De pagina's Ommel/Hoog Ommel, Ommel/Hoog Ommel/Kloosterstraat 2 worden nu weergegeven
Ommel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-02-2024 19:02:03
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Hoog Ommel

01

Hoog Ommel is voornamelijk het westelijke deel van de Kloosterstraat, genoemd naar het klooster en de kapel. Het lang-werpige gebouw is het klooster met boerderij.

Links de kadasterkaart van Hoog Ommel uit 1832 en linksonder de googlemaps kaart van hetzelfde deel van Ommel in 2015. Hier heeft de grootste wijziging van de bebouwing van Ommel plaatsgevonden. De kerk en het klooster zijn er niet meer en ook de hoeven zijn door de brand in 1922 en het bombardement in 1944 volledig verloren gegaan. Wat eerst het centrum van Ommel was met kapel en klooster is nu het Onze Lieve Vrouweplein.

Rechtsonder 'n bewaard gebleven bidprentje aan Onze Lieve Vrouw van Ommel na de oorlogs-verwoesting op 22 september 19441.

02 03

De twee voornaamste gebouwen aan de westelijke zijde van de Kloosterstraat waren het klooster Mariaschoot en de kapel gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Hieronder een foto van de kloosterboerderij waarbij de muurankers verwijzen naar het bouwjaar 1625:

04

In 1897 is op de plaats van de kapel, zie tekening uit 1787 hieronder, een neogothische kerk gebouwd en in 1922 zijn de restanten van het klooster door een felle brand verwoest.

05

Hieronder zien we een foto uit 1930 van een processie in de Kloosterstraat; links zien we de ingang van de kerk, de waterpomp, een nieuw gebouwd huis en de lege plek waar vroeger het klooster Mariaschoot heeft gestaan. Linksonder een oude 17e eeuwse kaart met daarop de plaats van het Clooster van Ommelen:

06

07

Rechts zien we de omslag van het boekje "Cort verhael van de mirakelen die welcke in dese voorleden jaeren, door die intercessie ende voorbidden der H. Maghet ende Moeder Godts Maria zijn gheschiet inde capelle van Omel, daer langhen tijt die memorie der Moeder Godts is gheweest, welcke capelle is gheleghen in Brabandt in't quartier van Peelandt, onder die Heerlijckheyt en prochie van Asten, in't bischdom van 'Shertoghenbossche", geschreven door Dierick van den Zeylberch in 1607 en heruitgegeven in 1843 en beschikbaar op google.books, waarvan hieronder twee verhalen.

Een verhaal (hieronder links) gaat over het verlaten van het klooster door de zusters Franciscanessen in 1732, waarna het wordt gevorderd door de gereformeerde bestuurders, met name Lambert Kemps. In 1743 wordt het verkocht aan de familie van de Loverbosch en opgedeeld tussen verschillende familieleden, waarvan sommige nazaten tot in 1920 gewoond hebben. Daarna zijn in 1922 de restanten van het klooster door brand verwoest.

Tussen het klooster en de kapel heeft nog een huis gestaan met in 1640 Marten Gerarts als eigenaar. Zijn nazaten met de naam Martens Vermeulen hebben tot 1715 het huis bewoond en is daarna in handen gekomen van Jan Verhoijsen. In 1765 is het huis afgebroken en op de plaats was daarna de tuin behorende bij de kapel.

09 10

Rechts een van de mirakelen van een genezing van Margaretha de Horion, waarvan de achtergrond kon worden gecontroleerd. Uit de genealogie van de Horion2 halen we het volgende over deze familie de Horion, woonachtig in het kasteel van Heel:

Willem de Horion, heer van Heel, is geboren rond 1580 als zoon van Willem de Horion, heer van Heel, en Anna Jacqueline van Berchem. Hij trouwde rond 1605 met zijn nicht Margaretha de Horion, geboren rond 1580 als dochter van Robert de Horion en Barbara van Heym. Zij woonden op het kasteel van Heel (zie foto hieronder) en uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Willem de Horion is rond 1640 overleden en Heel ging over op zijn halfbroer Assuerus de Horion.

