De pagina Laarbroek/Oliemolen/Oliemolen 1 wordt nu weergegeven
Laarbroek/Oliemolen toevoegen aan selectieLaarbroek toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 20:04:25
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Oliemolen 1

In het doop-, trouw- en begraafboek van Asten komen in het midden van de 17e eeuw twee perosnen met de naam Franciscus Wilhelmi voor, die we hier volledigheidshalve beide presenteren: 

Frans Wilhelmus is geboren te Asten rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Johanna Aerts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-05-1642 Ongehuwd Asten 25-09-1716
2 Wilhelmus Asten 11-02-1644
3 Johannes Asten ±1646 Asten 21-11-1688
Elisabeth Jansen
Asten 08-11-1702 zie Voormalig huis A214
4 Aldegonda Asten 17-03-1647 Asten 01-06-1698
Jan Bernardi Plenten
Asten 31-01-1740
5 Gertrudis Asten 16-08-1648 Asten 27-08-1679
Aert Jansen de Zeeger
Asten 15-11-1701 zie Laarbroek 4
6 Elisabetha Asten 04-01-1651
7 Antonius Asten 12-01-1655

Op basis van archiefstukken is de ondergenoemde Franciscus Wilhelmi, de meest waarschijnlijke bewoner van het huis. Frans Wilhelmus Berckers is geboren te Asten rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Handerske en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 23-08-1647 Asten 05-02-1690
Aleidis Petri Coolen
Asten 21-07-1730
2 Johanna Asten 31-03-1650
3 Arnoldus Asten 20-10-1654
4 Maria Asten 26-10-1658
5 Elisabeth Asten 05-1661
6 Eyken Asten 09-03-1668

Frans Wilhelmus Berckers is op 30-05-1682 te Asten overleden en zijn weduwe vernadert een verkoop van groes:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 130 verso; 08-09-1682:
Handerske, weduwe Frans Willem Berckers geassisteerd met Willem, haar zoon, verklaart te beschudden en te vernaderen groes 5 copse. Zoals Aert Jan Aerts de Zeeger op 08-11-1681 heeft verkocht aan Aert Aerts Blockmaeckers. Koopsom ƒ 106,-.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis op naam van het Gemeene land en bewoont Willem Berckers het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 27 verso:
't Gemeene landt, 't convent van Ommel, gebruiker Willem Berckers.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 38:
Gemeene lant, gebruiker Willem Berckers.

Wilhelmus Francisci Berckers is geboren te Asten op 23-08-1647 en op 05-02-1690 te Asten getrouwd met Aleidis Petri Colen, geboren te Asten rond 1655:

Comparerende voor de drossaert en schepenen ondergenoemd Willem Fransen jong man van Asten sijnde ouderdom omtrent 38 jaren sijnde geassisteert bij Antoni Jansen swager en Aleke Peeters haar ouderdom omtrent 33 jaren sijnde geassisteert bij Jan Peeters versoeckende om de drie sondaagse proclamaties om in de houwelijkse staat te worden bevestigt. Actum 21 januari 1690.
Ende drie proclamaties sonder inspraak gedaan sijnde soo sijn de voorgenoemde persoonen in de houwelijkse staat bevestigt. 5 februari 1690.

01

Het gezin van Wilhelmus Francisci Berckers en Aleidis Petri Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-09-1692 Ongehuwd Asten 10-08-1723
2 Henricus Asten 24-01-1696 Asten 25-11-1725
Ida Peters Hanegreef
Asten 04-09-1770

Aleidis Petri Colen is op 07-02-1712 te Asten overleden en in de hoofdgeldlijst van 1715 en 1717 staat Willem Frans Berckers als gezinshoofd en zijn zus Maria woont tot haar overlijden te Asten op 25-09-1716 in:

Hoofdgeld 18-03-1715, Laarbroek:
Willem Frans Berkers, Marij de suster, Jan en Hendrik de sonen en Margriet de meijt 5

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Willem Frans Berkers, Hendrik, Jan en Griet de meijt.

