De pagina Dijk/Dijk Noordzijde/Dijkstraat 64 wordt nu weergegeven
Dijk/Dijk Noordzijde toevoegen aan selectieDijk toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 14-07-2024 13:07:23
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Dijkstraat 64

Jacob Dirck Coppens komt in het bezit van huis en land aan de rand van Vosselen en de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 66 verso 18-11-1650:
Frans en Huybert, zonen van wijlen Meester Jans Verdijsseldonck delen hun gezamelijke goederen gelegen aan Voschelen. 1e lot krijgt Frans het woonhuis met het schaapskooiken, met een akker bij het huis noordwaarts, gelegen neffens de Keysersbaen.

Asten Rechterlijk Archief 77 f61 13-08-1650:
Jan Daniel Colen verkoopt aan Jacop Dirck Coppens huis, schuur, hof, hofstad en aangelag aan Voschelen. Belast met 6 stuiver jaarlijks aan de Heer van Asten. 3 malder rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten. 3 cops rogge jaarlijks aan de Kerk van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 40 verso; 18-01-1656:
Paeuwels, Willem, Gerard en Wilbord, zonen van Huybert Meester Jans Verdijsteldonck, Jan Michiels man van Cathalijn, dogter van Huybert Meester Jans, Dirck en Hendrick, zonen van Jan Huyberts Verdijsteldonck. Allen erven van Huybert Meester Jans Verdijsteldonck. Zij verkopen aan Jacob Dirck Coppens de helft van een hoeve aan Vosholen. Hen aangekomen van Huybert Meester Jans, welke ze op zijn beurt verkregen had bij scheiding en deling met zijn broer Frans op 18-11-1650. Belast met ontrent 26 stuiver jaarlijks aan de Heer van Asten; 6 vat rogge jaarlijks aan de Pastory; 2½ vat rogge jaarlijks aan de Custery en Kerk. Koopsom ƒ 2540,-.

Jacob Dirk Coppens is geboren rond 1595 en rond 1625 getrouwd met Johanna Willem Loomans, weduwe van Joost Jansen van Bree. Hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joostien Asten ±1626 Asten ±1650
Pauwels Gevers
Asten 16-11-1675
Hendrick Andriessen
Asten ±1685 zie ook Keizersdijk 6
2 Petronella Asten ±1628 Asten 14-01-1657
Johannes Willems
3 Dirck Asten ±1630 Asten 14-06-1665
Maria Linders
Asten 03-08-1700 zie Voormalig huis F358

Jacob Dirk Coppens maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 155; 21-05-1660:
Jacob Dirck Cuppens ter eenre en Jenneke Willem Loomans geseyt Hompis geassisteerd met Willem Hendrickx van Otterdijck, haar geassumeerde raedt ter andere zijde. Samen gehoude luyden. Zij komen overeen, omdat zij geen huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt en toch questies willen voorkomen, dat. Indien Jenneke eerst komt te sterven Jacob aan haar twee kinderen, verwekt bij Joost Jansen van Bree, wijlen haar eerste man, alles zal geven dat zij mee ten huwelijk heeft gebracht te weten, 1 bed met toebehoren, 1 schappraeye, 1 kist, 2 stoelen, 1 tobbe, haar kleederen en lieuwaet. Verder zal Jacob, binnen vier maanden na haar dood, ƒ 350,- uitkeren aan de twee voorkinderen. Zij hebben dan verder geen pretenties meer op het sterfhuis. Ook niet op de 30 gulden 10 stuiver die Jacob van Jenneke ontvangen heeft. Indien Jacob eerst komt te sterven zal Jenneke nog 6 à 8 weken in het sterfhuis blijven. In welke tijd de voorkinderen van Jacob de voorschreven ƒ 350,- zullen voldoen. Zij zal dan vertrekken met de voorschrevene goederen en alsnog een mud rogge ontvangen. Ook is besproken, dat indien haar twee voorkinderen komen te trouwen, zij van Jacob, of zijn kinderen, zullen ontvangen, elk een bed en ieder een koe ende sullen voorts aengsien en getracteert worden met visiten in de keucken ende taeffele vriendelijck ende minnelijck. Waarmee alle gereesene questien vergeten ende vergeven worden en blooven malcanderen alle vriendtschap, eere ende respecte. Gedaan te Someren. Te Asten in het protocol opgenomen op 14-12-1661. Kantlijn 14-12-1708 copie gemaakt.

