De pagina Heusden/Heikamp/Antoniusstraat 53 wordt nu weergegeven
Heusden/Heikamp toevoegen aan selectieHeusden toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 18-06-2024 18:06:25
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Antoniusstraat 53

De naam Vennehoeve komen we tegen in oude documenten en heeft te maken met het goed Terheide (zie ook Antoniusstraat 47):

Bossche Protocollen R1255 folio 328 verso; 23-08-1486:
Daniel en Godschalk van Gerwen, broers en kinderen van Dirk van Gerwen, zoon Jan van Gerwen, zijn grootvader. Verkrijgen bij deling van zijn grootvader Jan, die Vennehoeve op Heusden, met pachter Pauwels Dirck sBrouwers. Item land gelegen aan de Vennehoeve en het goet Terheide.

Blijkbaar is die hoeve voor 1600 verloren gegaan want de naam Vennehoeve komt in archieven niet voor tot bij het kadaster over 1811-1832 melding wordt gemaakt van een bouwland met die naam:

Kadaster 1811-1832; E401:
Bouwland, groot 65 roede 30 el, de Heikamp.
Eigenaar: Weduwe van Jacob van Heugten.
Opmerking: genaamd Vennehoeve

01

Jacobus Leendert van Heugten is geboren te Asten op 11-08-1755 als zoon van Leonardus Jacobs van Heugten en Anna Joannis Claus (zie Voormalig huis E508). Hij is op 16-04-1780 getrouwd met Elisabeth Antonie van Bussel, geboren te Asten op 07-10-1757 als dochter van Antonie Godefridi van Bussel en Catharina Joannis Lomans (zie Koningsplein 10):

02

Het gezin van Jacobus Leendert van Heugten en Elisabeth Antonie van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 08-04-1781 Kind Asten 30-09-1794
2 Johannes Asten 19-01-1783 Kind Asten 23-02-1783
3 Johannes Asten 15-03-1784
4 Wilhelmus Asten 10-12-1786 Kind Asten 10-10-1794
5 Anna Antonia Asten 16-12-1788 Kind Asten 02-10-1794
6 Maria Asten 08-03-1791 Asten 26-11-1815
Johannes Eijsbouts
Asten 27-07-1871 zie Diesdonk 41
7 Antonius Asten 07-10-1793 Ongehuwd Asten 07-09-1854
8 Leonardus Asten 21-09-1796 Asten 01-05-1822
Johanna Maria van Helmond
Asten 29-08-1866 zie Voormalig huis E508
9 Anna Antonia Asten 23-06-1799 Asten 15-04-1831
Johannes Berkers
Asten 26-12-1842
10 Johanna Asten 24-10-1803 Asten 19-04-1833
Bonaventura van den Boomen
Asten 12-05-1846

Jacobus Leendert van Heugten is op 20-07-1813 te Asten overleden en Elisabeth van Bussel is te Asten op 29-03-1835 overleden.

Vennehoeve bevindt zich iets ten noorden van een knik in de weg en op de kadasterkaart van 1811 links, is geen sprake van bebouwing. De topografische kaart van 1850 in het midden toont een stip die op een huis kan duiden; op de topografische kaart van 1900 rechts is duidelijk sprake van een boerderij:

03 04 05

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Antonie Slaats, geboren te Asten op 06-07-1811 als zoon van Petrus Slaats en Wilhelmina Coolen (zie Voormalig huis E306). Hij is op 07-04-1842 te Asten getrouwd met Maria van Heugten, geboren te Asten op 19-11-1818 als dochter van Johannes Willems van Heugten en Petronella Henrici van den Eijnden (zie Voormalig huis E274). Maria van Heugten is op 26-02-1859 te Asten overleden en Antonie Slaats woont met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D104:

06

Antonie Slaats verhuist in 1869 met zijn gezin naar elders in Heusden op D122 (zie Voormalig huis E1480) en in het huis komt wonen Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 10-07-1840 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond (zie Voormalig huis E508). Hij is dus een kleinzoon van Jacobus Leendert van Heugten en Elisabeth Antonie van Bussel. Hendrikus van Heugten is op 08-04-1875 te Asten getrouwd met Petronella Berkvens, geboren te Asten op 29-03-1846 als dochter van Laurens Antonie Berkvens en Johanna Maria van den Heuvel. Vanaf 1869 heeft het huis het huizingnummer D134. Ook in de periode 1879-1890 wonen Hendrikus van Heugten en Petronella Berkvens, tot het overlijden van Hendrikus van Heugten te Asten op 03-06-1882, nog in het huis met dan huizingnummer D140:

07

Petronella Berkvens verhuist naar Asten en verpacht de boerderij aan derden. Pas in 1909 wordt de boerderij door haar verkocht, getuige nevenstaande verkoop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-05-1909.