In juni 1724 slaat het noodlot toe en is de oogst bevroren; Hendrik Willem Berckers is dan de pachter van de hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 247; 07-06-1724:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hendrik Willem Berkers, als pachter van een hoeve op 't Laarbroeck toebehorend aan het Gemene Land. De landerijen van die hoeve, 10 lopense, met rogge bezaaid zijn geheel bevroren en bedorven. Omtrent 7 lopense, met rogge bezaaid, zijn voor ⅔e deel bevroren en bedorven. De zomergewassen staan zeer slecht te velde. Ook de hooi en weilanden, bij de hoeve behorende, zijn door de vorst en droogte zodanig geraakt dat het qualijck aan te nemen is dat deze gemaaid kunnen worden.

Wilhelmus Francisci Berckers is op 21-07-1730 te Asten overleden en in 1738 krijgt Hendrik Willem Berkers de hoeve in bezit:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 148; 13-10-1738:
Meester Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, heeft in eeuwigen erffpacht uitgegeven aan Gerrit de Raaff, te 's-Hertogenbosch en deze weer aan Hendrik Willem Berkers, een hoeve lands te weten huis, schuur en landerijen aan het Laarbroek, te Asten 24 lopense. In gebruik en bewoning bij Willem Frans Berkers en competerend aan het Gemene Land en voor deze aan het Convent van Ommel. Erfpacht ƒ 9-12-0 jaarlijks. Belast met ƒ 2,- jaarlijks aan den Armen van Asten. Verkoopcedulle op 11-06-1738. Erfpacht in kapitaal ƒ 246-01-14. Lasten in kapitaal ƒ 50-00-00.

Hendrik Willem Berckers is geboren te Asten op 24-01-1696 en op 25-11-1725 te Asten getrouwd met Ida Peters Hanegreef, geboren te Deurne op 25-01-1699 als dochter van Petrus Hanegrefs en Joanna van Brey:

02

Het gezin van Hendrik Willem Berckers en Ida Peters Hanegreef:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegonda Asten 22-12-1727 Kind Asten ±1727
2 Johannes Asten 20-01-1729 Asten 06-02-1763
Antonia Johannes van Dyck
Asten 11-01-1783
3 Wilhelmus Asten 21-02-1731 Kind Asten ±1731
4 Maria Elisabeth Asten 21-05-1732 Ongehuwd Asten 20-10-1779
5 Wilhelmus Asten 02-07-1734 Ongehuwd Asten ±1810
6 Franciscus Asten 20-08-1736 Ongehuwd Asten 26-07-1807
7 Johanna Maria Asten 11-09-1740 Asten 08-07-1781
Johannes Wilbert Aerts
Asten 25-10-1794
8 Aldegonda Asten 03-02-1743 Ongehuwd Asten 14-05-1790

In het huizenquohier over de periode 1736-1766 is Hendrik Willem Berkers eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Laarbroek Bewoners nummer 4 Laarbroek
1736 het gemeene lant Hendrik Berkers
1741 Hendrik Berkers Hendrik Berkers
1746 Hendrik Berkers Hendrik Berkers
1751 Hendrik Berkers Hendrik Berkers
1756 Hendrik Berkers Hendrik Berkers
1761 Hendrik Berkers Hendrik Berkers
1766 Hendrik Berkers Hendrik Berkers

Hendrik Willem Berckers is op 04-09-1770 te Asten overleden en in de bewoningslijst over de periode 1771-1776 staat het huis op naam van zijn weduwe Ida Peters Hanegreef en de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 4 Laarbroek Bewoners nummer 4 Laarbroek
1771 weduwe en kinderen Hendrik Berkers weduwe en kinderen Hendrik Berkers
1776 weduwe en kinderen Hendrik Berkers weduwe en kinderen Hendrik Berkers

Ida Peters Hanegreef is op 27-04-1781 te Asten overleden en de kinderen kopen een deel van de Braeselse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 175 verso; 28-12-1786:
Judocus Dankers, te Valkenswaardt, verkoopt aan Willem Berkers, Francis Berkers, Allegonda Berkers en Anthonetta van Dijk, weduwe Jan Berkers 3⁄4e deel van 1⁄4e deel in de Braselse-tiende rijdende tegen de Witveltse. Koopsom ƒ 2270,-.