Bij de verpondingen van 1662 is Jacob Coppens nog eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 folio 38 verso:
Jacob Coppens, huis.
Jacob Dirx Coppens is op 05-06-1673 te Asten overleden en Willem Gevers, zwager van zijn dochter Joostien, maakt zijn testament op ten gunste van de kinderen van zijn broer:
Asten Rechterlijk Archief 53; 02-05-1679:
Willem Gevers, wonende aan den Dijck, bij Joostie, dogter van Jacob Dirck Coppens gehuwd geweest met Pauwels Gevers en nu gehuwd met Hendrick Driessen, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Al zijn goederen, nog onverdeeld zijnde met Joostie, geeft hij over aan Gevert en Mechel, kinderen van Pauwels Gevers en Joostie. Dit voor de getrouwe diensten aan hem gedaan. De kinderen, geassisteerd met hun oom Dirck Jacob Coppens, zullen hun oom Willem gedurende zijn verdere leven verzorgen. Indien een van de kinderen komt te overlijden, zonder oir na te laten, dan gaat alles over aan de langstlevende van hen beide.

Joostien Jacob Coppens is geboren te Asten rond 1626 en rond 1650 getrouwd met Paulus Gevers en na het overlijden van Paulus Gevers rond 1670 op 16-11-1675 hertrouwd te Asten met Hendrik Andriessen de Scheeper. Hieronder het gezin van Joostien Coppens en Paulus Gevers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gevardus Asten 21-12-1651 Kind Asten ±1651
2 Gevardus Asten 01-05-1658 Asten 21-02-1683
Petronella Marcelis Martens
Asten 08-09-1738 * en zie Voormalig huis F377
3 Mechtilda Asten 06-06-1661 Asten 23-07-1679
Adrianus Willems Verberne
Asten 04-11-1685
Antonius Peter Jan Aerts
Asten 22-03-1724 zie Keizersdijk 6
4 Maria Asten 21-01-1665 Kind Asten ±1665

* broer Willem Gevers is getuige

Bij de verpondingen van 1680 en 1688 is nog te zien dat Hendrick Andriessen als tweede echtgenoot van Joostien Coppens de bewoner is:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 3 verso:
Henderick Andriessen.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 10:
Hendrick Andriessen.

Willem Geven, de eerder genoemde broer van Paulus Gevers, is op 31-03-1696 te Asten overleden en kort daarvoor verkoopt hij zijn bezit aan zijn neef Gevert Paulus en de man Antoni Peters van zijn nicht Mechel Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 103 verso; 30-03-1696:
Willem Geven verkoopt aan Antoni Peters en Gevert Paulus de helft van twee huizen, aangelagen, hoven, landerijen en groes aan den Dijck en Beeck 50 lopense. Met inbegrip van alle lasten, cijnsen, renten en pachten. Koopsom ƒ 322,-.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 is Gevert Paulus eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 7 verso:
Geef Paulus.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 9:
Geeff Paulus. In de bede ƒ 7-3-12.

Zoon Gevert Paulus is geboren te Asten op 01-05-1658 en op 21-02-1683 te Asten getrouwd met Petronella Marcellus Martens, geboren te Asten op 13-03-1660 als dochter van Marcelus Martens Schepers en Johanna Peeters (zie Dijkstraat 52):

Conjuncti sunt matrimonio Gevardus Pauls et Petronilla Marcelli Martens con dispensatione in 4 grado consanguinitatis; testes Hendricus Driessen et Martinus Marcelis Martens.

In huwelijkse echt gebonden Gevardus Pauls en Petronilla Marcelli Martens met dispensatie voor vierde graads bloedverwantschap; getuigen Hendricus Driessen en Martinus Marcelis Martens.

01

Het gezin van Gevert Paulus en Petronella Marcellus Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 14-04-1684 Ongehuwd Asten 27-11-1762
2 Paulus Asten 05-10-1686 Asten 08-11-1716
Maria Peter Baltis
Asten 24-10-1748 zie Emmastraat 6
3 Martinus Asten 08-01-1689 Asten 30-11-1727
Johanna Joosten
Asten 04-05-1750 zie ook Voormalig huis C613
4 Petrus Asten 15-11-1691 Kind Asten ±1691
5 Anna* Asten 27-12-1694 Asten 21-05-1724
Martinus Slaets
Asten 18-10-1733
Wilhelmus Joost Joosten
Asten 19-03-1735 zie Voormalig huis F1040
en Voormalig huis F377
6 Wilhelmus Asten 18-01-1698 Lierop ±1732
Ida Anthony van Dyck
Lierop 26-09-1763 zie Dijkstraat 66
7 Marcellus Asten 08-12-1700 Ongehuwd Asten 13-04-1756