11

Hieronder een foto gemaakt rond 1930 van de Kloosterstraat gezien vanaf de kerk richting Vlierden:

12

Referenties
  1. ^Uit de Tweede Wereldoorlog en na de bevrijding (http://www.cubra.nl/)
  2. ^Genealogie van de familie de Horion (https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=De_Horion)

Kloosterstraat 2

Rond 1884 wordt het huis op de Jan van Havenstraat in eigendom van Francis van Heugten (zie Jan van Havenstraat 1) gedeeltelijk afgebroken. Er wordt een nieuw huis gebouwd dat in feite aan de Kloosterstraat gericht is en kadasternummer B1250 krijgt, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het huis wordt bewoond door Francis van Heugten, geboren te Asten op 28-03-1837 als zoon van Johannes van Heugten en Maria Zeegers (zie Voormalig huis B507). Hij is op 25-01-1865 te Asten getrouwd met Jacomina van Rijt, geboren te Deurne op 20-02-1836 als dochter van  Lambertus van Rijt en Maria Joosten.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B113:

Zij verhuizen kort daarna naar een ander huis in Ommel (zie Voormalig huis B1238) en de nieuwe eigenaar en bewoner wordt Francisca van Heugten, geboren op 01-05-1840 te Asten als dochter van Francis van Heugten en Hendriena Eijsbouts (zie Jan van Havenstraat 1) en weduwe van Johannes Mathijs Haazen, geboren op 13-04-1845 te Asten als zoon van Mathijs Haazen en Johanna Maria van Maris (zie Ostaderstraat 32 en 34), met wie zij te Asten op 20-02-1867 getrouwd was. Johannes Mathijs Haazen is op 16-07-1873 te Asten overleden en Francisca van Heugten hertrouwt op 11-05-1877 te Asten met koopman Johannes van Lierop, geboren op 28-12-1842 te Meijel als zoon van Jan van Lierop en Martina Houben. Zij komen vanuit Voordeldonk (zie Voordeldonk 69) in het huis wonen en wonen ook over de periode 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer B117:

01

Johannes van Lierop verkoopt zijn varkens in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-01-1890 en van 21-01-1903:

Francisca van Heugten is op 16-02-1903 te Asten overleden en Johannes van Lierop blijft met zijn gezin in het huis wonen.

Rond 1910 vindt er een verbouw plaats en het huis krijgt kadasternummer B1436, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Met een redressering rond 1913 wordt het kadasternummer B1452, weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts.

Volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 is Johannes van Lierop dan koopman of landbouwer en heeft het huis nummer B113, B115 en B134 respectievelijk:

02

In 1922 vindt er een grote brand plaats en bij herbouw krijgt dit huis samen met het nevenstaande huis kadasternummer B1483 en B1525 rond 1930 (zie Jan van Havenstraat 1).

Johannes van Lierop overlijdt op 31-07-1924 te Asten en het huis komt in handen van zijn inwonende dochter Johanna Maria van Lierop, geboren te Asten op 25-09-1882 en op 17-02-1905 te Asten getrouwd met koopman Piet van Helmond, geboren te Asten op 10-10-1870 als zoon van Joannes van Helmond en Wilberdina Verheijen (zie Voormalig huis B446).

Piet van Helmond en Johanna Maria van Lierop verkopen het café volgens het Eindhovensch dagblad van 09-02-1924 en verhuizen naar de overzijde (zie Voormalig huis B409):

03

De koper van het huis is Gerard Renier Kuijpers, geboren te Meijel op 12-09-1868 als zoon van Willem Kuijpers en Elisabeth van den Eertweg. Hij is getrouwd op 09-05-1902 te Nederweert met Hendrica Caris, geboren te Nederweert op 14-10-1867 als dochter van Andries Nicolaas Caris en Maria Theunissen. Hij vestigt er een café aan de zijde van de Kloosterstraat en een winkel aan de zijde van de Jan van Havenstraat. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis het nummer B134 en staat bekend als Kloosterstraat 2 en Jan van Havenstraat 1 (zie Jan van Havenstraat 1):

04

Het café en de winkel van Gerard Renier Kuijpers en Hendrica Caris ligt tegenover de kerk van Ommel en men kon van daaruit de bedevaarten heel goed overzien. Bovendien zorgden deze bedevaarten voor de nodige klandizie.