Bij het overlijden van dochter Aldegonda Hendrik Berkers blijkt dat er drie erfgenamen zijn, Jan, Willem en Frans en het huis staat op hun naam:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 67 verso; 11-06-1790:
Taxatie van de onroerende goederen van Allegonda Hendrik Berkers overleden en begraven op 14-05-1790. Waarde:
¼e deel in huis, schuur, schop en aangelag 21 lopense, ene zijde Peter Vermeulen, andere zijde Hendrik Timmermans ƒ 2400,-.
Land den Kerkakker 3 lopense, ene zijde Marten Zeegers, andere zijde Hendrik Timmermans ƒ 60,-.
Land den Del 2 lopense, ene zijde Hendrik Timmermans, andere zijde Joost Bukkums ƒ 50,-.
Land de Langenakker 2 lopense, ene zijde Jan Zeegers, andere zijde Peter Vermeulen ƒ 40,-.
Land den Hoogendries 1½ lopense, ene zijde weduwe Antonie van der Heyden, andere zijde de erven ƒ 40,-.
Groes het Heytvelt 6 lopense, ene zijde Antony Loomans, andere zijde weduwe Peter Aart Wilbers ƒ 150,-.
Land den Bruyneweert 1½ lopense, ene zijde de kleyne Aa, andere zijde de groote Aa ƒ 20,-.
Land den Hoogendries 3 copse, ene zijde Peter Berkers, andere zijde de erven ƒ 30,-.
Huisplaats en aangelag 2 lopense naast de erven ƒ 80,-.
Land de kleyne Weegakker 1 lopense, ene zijde Wilbert Aarts, andere zijde de erven ƒ 20,-.
Land de groote Weegakker 2 lopense, ene zijde Hendrik Timmermans, andere zijde Jan Zeegers ƒ 40,-.
Groes het Hoogvelt 5 lopense, ene zijde weduwe Wilhelmus Bruynen, andere zijde de erven ƒ 150,-.
Een huisplaats met land en groes 4 lopense, ene zijde Thomas Rovers, andere zijde de erven ƒ 110,-.
Groes een Hooybeemt agter Bussel 1½ lopense, ene zijde Antony van Dijk, andere zijde weduwe Jan Paulus van Dijk ƒ 20,-.
Hooibeemd het Papennesje agter den Diesdonk 3 lopense, ene zijde Joost Smits, andere zijde Francis van Lierop ƒ 30,-.
Een huisplaats, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Hendrik Timmermans, andere zijde de erven ƒ 60,-.
Land 3 copse, ene zijde Arnoldus Timmermans, andere zijde Catharina Ceelen ƒ 20,-.
Land 1½ lopense, ene zijde weduwe Peter Aart Wilbers, andere zijde Anthony Verlijsdonk ƒ 36,-.
Land 3 copse, ene zijde Anthony Verlijsdonk, andere zijde de kinderen Willem van Vlokhoven. ƒ 25,-.
Groes 3 lopense, ene zijde Antony van der Heyden, andere zijde het Ommelsbroek ƒ 140,-.
Land aan de Moolen 1 lopense 3 copse, naast Anthony Loomans ƒ 30,-.
Land naast Anthony Loomans  ƒ 36,.
Land de Lens 2½ lopense, ene zijde Jan van Dijk, andere zijde de erven ƒ 70,-.
Land de Papenakker 1½ lopense naast Jan Seegers ƒ 30,-.
Groes de Bus 1 lopense, ene zijde het Broek, andere zijde de erven ƒ 30,-.
Een deel in de Witveltse tiende rijdende met de Braselse tiende ƒ 2200,-.
Totaal ƒ 5917,-.
De goederen zijn belast met ƒ 3-00-00 per jaar aan de Domeinen, te 's Hertogenbosch, in kapitaal ƒ 75-00-00.
ƒ 9-00-00 oer jaar aan de Kempenaar, in kapitaal ƒ 225-00-00.
ƒ 2-00-00 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 50-00-00.
ƒ 0-14-00 per jaar aan het Huis van Asten, in kapitaal ƒ 17-10-00.
Totaal ƒ 367,50.
Rest ƒ 5549,50 waarvan 1⁄4e deel is van de overledene ƒ 1387,37½. 20e penning is ƒ 69-7-6.

