De pagina Leensel en Zand/Leensel/Voormalig huis C99 wordt nu weergegeven
Leensel en Zand/Leensel toevoegen aan selectieLeensel en Zand toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 18:04:55
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis C99

Dit huis dateert van 1780 en is een afsplitsing van een ander huis (zie Voormalig huis C100). Paulus Peeters en Jan Tijsse zijn eigenaar van het huis 18o op de Leensel en Jan Tijsse is bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 18o Voordeldonck Bewoners nummer 18o Voordeldonck
1781 Paulus Peeters en Jan Tijsse Jan Tijsse
1798 weduwe Paulus Peeters en Jan Tijssen Jan Tijssen
1803 weduwe Paulus Peeters en Jan Tijssen Jan Tijssen

Jan Tijsse Jansen is geboren te Asten op 04-08-1735 als zoon van Matthias Jansen en Johanna Peters (zie Voormalig huis C100). Hij is op 29-10-1768 te Vlierden getrouwd met Petronella Petri Martens, geboren te Meijel op 02-01-1744 als dochter van Peter Martens en Wilhelma Claessen:

01

Hieronder het gezin van Jan Tijsse Jansen en Petronella Petri Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 21-11-1769 Asten 12-02-1797
Jan Martinus Slaats
Asten 10-07-1845 zie Leensel 14
2 Mathias Vlierden ±1773 Asten 18-01-1800
Wilhelma Jan van den Eijnden
Asten 04-08-1857

Jan Tijsse Jansen is op 23-03-1818 te Asten overleden en Petronella Petri Martens is op 30-03-1818 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zoon Mathijs Jansen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C99
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 23 el, Leensel, klassen 8.
Eigenaar: Mathijs Jansen.

01a

02

Zoon Mathijs Janssen, geboren te Vlierden in 1773, is op 02-02-1800 te Asten getrouwd met Wilhelma Jan van den Eijnden, geboren op 17-07-1772 te Asten als dochter van Johannes Jan van den Eijnde en Wilhelmina Dirck Claus (zie Antoniusstraat 47):

03

Het gezin van Mathijs Janssen en Wilhelma Jan van den Eijnden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-05-1802 Asten 06-06-1834
Elisabeth Haazen
Asten 17-06-1870
2 Theodorus Asten 25-04-1804 Kind Asten ±1804
3 Johanna Asten 20-06-1808 Kind Asten ±1808

Wilhelma van den Eijnden is te Asten op 27-06-1850 overleden en Mathijs Jansen is op 04-08-1857 te Asten overleden. Hieronder zijn overlijdensakte:

04

Zoon Johannes Janssen, geboren te Asten op 21-05-1802, neemt het huis over. Hij is op 06-06-1834 te Asten getrouwd met Elisabeth Hazen, geboren op 24-03-1807 te Asten als dochter van Jan Hendrik Haesen en Johanna van Someren (zie Voormalig huis E452). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont het gezin in het huis met huizingnummer C69b en later is dit veranderd in C74:

05

Rond 1865 is het huis weer verenigd met het naastgelegen huis (zie Voormalig huis C100) en krijgt het kadasternummer C1775, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Dochter Wilhelmina Janssen, geboren te Asten op 18-12-1837, treedt in als zuster Maria Veronica in het klooster Nazareth in Gemert en wordt daar op 30-10-1865 geprofest. Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-04-1915 haar gouden jubileum als kloosterlinge met daaronder een foto van klooster Nazareth. Wilhelmina Janssen is op 16-05-1924 te Gemert overleden en rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Elisabeth Hazen is op 03-02-1864 te Asten overleden en Johannes Janssen is op 17-06-1870 te Asten overleden. Zoon Gerardus Janssen, geboren te Asten op 24-11-1845, neemt daarna samen met zijn broer Theodorus Janssen, geboren te Asten op 21-02-1844, het huis over. Gerardus Janssen is op 20-05-1880 te Someren getrouwd met Antonia van Veldhoven, geboren te Lierop op 03-03-1857 als dochter van Joannes van Velthoven en Antonetta Rooijmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer C71:

06

Theodorus en Gerardus Janssen verkopen linksonder in het Venloosch weekblad van 12-11-1881 hun vee, granen en landbouwgereedschap.

07

Gerardus Janssen woont volgens het bevolkingsregister van Asten ook over de periode 1890-1900 in het huis, maar vertrekt in 1901 naar Someren. Rechtsboven plaatst hij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-07-1900 nog een advertentie waarin hij zijn gewassen verkoopt. Gerardus Janssen is op 25-08-1909 te Someren overleden en Antonia van Veldhoven keert later terug in het huis. Het huis komt in 1901 in bewoning door Joseph Strijbosch (zie Dennendijk 11), geboren te Deurne op 16-08-1849 als zoon van Michiel Strijbosch en Anna Maria Adriaans. Hij is op 23-02-1878 te Deurne getrouwd met Johanna Maria van den Heuvel, geboren te Deurne op 20-02-1850 als dochter van Theodorus van den Heuvel en Gordina Peters (zie Leensel 22). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 verhuist hij van C63 (zie Dennendijk 11) naar huizingnummer C69:

08

In de diverse bevolkingsregisters verandert het huizingnummer C69 in 1900-1910 naar C62 in 1910-1920.

