De pagina Ommel/Ommelse Bos/Voormalig huis B97 wordt nu weergegeven
Ommel/Ommelse Bos toevoegen aan selectieOmmel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 19:04:13
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis B97

Peter Tonis erft een huis aan de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 35; 13-07-1639:
Bruysten, zoon van wijlen Geeff Colen, Peter Thonis man van Jenneke, dogter van Geeff Colen. Ze delen hun goederen gelegen aan den Bosch.
2e lot krijgt Peter Tonis, huis, hof en hofstad aan den Bosch, ene zijde erven Marcelis Peter Jacops, andere zijde erven Jan van Huchten, andere einde de delers; een Eusselvelt gelijck bij de middelste graef is afgegraven; nog een ander deel, waar Bruysten in het midden ligt; hooiwas op de Aa; de helft van een groesveld in de Mortell; land den Hophoff; land den hogen Camp; land in de Camp.

In 1653 stelt hij dit huis als borg:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 6; 01-10-1653:
Peeter Teunis alias Boters verkoopt aan Meester Anthony Daendels een rente van ƒ 3,- jaarlijks ƒ 50,- Als borg huis en hofstad aen den Bosch, ene zijde Aert Franssen. Kantlijn mei 1670 gelost.

Peter Teunis Boters is rond 1630 getrouwd met Johanna Geeff Colen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1635 ±1660
Bartholomeus Govers

Peter Teunis Boters is rond 1660 overleden en in 1662 is zijn weduwe de eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 43:
De weduwe Peter Tonis, huijs.

Bij de verpondingen van 1688 is Antonij Josephs Verdeuseldonck (zie Voormalig huis B54) eigenaar en naar alle waarschijnlijkheid is dit door de aankoop van het huis die in 1691 is bekrachtigd:

Verpondingen XIV-58; 06-01-1688 folio 11 verso:
Antonij Josephs, gebruiker Jan de Zeger. 3-21.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 12 verso; 17-11-1691:
Bartel Govers van Hoogeloon getrouwd met Maria Peters verkoopt aan Antonis Josephs Verdeuseldonck een huis, hof, hofstad en aangelag in den Ommelschen Bosch 2 lopense, ene zijde Hendrick Canters, andere zijde de straat; land de Laerstraet 1½ lopense, ene en andere zijde Mathijs de Groot, ene einde Jan Aerts de Seeger, andere einde de Laerstraet; land de Vlinckert aen de Hoogeynde 2 lopense, ene zijde Aelbert Peeters, andere zijde de gemeente. Met alle lasten, pachten en cijnsen. Koopsom ƒ 65,-.

Antony Joseph Verdeuseldonck maakt in 1711 zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 119; 18-07-1711:
Antony Josephs Verdeuseldonck en Jenneke Verrijt, zijn vrouw, aan den Ommelschen Bosch, testeren. Hij, cloeck ende gesont, zij ziek, onder andere: Alle voorgaande maeckselen vervallen. De langstlevende van hen beiden krijgt de tocht en het vruchtgebruik van al de goederen, roerend en onroerend, met het recht om, indien nodig, een gedeelte te mogen verkopen, zonder dit te verantwoorden. Tot erfgenamen worden benoemd Joseph, Maria, Arnoldus en Joanna Maria nakinderen van mij, testatateur, uit mijn tweede huwelijk met Jenneke Verrijt. Zij zullen na ons beider dood al de goederen, gelegen te Asten, Vlierden als elders, roerend en onroerend, aanvaarden. Mijn, testateurs, twee voorkinderen met name Dirck en Lambert Verdeuseldonck, uit mijn eerste huwelijk met Theodora Lambert Verhaseldonck krijgen na mijn overlijden in eigendom huis en landerijen de Ravenacker, te Vlierden waarvan ik, na het overlijden van mijn eerste vrouw, de tocht bezit. Zij zullen wel alle kosten van een seecker proces, betreffende de Ravenacker, volgens specificatie, hebben te voldoen. De beide voorkinderen, welke onlangs getrouwd zijn zullen als zij om een uytsetsel verzoeken de waarde ontvangen van een of meerdere percelen van het voornoemde Erfgoet staande bij ons geassigneert. Ook zullen onze nakinderen, na ons beider dood, uit de gereetse goederen van de testateur uitkeren aan de voorkinderen een gouden souvereyn of ƒ 15,-, zijnde de legitieme portie. De langstlevende van ons beide zal aan geen van onze kinderen een inventaris hoeven te leveren. De testateuren hebben, gedurende zestien jaar, jaarlijks 50 pond boter geleverd aan Heer Jan Verhaseldonck zonder daarvan een duyt genoten te hebben. De twee voorzonen zijn erfgenaam geweest van Heer Jan Verhaseldonck.