08

In het huis komt vanuit Laarbroek (zie Voormalig huis G154) rond 1882 wonen Petronella van Oosterhout, geboren te Asten op 07-07-1813 als dochter van Johannes van Oosterhout en Hendrina van den Boomen. Zij is op 17-02-1844 te Asten getrouwd met Joannes Mathijs Verrijt, geboren te Asten op 14-08-1815 als zoon van Johannes Verrijt en Ida van den Eijnden. Joannes Mathijs Verrijt is op 14-11-1874 te Asten overleden en Petronella van Oosterhout woont ook in de periode 1890-1900 als weduwe met haar kinderen in het huis met huizingnummer D141:

09

Petronella van Oosterhout overlijdt te Asten op 21-10-1891 en haar zoon Henricus Verrijt, geboren te Asten op 17-02-1851 woont daarna samen met zijn broers en zussen ook in de periode 1900-1910 in het huis met dan huizingnummer D163:

10

De familie Verrijt vertrekt in 1908 naar de Dijk in Asten en Johannes van Heugten, geboren te Asten op 08-11-1861 als zoon van Wilhelmus Joosten van Heugten en Johanna Verheijen, komt in het huis wonen samen met zijn zussen Anna Maria van Heugten en Geertrui van Heugten.

Geertrui van Heugten, geboren te Asten op 20-01-1872, is op 15-01-1904 te Asten getrouwd met Karel van Kessel, geboren te Someren op 15-11-1871 als zoon van Hendrikus van Kessel en Johanna Maria Verberne. Over de periodes 1910-1920 en 1920-1930, Geertrui van Heugten overlijdt te Asten op 22-02-1920, woont Karel van Kessel met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D155 en D157, het laatste ook bekend als Antoniusstraat 47:

11

Ook in de periode 1930-1938 woont het gezin van Karel van Kessel nog in het huis aan de Antoniusstraat 47:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-03-1905 en 01-06-1907 de geboorte van dochter Hendrika en zoon Johannes:

13 14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-10-1906 krijgt Karel van Kessel de eerste premie:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-02-1924 de aanmelding van Karel van Kessel als nieuw bestuurslid van de coöperatieve winkelnering. In het Eindhovensch dagblad van 01-08-1925 de aanstelling tot penningmeester en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-08-1931 tot voorzitter:

16 17

18

19

Al in de middeleeuwen was Heusden een gehucht, dat einde 19e eeuw uitgroeide tot een heide-ontginningsdorp. Het aantal inwoners steeg snel en de kerk en school in Asten lagen ver weg. De bewoners van Heusden besloten een coöperatieve winkel op te richten, waarvan de baten zouden worden gebruikt voor de bouw van een school en kerk. In 1918 kwam er een school, in 1920 werd een pastoor benoemd, terwijl in 1921 ook de zelfstandige parochiekerk gereed kwam.

Karel van Kessel is op 01-06-1948 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Geertruij van Heugten en het bidprentje bij het overlijden van Karel van Kessel:

20 21

Dochter Wilhelmina (Mina) van Kessel, geboren te Asten op 28-06-1908 is op 01-05-1936 te Asten getrouwd met Gerardus Hubertus (Graard) Koppens, geboren te Asten op 07-08-1903 als zoon van Leonardus Koppens en Johanna Maria Maas (zie Antoniusstraat 15 en 17). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij vanaf 1936 in het huis aan de Antoniusstraat 47:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-10-1938 en de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 20-01-1940 de geboortes van zonen Gerardus Koppens en Carolus Marinus Koppens:

23 24

Gerardus Hubertus (Graard) Koppens verhuist rond 1947 met zijn gezin naar zijn ouderlijk huis (zie Antoniusstraat 15 en 17).

Vanaf circa 1960 heeft dit huis het adres Antoniusstraat 53 en op die plaats staat een uit ongeveer 1860 daterende boerderij met als bewoners de familie van Kessel, waaronder hier een streetview:

27

Overzicht bewoners

Hoeve op Heykamp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1486 Godschalk van Gerwen ±1450
Antoniusstraat 47
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D104 1859-1869 Antonie Slaats Asten 09-09-1809 met kinderen naar D122
D134 1869-1879 Hendrikus van Heugten Asten 10-07-1840 Petronella Berkvens Asten 29-03-1846
D140 1879-1882 Hendrikus van Heugten Asten 10-07-1840 Petronella Berkvens Asten 29-03-1846 03-06-1882
D140 1883-1890 Petronella van Oosterhout Asten 07-07-1813 weduwe Verrijt
D141 1890-1891 Petronella van Oosterhout Asten 07-07-1813 weduwe Verrijt 21-10-1891
D141 1891-1900 Henricus Verrijt Asten 17-02-1851 met broers en zussen
D163 1900-1908 Henricus Verrijt Asten 17-02-1851 met broers en zussen naar de Dijk
D163 1909-1910 Johannes van Heugten Asten 08-11-1861 met zussen
D155 1910-1920 Karel van Kessel Someren 15-11-1871 Geertrui van Heugten Asten 20-01-1872 22-02-1920
D157 1920-1930 Karel van Kessel Someren 15-11-1871 met kinderen
47 1930-1936 Karel van Kessel Someren 15-11-1871 met kinderen
47 1936-1947 Gerardus Koppens Asten 07-08-1903 Wilhelmina van Kessel Asten 28-06-1908