* oom Willem Geven is doopgetuige

Petronella Marcellus Martens is rond 1710 overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode rond 1736 staat Gevert Paulus nog als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 28:
Gevert Paulus. Nu de kinderen Marcelis en Willem
en Willem Joosten. Siet den nieuwe legger.
Huijs, hoff en aangelagh 8 lopense. In de bede ƒ 13-14-0.

Jaar Eigenaar nummer 9 Dijk Bewoners nummer 9 Dijk
1736 Paulus Paulus

Gevert Pauls is rond 1738 overleden en daarna worden de goederen verdeeld, waarbij Marcelis Geven eigenaar wordt van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 151; 06-11-1739:
Willem Gevert Paulus, Marcelis Gevert Paulus, Paulus Gevert Paulus, Jenneke Gevert Paulus en Willem Joosten man van Anneke, dogter Gevert Paulus. Allen kinderen van Gevert Paulus en Perijn Marcelis. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Marcelis Geven het oud huis, schop, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Peter Jan Wilberts, andere zijde Willem Geven, andere einde Marcelis Geven.

Zoon Marcelis Geven is geboren te Asten op 08-12-1700 en is niet getrouwd en woont volgens de bewoningslijst over de periode 1741-1756 in het oude huis:

Jaar Eigenaar nummer 9 Dijk Bewoners nummer 9 Dijk
1741 Marcelis Geeven Marcelis Geeven
1746 Marcelis Geven Marcelis Geven
1751 Marcelis Geeven Marcelis Geeven

In 1756 maakt Marcelis Geven zijn testament op en schenkt zijn bezittingen aan de kinderen van zijn broers Paulus en Willem:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 173 verso; 10-01-1756:
Marcelis Geven, aan den Astense Dijk, ziek, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn erfgenamen worden de vijf kinderen van zijn overleden broeder, Paulus Geven en de drie kinderen van zijn broeder, Willem Geven. Zij zullen wel aan zijn, testateurs, neef, Mattijs Paulus Geven, vooruit en boven zijn aandeel, moeten uitkeren ƒ 100,-.

Na het overlijden van Marcelis Geven op 13-04-1756 te Asten worden de goederen voor Jan Paulus Geven getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 121 verso 01-05-1756:
Taxatie van de onroerende goederen van Marcelis Geven, overleden 13-04-1756. Jan Paulus Geven is mede-erfgenaam. Waarde huis, hof en aangelag 4 lopense ƒ 200,-, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde Willem Geven; land het Cattegat 3 lopense ƒ 50,-, ene en andere zijde Peter Jan Wilbers; land Dijkeracker 3 lopense ƒ 50,-, ene zijde weduwe Hendrik Hendriks, andere zijde Jan Andriessen; groes den Hulsbosacker 2½ lopense ƒ 40,-; ene zijde weduwe Hendrik Hendriks, andere zijde Willem Geven; land den Busselacker 1 lopense ƒ 10,-, ene zijde Jan Tijsse van Dijk, andere zijde weduwe Goort Canters; land Goortsacker 3 lopense ƒ 40,-, ene zijde het straatje, andere zijde Willem Geven; de Venacker 1 lopense ƒ 10,-, ene zijde Peter Koppens, andere zijde Jan Smits; land het Oulant 1 lopense ƒ 10,-, ene zijde Jan Peters van Bussel, andere zijde Peter Jan Wilbers; groes het Grootvelt 5 lopense ƒ 100,-, ene zijde weduwe Symon Peters en anderen, andere zijde weduwe Aart Jan Wilbers; groes de Slimmert 3 lopense, ƒ 60,-, ene en andere zijde Jan Andriessen; groes het Nieuwvelt 4 lopense ƒ 50,-, ene zijde de Aa, andere zijde weduwe Jan Canters; groes het Kruysveltje 2 lopense ƒ 40,-, ene zijde den Dijk, andere zijde Marten van Dijk; den Bergacker 2½ lopense ƒ 40,-, ene zijde Jan Tijssen van Dijk, andere zijde Jan Peters van Bussel. Totaal ƒ 700-00-00.
De goederen zijn belast met ƒ 1-15-12 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 47-03-12.
Rest ƒ 652-16-04. 20e penning is ƒ 32-12-14.