Jaar Eigenaar nummer 4 Laarbroek Bewoners nummer 4 Laarbroek
1781 kinderen Hendrik Berkers kinderen Hendrik Berkers
1798 kinderen Hendrik Berkers kinderen Hendrik Berkers
1803 kinderen Hendrik Berkers kinderen Hendrik Berkers

Willem Hendrik Berkers en Frans Hendrik Berkers verkopen het huis, land, de tiende en de nabijgelegen oliemolen (zie Voormalig huis G137) aan de kinderen van hun broer Jan Hendrik Berkers:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 26 verso; 22-06-1807:
Willem Hendrik Berkers en Francis Hendrik Berkers verkopen aan Martinus, Petronella, Hendrina, Pieter en Johannis, kinderen van Jan Berkers en Anthonetta van Dijk ⅔e deel onverdeeld uit huis en erve, stalling, oliemolen met ap en dependentiën van schuur, bak huis, schop, aan het Laarbroek 21 roede. Land en groes circa 100 lopense. Alsmede 2⁄3e deel in een deel van een clamptiende de Witveltse rijdende tegen de Braselse. Belast met ƒ 3-00-0 per jaar aan de Domeinen; ƒ 9-17-0 per jaar aan het Gemene Land en verder alle havelijke, meubilaire en gerede goederen als de comparanten zijn competerende niets uitgezonderd. Koopsom ƒ 2000,-

Frans Hendrik Berkers is op 26-07-1807 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Johannes Hendrik Berckers is geboren te Asten op 20-01-1729 en op 06-02-1763 te Asten getrouwd met Antonia Johannes van Dyck, geboren te Asten op 10-01-1737 als dochter van Johannes van Dyck en Petronella Martens van Dyck (zie Dijkstraat 58):

03

Het gezin van Johannes Hendrik Berckers en Antonia Johannes van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 05-12-1764 Asten 24-01-1790
Jan Jansen Verberne
Asten 21-09-1799 zie Emmastraat 14
2 Martinus Asten 07-01-1767 Ongehuwd Asten 11-08-1813
3 Petronella Asten 13-02-1769 Asten 14-02-1802
Antonie Peter Berkvens
Asten 20-08-1845 zie Oliemolen 3
4 Henrica Asten 03-03-1771 Asten 01-02-1807
Jan Antonie Loomans
Asten 23-02-1847 zie ook Voormalig huis B519
5 Petrus Asten 20-06-1774 Pastoor Dommelen 15-06-1839 *
6 Johannes Asten 01-01-1777 Asten 09-02-1816
Joanna Maria Bollen
Asten 17-02-1827 zie Voordeldonk 91

* zoon Petrus Berkers, geboren te Asten op 20-06-1774 studeerde in 1796 af aan de universiteit Leuven filosofie en kunsten1. Hij werd in 1813 tot zijn overlijden op 15-06-1839 pastoor in Dommelen en woonde op het Kerkeind aldaar.

Johannes Hendrik Berckers is op 11-01-1783 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis over de laatste 20 jaar samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 73:
Martinus, Pieter, Johannes, Petronella en Hendrien kinderen Jan Berkers bij transport 22-06-1807.
Willem en Francis met Alegonda Berkers ieder ¼e en Antonetta van Dijk weduwe Jan Berkers en 6 kinderen Martinus, Peter, Johannes, Jennemie, Peternel en Hendrien het ander ¼e taxatie 11-06-1790. Nummer 4 huijs, schuur, hof en aangelag 2 lopense.