Antonis Joseph Verdeuseldonck overlijdt te Asten op 08-06-1720 en dochter Maria heeft alle goederen te Asten geërfd en bij de verpondingen van 1737 en 1754, de cijnsenlijst over de periode 1709-1761 en de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1761 is Maria Verdeuseldonk (zie Voormalig huis B54) als weduwe van Jan van den Broek eigenaar van het huis en is Francis Zeegers meestentijds bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 53 verso:
Maria Verdeuseldonck.
een huijs, hoff en aangelagh ½ lopense.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 70:
Maria Verdeuseldonk, weduwe Jan van den Broek.
Nummer 8 huijs, hoff en aangelag ½ lopense.

Asten Cijnzen 1709-1761 folio 59:
Marie Verdeuseldonck weduwe Jan van Broeck bij overneming 1732.
Nu den heere Joseph Verdeuseldonck, Maria ende Jennemarij, sijne kinderen bij versterff.
Antonis Josephs Verdeuseldoncq uyt huijs, hoff, hoffstadt ende gehorende erffve gelegen onder de heerlijckheijt Asten ter plaetse ten Bosch, groot lopenen min of meer 1, ene zijde Aelbert Peters, andere zijde den Baschersdijck, ene einde de straete, ander einde Aelbert vers.

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 8 Ommelsche Bosch
1736 weduwe van den Broeck weduwe van den Broeck
1741 weduwe Jan van den Broek Francis Zeegers
1746 weduwe Jan van den Broek Francis Zeegers
1751 weduwe Jan van den Broek Francis Zeegers
1756 weduwe Jan van den Broek Francis Zeegers
1761 weduwe Jan van den Broek Francis Zeegers

Maria Verdeuseldonk woonde het grootste deel van de tijd elders (zie Voormalig huis B54). De gezinssituatie van bewoner Franciscus Zeegers staat elders beschreven (zie Voormalig huis C486).

Maria Verdeuseldonck is als weduwe van Jan van Den Broek, rond 1762 overleden en haar dochter Johanna van den Broek, geboren te Asten op 15-04-1715 is op 20-07-1738 te Vlierden getrouwd met Antonius Verouden, geboren te Vlierden op 29-02-1716 als zoon van Joannis Verouden en Catharina Gevard van Doorne:

01

Het gezin van Johanna van den Broek en Antonius Verouden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 18-08-1740 Mierlo 17-10-1762
Lucia van den Hurk
2 Josephus Vlierden 27-12-1741

Johanna van den Broek en Antonius Verouden zijn te Vlierden overleden vóór het overlijden van Maria Verdeusseldonck. Kleinzoon Johannes Verouden, geboren te Vlierden op 18-08-1740 is te Mierlo op 17-10-1762 getrouwd met Lucia van den Hurk, geboren te Mierlo op 01-02-1737 als dochter van Johannes van den Hurck en Johanna van der Linden:

02

Het gezin van Jan Antonie Verouden en Lucia van den Hurk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Mierlo 27-06-1763 Mierlo 04-02-1787
Petrus van Lierop
Mierlo 16-01-1825
2 Antonius Asten 19-12-1766 Kind Asten ±1766
3 Antonius Asten 24-01-1768 Woensel 02-12-1798
Catharina van Dinther
Lierop 03-02-1814
4 Aldegondis Asten 26-12-1769 Kind Mierlo 15-11-1779
5 Johannes Asten 17-01-1772 Geldrop 31-05-1801
Helena de With
Geldrop 28-12-1831
6 Henricus Asten 04-02-1774 Kind Mierlo 05-09-1780

Volgens de bewoningslijst is Jan Antonie Verouden eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 8 Ommelsche Bosch
1766 Jan Antoni Verouden Jan Antoni Verouden
1771 Jan Verouden Jan Verouden

Lucia van den Hurk overlijdt te Asten als Lucia Joannis Verouden op 15-02-1774 en om zijn schulden te kunnen aflossen verkoopt Jan Antonie Verouden eerst zijn huisraad en verzoekt toestemming voor de verkoop van zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 151; 03-03-1774:
Jan Verouden, aan den Ommelsche Bosch, verkoopt alderhande meubilen en huysraat onder andere 5 koeien ƒ 140,-, het paard ƒ 35,-, hooi en stro ƒ 33,-, spurrie ƒ 10,-, rogge ƒ 39,-. Opbrengst ƒ 275,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 93 verso; 25-02-1776:
Gezien het request van Jan Verouden weduwnaar van Lucia van den Hurk. Hebbende vijf onmondige kinderen en bezittende een huis, land en groes aan den Ommelsche Bosch 42 lopense. Gekomen van zijn zijde voor zijn huwelijk en nu dus aan hem en zijn kinderen behorende. De goederen zijn altijd belast met ƒ 250,- aan Antoni van den Elsen, te Helmond; ƒ 100,- aan Willem Verdeuseldonk, te Vlierden; ƒ 80,- aan weduwe Gerrit van Riet; ƒ 200,- aan Bruysten Peters, te Heusden; ƒ 200,- aan Cornelis Peters, te Someren; totaal ƒ 830,-. Met de achterstaande intresten bedragen de lasten circa ƒ 1000,-. De goederen zijn verhuurd, waarvan na gedane reparatie weinig meer overblijft. Hij vreest in rechten aangesproken te worden omdat hij zijn schulden niet af kan lossen en zou graag verkopen het huis en zoveel land dat de schulden betaald kunnen worden. Doch zou willen behouden de schop en 12 lopense land en groes. Hij verzoekt te mogen verkopen. Naschrift: Fiat, bewijs van betaalde schulden te overleggen. Opmerking: Hij heeft advies gehad van zijn naaste "bloedvrienden Jan van Gansenwinkel en Lambertus van den Hurk.

Jan Antonie Verouden verkoopt uiteindelijk zijn huis aan Marcelis Peter Koppens en verhuist naar Mierlo:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 54; 08-05-1776:
Jan Verouden man van Lucia van den Hurk verkoopt, mede namens zijn onmondige kinderen, om zijn schulden te betalen aan Marcelis Peter Koppens een huis, hof en aangelag met stal en schop aan den Ommelschen Bosch 1 lopense; ene zijde Peter van de Laak, andere zijde Huybert van der Laak.

Marcelis Peter Koppens is geboren te Asten op 30-01-1744 als zoon van Petrus Cuppens en Wilhelmina Marcelis Driesen (zie Dijkstraat 52). Hij is op 17-10-1773 te Mierlo getrouwd met Johanna Maria Paulusse van Duynhoven, geboren te Helmond op 16-02-1753 als dochter van Paulus van Duijnhooven en Henrica Verheijen:

Het gezin van Marcelis Peter Koppens en Johanna Maria Paulusse van Duynhoven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Mierlo 25-09-1774 Kind Mierlo ±1774
2 Henrica Asten 08-03-1777 Kind Asten ±1777
3 Henrica Asten 23-02-1779 Ongehuwd Asten 28-10-1811

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 is Marcelis Koppens eigenaar en verhuurt het tijdelijk aan derden. Hij woonde daarvoor op Ostade (zie Voormalig huis F210):

