en rechtsonder een demonstratie van de brandspuit in de Noord-Ooster van 12-07-1930:

05 05a

Van Henk berkers van de stichting HEBEAs ontving ik nog het onderstaande document met foto's:

05b

05c

Ad Smulders heeft bij de Vonder een samenvatting gemaakt van de raadsverslagen van de gemeente Asten betreffende de waterleiding, waaruit ik het volgende citeer:

08-11-1929: Vaststellen begroting 1930; de Heer van Heugten vraagt of men het brandblussysteem zo kan maken, dat het later ook geschikt is voor de drinkwaterdistributie.
03-04-1930: De heer Verleisdonk biedt de gemeente een plan aan voor de waterlevering via het brandblusnet met pompstation, in de oude aardappeldrogerij bij het huidige Eeuwig Levenplein.
14-05-1930: De heer van Goch vraagt wanneer met de aanleg van het waterleidingnet wordt begonnen.
08-08-1930: Vergadering gewijd aan het plan Verleisdonk. Drie kloosters en een fabriek vragen spoed te betrachten. Men merkt dat het ook toen in de ambtelijke wereld niet met sneltreinvaart ging.
16-01-1931: Lezen we dat er een bespreking plaats vindt tussen de heer Verleisdonk en het rijksbureau voor drinkwatervoorziening. Door de voortvarendheid van de gemeente Asten dreigt het streekbelang te worden geschaad.
28-03-1931: Nogmaals worden de mogelijkheden besproken. De paters van het Heilig Hart vragen wederom om bespoediging van de uitvoering en spreken hun voorkeur uit voor het plan van de heer Verleisdonk. Reden daarvoor is dat het goedkoper is en het geen verplichtingen tot aansluiten kent.
07-08-1931: De concessievoorwaarden voor een particuliere waterleiding aan Verleisdonk worden geaccepteerd. Het dan al aanwezige, buizennet wordt ter beschikking gesteld tegen een symbolisch bedrag van 25 cent per jaar. Met de restrictie dat gratis water geleverd zal worden voor het gemeente en kerkplantsoen; 8 leden stemmem vóór en 2 tegen. De waterleiding is nu een feit, maar de wolken zijn nog niet opgetrokken.
Burgemeester en wethouders worden in Den Bosch bij Gedeputeerde Staten ontboden. Concessieverlening is een zaak van Gedeputeerde Staten en niet van de gemeenteraad. Maar zo gemakkelijk gaan de Astense vroede vaderen niet overstag. Men laat weten, ondanks alles, toch door te gaan met het waterleidingbedrijf van de heer Verleisdonk en op 15-02-1933 is alles rond. Gedeputeerde Staten geven een vergunning af. Echter niet voor 10 jaar, maar tot wederopzegging. Hierdoor had de gemeente Asten al bijna 10 jaar eerder dan de gemeente Deurne, een openbare watervoorziening. Someren moest nog tot 1954 wachten.

Voor de waterleiding is Johannes Verleisdonk de uitvoerder, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10-09-1932:

06 07

Rechtsboven een foto van Johannes Verleisdonk. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-05-1935 een reactie op de kosten van de brandblusinstallatie:

08

In de Logtenstraat heeft Johannes Verleisdonk later een pompstation voor de waterleiding geplaatst:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1936 de geboorte van zoon Adrianus en in diezelfde krant van 13-05-1939 de geboortes van tweeling Louis en Louise:

10 11

Bij de Kamer van Koophandel wijzigt Johannes Verleisdonk de naam van zijn bedrijf, zoals gemeld in het Dagblad voor het Zuiden van 04-04-1942:

12

In het Peelbelang van 17-02-1945 zoekt Johanna Francisca Josepha Vaalman een hulp en in diezelfde krant van 28-04-1945 worden schoenen gevraagd of geruild:

13 14

Johannes Verleisdonk is op 05-05-1965 te Asten overleden en Johanna Francisca Josepha Vaalman is op 02-06-1986 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

Inwonend is nog geweest wagenmaker en zijn stiefvader Adrianus Wouters geboren op 20-06-1874 te Oerle als zoon van Johannes Wouters en Cornelia van Utrecht. Hij is sinds 05-09-1937 weduwnaar van Antonetta Welten, geboren te Vlierden op 25-11-1857 als dochter van Martinus Welten en Hendrina van Tilburg, met wie hij op 01-02-1907 te Asten getrouwd was. Antonetta Welten was sinds 17-01-1901 weduwe van Godefridus Verleisdonk, geboren te Nederweert op 13-07-1858 als zoon van Joannes Verleijsdonk en Maria Elisabeth Snijders met wie zij op 10-04-1891 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 komt hij vanuit de Ommelscheweg 2 op het adres Prins Hendrikstraat 10A wonen:

17

Hieronder een foto van het gezin op de Ommelscheweg 2, met van links naar rechts Johannes (Jan) Verleisdonk, Antonetta (Antonia) Welten en Adrianus (Janus) Wouters met een door hem gemaakte wanmolen en voetploeg:

18

Adrianus (Janus) Wouters heeft daarna nog in het Liefdehuis gewoond en is op 22-10-1951 te Asten overleden. Links de bidprentjes bij het overlijden van Antonetta Welten en Adrianus Wouters:

19 20

Later is deze woning gesplitst, zoals we ook lezen bij heemkundekring De Vonder:

Object: Monseigneur den Dubbeldenstraat 10
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1934, verbouwingen: 1969 verbouw woning, 1986 verbouw woning en oprichten garage.
Gebruikshistorie: Woning van 1934 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Gebouwd in opdracht van Frans Hoebens, eerste bewoner Johannes Verleisdonk.
Soort woning: Dubbelwoning met Monseigneur den Dubbeldenstraat 12.
Interview: Gebouwd rond 1930. Eerste bewoners familie Verleisdonk, maakte het eerste waterleidingnet in Asten. Mede straatbepalend.
Literatuur: Waterleidingbedrijf van Verleisdonk over de periode 1935-1942 met pompstation in de Logtenstraat. In 1942 is het overgenomen door Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.

Hieronder een streetview van de dubbelwoning met als huidige adres Monseigneur den Dubbeldenstraat 12 en 14:

21

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
10 1932-1938 Johannes Verleisdonk Asten 21-02-1896 Johanna Vaalman Asten 22-03-1902