Antonia Johannes van Dyck is op 09-02-1810 te Asten overleden en in 1811 verdelen haar kinderen de goederen op Laarbroek:

Notarieel Archief 34-50 Asten 21-08-1811:
Pieter Berkers, wonende te Bakel, Martinus Berkers, Jan Antonie Loomans man van Hendrina Berkers, Antonie Berkvens man van Petronella Berkers, wonende te Vlierden, Jan Janse Verberne gehuwd geweest met Johanna Maria Berkers, de erfgenamen van wijlen Jan Berkers en Antonetta van Dijk. 3e lot krijgt Jan Antonie Loomans huis en erve met de buitenhof, olijmolen en halve schuur ter plaatse genaamd Laarbroek.

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is het huis in bezit van Jan Antonie Loomans, weduwnaar van Hendrina Jan Berkers:

Kadaster 1811-1832; G140:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 50 el, Sleegensche eindje, klasse 6.
Eigenaar: Jan Antonie Loomans.

04

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 met in de cirkel het huis van Jan Antonie Loomans en hierboven de bijbehorende kadastergegevens:

05

Dochter Hendrina Jan Berkers is geboren te Asten op 03-03-1771 en op 01-02-1807 te Asten getrouwd met Jan Antonie Loomans, geboren te Asten op 14-10-1769 als zoon van Antonius Jansen Loomans en Maria Thys van Bussel (zie Kennisstraat 1):

06 07

Het gezin van Hendrina Jan Berkers en Jan Antonie Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-03-1808 Kind Asten 27-03-1808
2 Johannes Asten 22-01-1810 Ongehuwd Asten 06-03-1886 zie ook Voormalig huis B519
3 Antonius Asten 03-04-1812 Vlierden 07-02-1840
Antonia van Bussel
Asten 12-11-1847
Antonetta Petronella Berkvens
Asten 17-08-1849

Hendrina Jan Berkers overlijdt te Asten op 23-02-1847 en Jan Antonie Loomans is op 29-10-1850 te Asten overleden. Zoon Jan Loomans, geboren te Asten op 21-01-1810 woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 als akkerbouwer samen met neven, nichten, schoonzus Antonetta Petronella Berkvens en dienstboden in het huis met huizingnummer C11:

08

Neef Petrus Antonie (Piet) Loomans, geboren te Asten op 19-02-1841 als zoon van broer Antonie Loomans en Antonia van Bussel, overlijdt te Asten op 08-06-1864 (zie bidprentje hieronder).

Neef Antonie Loomans, geboren te Asten op 07-01-1849, vertrekt in december 1862 naar het klooster van de minderbroeders in Venray en van daaruit in november 1863 naar het Klein-Seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel. Op 10-03-1867 keert hij vanuit Venray weer terug in Asten, waar hij op 19-03-1867 komt te overlijden. Rechts zijn overlijdensakte.

Ook in de periode 1879-1890 woont Johannes Loomans met neven en nichten in het huis met dan huizingnummer C12. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-02-1884 verkoopt hij hout. Johannes Loomans is op 06-03-1886 te Asten overleden (zie bidprentje hieronder) en zijn nicht Maria Loomans, geboren op 07-06-1845 te Asten als dochter van broer Antonie Loomans en Antonia van Bussel, wordt hoofd van het huis.

 

Maria Loomans is te Asten op 03-02-1874 getrouwd met Joannes van Helmond, geboren te Asten op 15-03-1841 als zoon van Johannes van Helmond en Maria Catharina van Brussel (zie Dijkstraat 64). Maria Loomans is op 31-03-1887 te Asten overleden (zie bidprentje hieronder) en Joannes van Helmond wordt hoofd van het huis:

09
10 11 12

13

Jan Loomans bezat getuige onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-03-1887 een bos op de Hindert te Asten:

14

Schoonzoon Johannes van Helmond is ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 hoofd van het huis met achtereenvolgens huizingnummer C11, C11 en C10:

15

Johannes van Helmond is op 19-01-1921 te Asten overleden (zie bidprentje rechts) en dochter Antonia van Helmond, geboren te Asten op 17-06-1883, neemt het huis over. Zij is te Asten op 02-05-1917 getrouwd met Peter Aarts, geboren op 04-11-1883 te Asten als zoon van Johannes Aarts en Helena Maria van Heugten (zie Zand 23). Peter Aarts was directeur van de zuivelfabriek de Oude molen (zie Burgemeester Wijnenstraat 77).