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 8 Ommelsche Bosch
1776 Marcelis Koppens Hendrik Verspeek
1781 Marcelis Koppens Marcelis Koppens

Marcelis Peter Koppens verkoopt het huis aan Reynder Mattijs Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 49 verso; 13-01-1784:
Marcelis Koppens, aan den Ommelschen Bosch, verkoopt aan Reynder Mattijs Muyen, in het Dorp huis, stal, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 1 lopense, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde de weg, ene einde Huybert van der Laak, andere einde de straat; de Meeracker 3 lopense; de Grootenacker 10 lopense; de Willigenacker 2½ lopense; groes Jan Knegtsdries 2 lopense; groes / land Huypkeslant 3 lopense; het Weyvelt 5 lopense; groes de Mortel 1½ lopense; het Vierkantvelt 2 lopense; groes het Mortelke 1 lopense; groes de Kolk 4 lopense; groes de agterste Donk off Teuniskesvelt 2 lopense; Huybertsvelt 3 lopense; groes de groote Mortel 2½ lopense; de voorste acker aan den Bosch 1½ lopense; een kleyn veltje 1 lopense. De goederen zijn verhuurd aan Hendrik Royackers. Belast met ƒ 250,- aan Antoni van der Elsen schepenobligatie Helmond van 02-01-1764; ƒ 200,- aan weduwe Bruysten van Someren Asten de dato 14-04-1772. Koopsom ƒ 1106,-.

In feite ruilt hij het huis met de huizen van Reynder Mattijs Muyen, waar hij ook gaat wonen (zie Koningsplein 2):

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 52 verso; 13-01-1784:
Reynder Muyen verkoopt aan Marcelis Koppens huis, hof en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Verreyt, andere zijde kinderen Aalbert Verheyden, ene einde de straat, andere einde Willem Verberne; een huis en hof aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde een straatje, andere zijde kinderen Jan Ture Lomans, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans; acker aan de Pastory 1 lopense; land tusschen het Dorp en de Moolen 2 lopense; land in het Bergsland 2½ lopense; de Ligten Banckacker 1 lopense; een hofstad te Ostaden 4 lopense; hooibeemd in het Rood 2½ lopense; groes aan het Slootje te Ostaden 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 925,-.

Reynder Mattijs Muyen is geboren te Asten op 03-07-1744 als zoon van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen (zie Voormalig huis B431). Hij is op 10-05-1778 te Asten getrouwd met Jenneke Peeter Haasen, geboren te Asten op 18-04-1753 als dochter van Petrus Jan Haasen en Anna Maria Godefridi van Bussel (zie Kloostereind 1):

Het gezin van Reynder Mattijs Muyen en Jenneke Peeter Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 20-09-1779 Kind Asten 01-10-1779
2 Franciscus Asten 05-12-1780 Ongehuwd Asten 02-06-1817
3 Maria Asten 05-12-1782 Kind Asten ±1782
4 Henrica Asten 14-04-1786 Kind Asten ±1786
5 Mattheus Asten 01-02-1789 Asten 29-08-1813
Maria Verspeek
Someren 03-01-1862 wonend op de Schans
te Someren
6 Antonia Asten 06-11-1792 Kind Asten ±1792
7 Henrica Asten 10-10-1794 Zesgehuchten 14-07-1821
Albertus van Stiphout
Zesgehuchten 30-04-1869
8 Johanna Asten 02-07-1796 Kind Asten 12-07-1796

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Reynder Mattijs Muyen eigenaar en bewoner en verhuurt hij een kamer:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 8 Ommelsche Bosch
1798 Rijnder Muijen Rijnder Muijen en in de kamer Martinus Hendrik Martens
1803 Rijnder Muijen Rijnder Muijen en in de kamer Peeter van den Eijnden

Jenneke Peeter Haasen is als de vrouw van Reynder Meuien op 24-07-1796 te Asten overleden en Reynder Mattijs Muyen verkoopt een aantal jaren later het huis aan de familie van der Laak (zie Voormalig huis B63): 

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 28 verso; 07-11-1804:
Rijnder Muyen verkoopt aan Jan en Huybert van der Laak, Geerit van Dijk man van Isabella van der Laak, Peter Royakkers weduwnaar van Martyn van de Laak, namens zijn minderjarige kinderen een huis en hof aan den Ommelschen Bosch 1 lopense. Koopsom ƒ 99,-.