05

Hendrica Caris overlijdt op 22-12-1930 te Asten en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont Gerard Renier Kuijpers met zijn kinderen in het huis op Kloosterstraat 2:

06

Gerard Renier Kuijpers overlijdt op 01-12-1946 te Deurne. Zijn zoon Andries Hubertus Kuijpers, geboren te Nederweert op 13-03-1906 trouwt te Deurne op 10-06-1932 met Ida Berkvens, geboren te Vlierden op 26-04-1904 als dochter van Jan Berkvens en Hendrika Verhoijsen en beginnen in hetzelfde pand een bakkerij. In de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Kloosterstraat 2:

07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1942 de geboorte van zoon Petrus en rechts in het Peelbelang van 10-03-1945 zoekt Andries Kuijpers een knecht:

08 09

Links een suikerzakje van Café en Bakkerij Kuijpers1 en hieronder een verhaal over de kerk en het klooster uit begin 20e eeuw.

10

Dè wit ik nog goe. In Ommel waar 't gemeins broewk; dur koost alleman 't vee laten weiden. Dur est Lieve Vrouwke van Ommel op 'n paal gevönne in 1400. Onze grutvadder moost vur du kepèl zurrige, de offerblokke leegte en zo. Iedere vrijdag waar d'r 'n Mis. 't Oude klooster Mariënschoot werd later een boerderij met herberg. Er waren 2 diepe kelders van wel 15 treeën. Dicht erbij stond 't krikkelheuske. Toe onze grutvader d'r woonde waren dur de verkenshokken in en de plee.

Ida Berkvens is op 21-11-1984 te Asten overleden en Andries Hubertus Kuijpers is op 03-11-1986 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes van Andries Kuijpers en Ida Berkvens:

11

12

De Kloosterstraat in Ommel rond 1925 met links de kerk en rechts het café van van Lierop, later van Gerrit Kuijpers en daarachter de herberg van Mathijs (Tieske) Haazen (zie Voormalig huis B402a):

13

In de Tweede Wereldoorlog is er veel schade verricht in Ommel en hieronder zien we Andries Kuijpers brood bakken met zijn provisorisch herstelde oven in zijn totaal vernielde huis:

Hieronder een foto van de familie Kuijpers-Berkvens in hun noodwoning in 1949, zoals gemeld in de Helmondsche courant van 11-02-1949:

Hieronder een foto op ongeveer dezelfde locatie in 1970 als de eerdere foto met rechts het café annex bakkerij van Andries Kuijpers:

14

Eigenlijk is alles nieuw op deze foto; de kerk, de molen en de oude huizen zijn weg en is alleen het stratenpatroon gelijk gebleven.

Ongeveer op de plaats van het oude huis is in 1950 een nieuw huis gebouwd met het huidige adres Kloosterstraat 2, waarvan hieronder een streetview:

15

Overzicht bewoners

Kadasternummer B1250
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B1250 1884-1910 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 nieuwbouw
B1436  1910-1913 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 verbouw
B1452 1913-1922 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 vereniging
B1483 1922-1924 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 herbouw
B1483 1924-1925 Piet van Helmond Asten 11-10-1870
B1483 1925-1930 Gerard Renier Kuijpers Meijel 12-09-1868
B1525 1930-1932 Gerard Renier Kuijpers Meijel 12-09-1868 vereniging
B1525 1932-1938 Andries Kuijpers Nederweert 13-03-1906
Kloosterstraat 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B113 1884-1890 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840
B117 1890-1900 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840
B113 1900-1910 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 Francisca van Heugten Asten 01-05-1840 16-02-1903
B115 1910-1920 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 met kinderen
B134 1920-1924 Johannes van Lierop Meijel 28-12-1842 met kinderen 31-0-1924
B134 1924-1925 Piet van Helmond Asten 11-10-1870 Johanna Maria van Lierop Asten 25-02-1882 naar B125
B134 1925-1930 Gerard Renier Kuijpers Meijel 12-09-1868 Hendrica Caris Nederweert 14-10-1867 café
2 1930-1932 Gerard Renier Kuijpers Meijel 12-09-1868
2 1932-1938 Andries Kuijpers Nederweert 13-03-1906 Ida Berkvens Vlierden 26-04-1904
Referenties
  1. ^Verzamelaarsplatform (https://www.catawiki.com/nl/)