In 1761 koopt neef Jan Paulus Geven van Dijk het huis:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 13 verso; 03-01-1761:
Willem Geven van Dijk, Antony Willem Geven van Dijk, meerderjarig, Marie Willem Geven van Dijk, meerderjarig, Martinus Willem Geven van Dijk, minderjarig samen eigenaren voor 3⁄8e deel. Peter Paulus Geven van Dijk, Martinus Paulus Geven van Dijk, Mattijs Paulus Geven van Dijk, Helena Paulus Geven van Dijk eigenaren voor 4⁄8e deel.
Zij verkopen aan Jan Paulus Geven van Dijk, eigenaar voor 1⁄8e deel, hun 7⁄8e deel in huis, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde Willem Geven; land het Cattegat 3 lopense naast Peter Jan Wilbers; land den Dijkeracker 3 lopense naast de weduwe Hendrik Hendriks en Jan Andriessen; weiland de Hulsboschacker 2 1⁄2 lopense naast de weduwe Hendrik Hendriks en Willem Geven; land de Busselacker 1 lopense naast de weduwe Jan Tijssen van Dijk en Goort Canters; land Goortsacker 3 lopense naast het straatje en Willem Geven; land de Venacker 1 lopense naast Pieter Koppens en Jan Smits; land het Oulant 1 lopense naast Jan Peters van Bussel en Peter Jan Wilbers; groes het Grootvelt 5 lopense naast de weduwe Symon Peters en de weduwe Aart Jan Wilbers; groes de Slimmert 3 lopense naast Jan Andriessen; groes het Nieuwvelt 4 lopense naast de Aa en Goort Canters; groes het Kruysveltje 2 lopense naast den Dijk en de erven Marten van Dijk; land den Bergacker 2 1⁄2 lopense naast de weduwe Jan Tijssen van Dijk en Jan Peters van Bussel. Belast met ƒ 1-15-12 per jaar aan het Gemene Land. Verkopers is het aangekomen bij overlijden van Marcelis Geven. Koopsom ƒ 700,-.

Johannes Paulus van Dijk (Geven) is geboren te Asten op 24-07-1719 als zoon van Paulus Geven en Maria Peeters Baltis (zie Emmastraat 6). Hij is op 30-01-1752 te Asten getrouwd met Gertrudis Jansse van de Goor, geboren te Vlierden 05-10-1731 als dochter van Johannes van de Goor en Maria Peters Bruystens:

02

Het gezin van Johannes Paulus van Dijk en Gertrudis Jansse van de Goor:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 13-01-1754 Kind Asten ±1754
2 Johannes Asten 17-09-1756 Asten 15-02-1784
Catharina Laurens Jelisse
Asten 21-05-1810 zie Voormalig huis C436
3 Paulus Asten 26-11-1759 Ongehuwd Asten 19-02-1807
4 Wilhelmina Asten 28-09-1762 Kind Asten ±1762
5 Petronilla Asten 27-12-1763 Asten 01-02-1789
Joost Jan Peter van Bussel
Asten 13-06-1847 zie Lagendijk 2
en ook Dijkstraat 54
6 Maria Asten 13-10-1766 Asten 29-01-1797
Jan Jansse Daandel Coolen
Asten 31-05-1841 zie Voormalig huis E155
7 Wilhelmina Asten 25-10-1769 Asten 06-09-1807
Jan Hendrik van Helmond
Asten 22-01-1848
8 Petrus Asten 31-01-1773 Kind Asten 19-02-1788

Johannes Paulus van Dijk is op 18-10-1779 te Asten overleden en in de bewoningslijst over de periode 1756-1803 en de verpondingen van 1810 zien we de bewoningsgeschiedenis en dat het huis uiteindelijk voor de helft toekomt aan zijn vrouw en voor de helft aan de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 9 Dijk Bewoners nummer 9 Dijk
1756 kinderen Willem en Paulus Geven Marcelis Geven
1761 Jan Paulus Geven van Dijk Jan Paulus Geven van Dijk
1766 Jan Paulus Geven van Dijk Jan Paulus Geven van Dijk
1771 Jan Paulus van Dijk Jan Paulus van Dijk
1776 Jan Paulus van Dijk Jan Paulus van Dijk
1798 weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijk weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijk
1803 weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijck weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijck

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 26 verso:
Geertruij van de Goor weduwe Jan Paulus van Dijk ½ en Jan, Paulus, Peternel, Maria en Willemijna de kinderen de ½ bij versterf 1779.
Jan Paulus van Dijk.
Nummer 9 Huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Gertrudis van de Goor is te Asten op 05-02-1813 overleden en in het notarieel archief worden de goederen verdeeld en wordt Jan Hendrik van Helmond, als man van Wilhelmina van Dijk, eigenaar:

Notarieel Archief 38-93 Asten 28-08-1815:
Jan van Helmond gehuwd met Wilhelmina van Dijk, Petronella van Dijk gehuwd met Joost van Bussel, Catharina Laurense Jelisse gehuwd met Jan Paulus van Dijk en haar zoon Lauren, Jan Janse Coolen man van Maria van Dijk. 1e lot krijgt Jan van Helmond een huis, hof met het heijtvelt, groot 5 lopen 44 roeden, ene zijde Antonij van Bussel.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Jan Hendrik van Helmond nog eigenaar van het huis op de Dijk:

Kadaster 1811-1832; F803:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 20 el, de Dijk noord zijde, klasse 6.
Eigenaar: Jan Hendrik van Helmond.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 van de Dijk met omcirkeld het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

03

04

Dochter Wilhelmina Janse van Dijk is geboren te Asten op 25-10-1769 en op 06-09-1807 te Asten getrouwd met Jan Hendrik van Helmond, geboren te Asten op 08-08-1770 als zoon van Hendrik Jansse van Helmond en Anna Tiele Coolen (zie Voormalig huis F1040):

05

Het gezin van Wilhelmina Janse van Dijk en Jan Hendrik van Helmond:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 27-01-1809 Lierop 24-04-1830
Maria van den Meulenhoff
Lierop 24-08-1883
2 Johannes Asten 07-12-1811 Lierop 30-04-1835
Maria Catharina van Brussel
Asten 11-06-1897

Wilhelmina Janse van Dijk is op 22-01-1848 te Asten overleden en Johannes van Helmond is te Asten op 10-01-1849 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we zoon Johannes van Helmond, geboren te Asten op 07-12-1811, tegen op huizingnummer B45. Hij is op 30-04-1835 te Lierop getrouwd met Maria Catharina van Brussel, geboren op 04-04-1806 te Lierop als dochter van Joannes van Brussel en Elisabeth van Brussel:

06

Maria Catharina van Brussel is op 09-10-1870 te Asten overleden en Johannes van Helmond woont ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 met zijn kinderen in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers B50 en B49:

07

Johannes van Helmond overlijdt te Asten op 11-06-1897 en dochter Elisabeth van Helmond, geboren te Asten op 27-02-1839, woont met haar zus Hendrika in het huis. Over de periode 1900-1910 heeft het huis huizingnummer B46 en over de periode 1910-1920 huizingnummer B45:

08

In 1915 vindt er een ernstig ongeluk plaats met dienstknecht Johannes Hendrikus Vinken, geboren te Mierlo op 11-05-1888 als zoon van Godefridus Vinken en Helena Bollen. In de Tilburgsche courant van 12-08-1915 staat een artikel over dit ongeluk en rechts daarvan de overlijdensakte:

08a 08b

Na het overlijden van Elisabeth van Helmond op 24-07-1916 neemt zus Hendrika van Helmond, geboren te Asten op 04-03-1847, het huis over. Hendrika van Helmond is op 02-12-1926 te Asten overleden. Het huis met huizingnummer B46 wordt nog enige tijd bewoond door Hendrikus Gorissen, geboren te Asten op 30-01-1890 als zoon van Johannes Gorissen en Adriana Berkers. Hij is te Asten op 12-01-1923 getrouwd met Johanna Maria Thielen, geboren te Asten op 16-07-1889 als dochter van Jacobus Thielen en Elisabeth Verberne. Het huis staat ook bekend als Dijk 14:

09

Hendrikus Gorissen en Johanna Maria Thielen verhuizen naar de Driehoekstraat en later naar Heusden. Hendrikus Gorissen is op 10-03-1952 te Geldrop overleden en Johanna Maria Thielen is te Asten op 28-10-1957 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