Reynder Mattijs Muyen is op 20-05-1806 te Asten overleden.

Antony en Huybert van der Laak verkopen hun deel aan broer Jan Peter van der Laak:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 91 verso; 23-01-1806:
Antony Peter van der Laak, te Rhoon bij Schiedam, verkoopt aan zijn broer, Jan Peter van der Laak 1⁄6e onverdeelde deel in huis, schuur, stallinge en aangelag en land in de Ommelsche Bosch. Koopsom ƒ 400,-., waarvan ƒ 300,- contant en ƒ 100,- à 4 1⁄2% en welke intrest zijn zuster, Hendrina, gedurende haar leven ten goede zal komen. 

Asten Rechterlijk Archief 107a; 20-10-1808:
Huybert Peter van der Laak verkoopt aan Jan Peter van der Laak 1⁄6e deel onverdeeld in huis en erve aan de Ommelschen Bosch.

Johannes Peeter van der Laak is geboren op 16-02-1770 te Asten als zoon van Peter Marten van der Laak en Catharina Huybert van Cuylenburg (zie Voormalig huis B63). Hij is op 30-03-1799 te Asten getrouwd met Johanna Jan Martinusse, geboren te Deurne op 17-09-1775 als dochter van Jan Martinusse en Jennemie Peters van Heugten (zie Jan van Havenstraat 32 en 36):

03

Het gezin van Johannes Peeter van der Laak en Johanna Jan Martinusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 03-09-1800 Asten 11-02-1831
Wilhelmina Swinkels
Deurne 20-11-1834
2 Catharina Asten 17-02-1802 Asten 15-04-1831
Francis Berkers
Asten 14-12-1847
3 Petronilla Asten 23-12-1804 Asten 04-06-1829
Christiaan Jacobs
Asten 19-03-1830
4 Anna Maria Asten 30-01-1808 Asten 11-02-1831
Johannes Swinkels
Asten 18-12-1885 zie 't Hoekske 10

Jan Peeter van der Laak is op 03-05-1810 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis rond 1800 beschreven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 52 verso:
Weduwe Jan van de Laak.
Jan Peeter van der Laak overleden op 03-05-1810. Desselfs weduwe Johanna Jan Martinusse en kinderen Martinus, Catharina, Petronella en Annemarie.
Jan bij transport van Huijbert 1⁄5 1804.
Jan bij transport van Antoni 1⁄5 1806.
Antoni en Hendrien, Jan en Huijbert, Elisabeth van de Laak.
Reijnder Mattijs Muijen bij transport 13-01-1784.
Nummer 8 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Johanna Jan Martinusse is te Asten op 11-05-1811 hertrouwd met Gerard Martin Zegers, geboren te Asten op 02-12-1782 als zoon van Martinus Zegers en Catharina Martens (zie Voormalig huis G94). Bij het kadaster wordt zij als eigenaar nog als de weduwe van Jan van der Laak genoemd:

Kadaster 1811-1832; B97:
Huis, en erf, groot 05 roede 50 el, Ommelsche bos, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Jan van der Laak.

04

05

Johanna Jan Martinusse is te Asten op 01-11-1835 overleden en het huis is daarna verkocht. Gerard Martin Zegers is te Asten op 29-03-1857 te Asten overleden.