In 1918 vieren zij hun 40-jarige huwelijk, waarvan hieronder een foto:

08a

Voorste rij van links naar rechts: Johanna Rooijakkers getrouwd met Theodorus Strijbosch, Maria van Loon getrouwd met Wilhelmus Strijbosch, Joseph Strijbosch, Johanna Maria van den Heuvel getrouwd met Joseph Strijbosch, Anna Maria Strijbosch en Gordina Strijbosch.

Achterste rij van links naar rechts: Theodorus Strijbosch, Wilhelmus Strijbosch, Martinus Strijbosch, Piet van Heugten getrouwd met Anna Marie Strijbosch en Martinus Seijkens getrouwd met Gordina Strijbosch.

Johanna Maria van den Heuvel is op 03-12-1921 te Asten overleden en rond 1922 woont Joseph Strijbosch in bij zijn zoon Martinus Strijbosch op 't Zand (zie Voormalig huis C33). Het huis met huizingnummer C49 wordt bewoond door Johannes Janssen, geboren op 31-01-1895 te Asten als zoon van eerdergenoemde Gerardus Janssen en Antonetta van Veldhoven. Het ziet er naar uit dat Joseph Strijbosch het huis gehuurd heeft, want Johannes Janssen komt terug uit Someren en zijn moeder woont nu tot haar overlijden op 05-03-1927 te Asten bij hem in. Johannes Janssen is te Someren op 20-01-1921 getrouwd met Johanna Maria van den Bogaart, geboren op 17-11-1895 te Someren als dochter van Mathijs van den Bogaart en Anna Elisabeth van Bree.

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 heeft het huis het huizingnummer C49 en staat ook bekend als Leensel 8:

09

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1934 de geboorte van zoon Gerardus Janssen.

 

11

In de Provinciale Noord Brabantsche Courant van 13-05-1935 stelt Johannes Janssen zich kandidaat als vertegenwoordiger voor landbouwers en tuiniers in de raad van Asten.

 

Johanna Maria van den Bogaart is op 02-06-1952 te Asten overleden en Johannes Janssen is op 24-12-1964 te Asten overleden. Linksonder het bidprentje bij het overlijden van Maria van den Boogaardt; rechtsonder de Liesselse kapel.

13 14 15

Een voorbeeld van een boerderij op de Leensel:

16

In 1997 is dit deel van Leensel door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Het huis bestaat niet meer en ongeveer op de plaats van het huis staat een uit 1960 daterende woning met het adres Leensel 20.

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 18o
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1781 Paulus Peeters en Jan Tijsse Asten ±1734 Jan Tijsse Asten ±1734
1798 weduwe Paulus Peeters en Jan Tijssen Asten ±1734 Jan Tijssen Asten ±1734
1803 weduwe Paulus Peeters en Jan Tijssen Asten ±1734 Jan Tijssen Asten ±1734
Kadasternummer C99
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C99 1832-1857 Mathijs Jansen Vlierden ±1773
C99 1857-1865 Johannes Janssen Asten 21-05-1802
C1775 1865-1877 Johannes Janssen Asten 21-05-1802 samengevoegd met C100
C1775 1877-1881 Theodorus en Gerardus Janssen Asten 21-02-1844
C1775 1881-1909 Gerardus Jansen Asten 24-11-1845
C1775 1909-1922 Antonia van Veldhoven Lierop 03-03-1857
C1775 1909-1938 Johannes Janssen Asten 31-01-1895
Leensel 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1818 Jan Tijsse Jansen Asten ±1734 Petronella Petri Martens Asten ±1744 30-03-1818
1818-1857 Mathijs Jansen Vlierden ±1773 Wilhelma van den Eijnden Asten 17-07-1772 27-06-1850
1850-1857 Mathijs Jansen Vlierden ±1773 met kinderen 04-08-1857
1857-1859 Johannes Janssen Asten 21-05-1802 Elisabeth Hazen Asten 28-03-1807
C69b 1859-1869 Johannes Janssen Asten 21-05-1802 Elisabeth Hazen Asten 28-03-1807
C74 1869-1879 Johannes Janssen Asten 21-05-1802 Elisabeth Hazen 17-06-1870
C71 1879-1890 Gerardus Jansen Asten 24-11-1845 Antonia van Veldhoven Lierop 03-03-1857
C69 1890-1900 Gerardus Jansen Asten 24-11-1845 Antonia van Veldhoven Lierop 03-03-1857 naar Someren
C69 1900-1910 Joseph Strijbosch Asten 16-08-1849 Johanna Maria van de Heuvel Deurne 20-02-1850
C62 1910-1920 Joseph Strijbosch Asten 16-08-1849 Johanna Maria van de Heuvel Deurne 20-02-1850
C49 1920-1922 Joseph Strijbosch Asten 16-08-1849 Johanna Maria van de Heuvel Deurne 20-02-1850 naar 't Zand 3
C49 1922-1930 Johannes Janssen Asten 31-01-1895 Johanna van de Boogaart Someren 17-11-1895
8 1930-1938 Johannes Janssen Asten 31-01-1895 Johanna van de Boogaart Someren 17-11-1895