10 11

Vanuit Erp komt in 1932 Marianus Johannes Leenders, geboren te Beek en Donk op 09-05-1897 als zoon van Martinus Leenders en Josina Bekkers, in het huis wonen. Hij is op 10-10-1932 te Erp getrouwd met Ardina Biemans, geboren te Veghel op 20-03-1904 als dochter van Lambertus Biemans en Martina Meulendijks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Dijk 14:

11a

In 1936 verhuizen zijn naar Bakel en in het huis is komen wonen, Maria Johanna (Miet) van Helmond, geboren op 28-03-1910 te Asten als dochter van Peter Johannes van Helmond en Johanna Kanters. Zij is op 12-05-1936 te Asten getrouwd met Antonius (Toon) van Zeeland, geboren te Bakel op 25-04-1907 als zoon van Adrianus van Zeeland en Helena Maria van Neerven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Dijk 14:

12

Volgens het Staatkundig Gereformeerd Dagblad van 28-07-1938 vindt er een vreselijk ongeluk plaats, waarbij een kind van Antonius van Zeeland en Maria Johanna van Helmond, Leonardus Adrianus van Zeeland, 14 maanden oud komt te overlijden. Hij wordt aangegeven door Johannes Berkvens (zie Dijkstraat 62).

12a 12b

Maria Johanna (Miet) van Helmond is te Asten op 02-11-1989 overleden en Antonius (Toon) van Zeeland is op 11-05-1999 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

13

14

Hieronder een streetview van de uit 1933 daterende boerderij ongeveer op de plaats van het huis aan de Dijkstraat 64:

15

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Jacob Dircks Coppens ±1595
1675 Hendrick Andriessen ±1630 Hendrick Andriessen ±1630
1709 Gevaert Paulus Asten 01-05-1658 Gevaert Paulus Asten 01-05-1658
Dyck huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Paulus Paulus Asten 05-10-1686
1741 Marcelis Geeven Asten 08-12-1700 Marcelis Geeven Asten 08-12-1700
1746 Marcelis Geven Asten 08-12-1700 Marcelis Geven Asten 08-12-1700
1751 Marcelis Geeven Asten 08-12-1700 Marcelis Geeven Asten 08-12-1700
1756 kinderen Willem en Paulus Geven Asten 24-07-1719 Marcelis Geven Asten 08-12-1700
1761 Jan Paulus Geven van Dijk Asten 24-07-1719 Jan Paulus Geven van Dijk Asten 24-07-1719
1766 Jan Paulus Geven van Dijk Asten 24-07-1719 Jan Paulus Geven van Dijk Asten 24-07-1719
1771 Jan Paulus van Dijk Asten 24-07-1719 Jan Paulus van Dijk Asten 24-07-1719
1776 Jan Paulus van Dijk Asten 24-07-1719 Jan Paulus van Dijk Asten 24-07-1719
1798 weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijk Vlierden 05-10-1731 weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijk Vlierden 05-10-1731
1803 weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijck Vlierden 05-10-1731 weduwe en kinderen Jan Paulus van Dijck Vlierden 05-10-1731
Kadasternummer F803
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F803 1832 Johannes van Helmond Asten 08-08-1770
Dijk 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1849 Johannes van Helmond Asten 08-08-1770 Wilhelmina Janse van Dijk Asten 25-10-1769 10-01-1849
1849-1859 Johannes van Helmond Asten 07-12-1811 Maria Catharina van Brussel Lierop 04-04-1806
B45 1859-1869 Johannes van Helmond Asten 07-12-1811 Maria Catharina van Brussel Lierop 04-04-1806 09-10-1870
B50 1869-1879 Johannes van Helmond Asten 07-12-1811 met kinderen
B50 1879-1890 Johannes van Helmond Asten 07-12-1811 met kinderen
B49 1890-1900 Johannes van Helmond Asten 07-12-1811 met kinderen 11-06-1897
B46 1900-1910 Elisabeth van Helmond Asten 27-02-1839 met zus
B45 1910-1920 Elisabeth van Helmond Asten 27-02-1839 met zus 24-07-1916
B46 1920-1926 Hendrika van Helmond Asten 04-03-1847 met anderen 02-12-1926
B46 1926-1930 Hendrikus Gorissen Asten 30-01-1890 Johanna Maria Thielen Asten 16-07-1889 naar Dorp
14 1930-1936 Marianus Leenders Beek en Donk 09-05-1897 Ardina Biemans Veghel 20-03-1904 naar Bakel
14 1936-1938 Toon van Zeeland Bakel 25-04-1907 Maria van Helmond Asten 28-03-1910