Hieronder de scheiding en deling op 30-04-1921 van de kinderen Johannes van Helmond en Maria Loomans, waarbij Peter Aarts als man van Antonia van Helmond in bezit komt van het huis. Geheel rechtsonder nog een acte waarbij Peter Aarts land overneemt van zijn schoonzus Elisabeth van Helmond:

16
17 18
19 20

Over de periode 1920-1930 wonen Peter Aarts en Antonia van Helmond, samen met zwager Johannes van Helmond, in het huis met huizingnummer B112, ook bekend staand als Oliemolen 1:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-12-1927 viert dienstmeid Francisca Eijsbouts haar gouden jubileum:

21a

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij nog in het huis op de Oliemolen 1:

22

De krant de Zuid-Willemsvaart van 01-08-1931 meldt nog een brand in de stallen van Peter Aarts:

Links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-01-1922 het verlies van een hond om de kar te trekken; rechtsboven in het Peelbelang van 25-11-1944 de verkoop van een stier en rechtsonder in het Peelbelang van 02-12-1944 Peter Aarts als lid van de ruilverkavelingcommissie:

23

24

25

Antonia van Helmond is op 18-12-1954 te Asten overleden en Petrus Aarts is op 19-06-1955 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

26 27

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna weer op dezelfde plaats opgebouwd op basis van een tekening van 06-01-1950 van architect B. Clement in opdracht van de stichting wederopbouwboerderijen1. Hieronder een streetview van de in 1950 herbouwde boerderij op Oliemolen 1:

28

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 het gemeene lant Frans Willem Berckers ±1610
1682 het gemeene lant Wilhelmus Berkers Asten 23-08-1647
1730 het gemeene lant Hendrik Willem Berkers Asten 24-01-1696
Laarbroek huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 het gemeene lant Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1741 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1746 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1751 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1756 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1761 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1766 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696 Hendrik Berkers Asten 24-01-1696
1771 weduwe en kinderen Hendrik Berkers Deurne 25-01-1699 weduwe en kinderen Hendrik Berkers Deurne 25-01-1699
1776 weduwe en kinderen Hendrik Berkers Deurne 25-01-1699 weduwe en kinderen Hendrik Berkers Deurne 25-01-1699
1781 kinderen Hendrik Berkers Asten 20-01-1729 kinderen Hendrik Berkers Asten 20-01-1729
1798 kinderen Hendrik Berkers Asten 02-07-1734 kinderen Hendrik Berkers Asten 02-07-1734
1803 kinderen Hendrik Berkers Asten 02-07-1734 kinderen Hendrik Berkers Asten 02-07-1734
Kadasternummer G140
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G140 1832 Jan Antonie Loomans Asten 14-10-1869
Oliemolen 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Antonia Johannes van Dijk Asten 10-01-1737 weduwe Berkers 09-02-1810
1810-1847 Jan Antonie Loomans Asten 14-10-1869 Hendrina Jan Berkers Asten 03-03-1771 23-02-1847
1847-1850 Jan Antonie Loomans Asten 14-10-1869 met kinderen 29-10-1850
1850-1859 Jan Loomans Asten 21-01-1810 met familie
C11 1859-1869 Jan Loomans Asten 21-01-1810 met familie
C11 1869-1879 Jan Loomans Asten 21-01-1810 met familie
C12 1879-1886 Jan Loomans Asten 21-01-1810 met familie 06-03-1886
C12 1886-1890 Joannes van Helmond Asten 15-03-1841 Maria Loomans Asten 07-06-1845 31-03-1887
C11 1890-1900 Joannes van Helmond Asten 15-03-1841 met kinderen
C11 1900-1910 Joannes van Helmond Asten 15-03-1841 met kinderen
C10 1910-1920 Joannes van Helmond Asten 15-03-1841 met kinderen 19-01-1921
B112 1920-1930 Peter Aarts Asten 04-11-1883 Antonia van Helmond Asten 19-06-1883
1 1930-1938 Peter Aarts Asten 04-11-1883 Antonia van Helmond Asten 19-06-1883
Referenties
  1. ^abWederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/433)