Het huis is in bezit gekomen van dochter Catharina van der Laak, geboren te Asten op 17-02-1802. Zij is op 15-04-1831 te Asten getrouwd met Francis Berkers, geboren te Asten op 01-02-1799 als zoon van Egidius Berkers en Francisca van Heugten (zie Voormalig huis E393). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Francis Berkers als weduwnaar, Catharina van der Laak is op 14-12-1847 te Asten overleden, in het huis met huizingnummer B94 en vanaf 1869 nummer B97:

06

Francis Berkers biedt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-08-1869 zijn boerderij te koop aan:

Francis Berkers is op 20-09-1871 te Asten overleden en de koper en bewoner van het huis is zoon Martinus Berkers, geboren te Asten op 29-09-1837. Hij is op 28-02-1873 te Asten getrouwd met Catharina van Bussel, geboren op 04-05-1836 te Asten als dochter van Wilbert van Bussel en Wilhelmina van den Heuvel (zie Antoniusstraat 28 en 30). Martinus Berkers is op 14-01-1873 te Asten overleden en Catharina van Bussel is op 22-06-1874 te Asten hertrouwd met Wilhelmus Wijlaars, geboren op 04-03-1836 te Someren als zoon van Hendrikus Wijlaars en Johanna Verberne. Over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B97 (abusievelijk huizingnummer B95 genoteerd):

07

Ook over de periode 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer B94, B95, B91 en B90:

08

Catharina van Bussel overlijdt te Asten op 12-06-1911 en eind 1911 vertrekt Wilhelmus Wijlaars naar Brouwhuis 15 onder Vlierden naar zijn zoon Lambert Wijlaars, geboren te Asten op 17-04-1881. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-10-1911 verkoopt Wilhelmus Wijlaars zijn bezittingen:

09

Het huis aan de Ommelse Bos komt dan in bezit van zoon Henricus Wijlaars, geboren te Asten op 25-05-1875 op en woonachtig in Lierop. Het huis wordt verhuurd aan Johannes van de Ven, geboren op 10-01-1873 te Asten als zoon van Leonardus van de Ven en Francisca van Heugten (zie Voormalig huis B416). Hij is op 15-01-1908 te Asten getrouwd met Petronella Weerts, geboren te Asten op 27-05-1888 als dochter van Peter Johannes Weerts en Johanna Maria van der Laar (zie Voormalig huis G132).

De krant de Zuid-Willemsvaart van 02-10-1919 rechts meldt dat Johannes van de Ven de tweede prijs heeft gewonnen met een veulen. Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B92 en in die tijd overkomt hun een vreselijk ongeluk met dochter Wilhelmina, zoals staat beschreven in het Eindhovensch dagblad van 04-08-1927.

10

Johannes van de Ven en Petronella Weerts verhuizen met hun gezin rond 1930 naar de Hersel in Lierop:

11

Johannes van de Ven is op 07-10-1951 te Bakel overleden en Petronella Weerts is op 24-08-1960 te Helmond overleden.

Volgens de kadastrale legger wordt het huis door Henricus Wijlaars verkocht aan Isidorus (Dorus) Timmermans, geboren te Asten op 10-05-1899 als zoon van Petrus Timmermans en Petronella Verberne (zie Oostappensedijk 48). Hij is op 09-05-1930 te Asten getrouwd met Maria (Miet) van den Boomen, geboren te Vlierden op 08-11-1903 als dochter van Petrus van den Boomen en Lamberdina Colen. Het huis met huizingnummer B92 staat ook bekend als Deurnescheweg 6:

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Isidorus Timmermans en Maria van den Boomen met hun gezin in het huis aan de Deurnescheweg 6:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-02-1936 en van 12-12-1941 staan bij de berichten over de burgerlijke stand de geboortes van zonen Lambertus en Gerardus Timmermans:

14 15

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-04-1932 en van 30-01-1936 zit Isidorus Timmermans in het bestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond:

16 17

In het Peelbelang van 11-11-1944 kunnen gedupeerden van oorlogsschade zich melden bij Isidorus Timmermans en in het Peelbelang van 28-04-1945 ook voor pootaardappelen:

18 19

Een foto van de fanfare Sancta Maria van Ommel, waarvan ook Isidorus Timmermans lid van was:

20

De boerderij van Isidorus (Dorus) Timmermans is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd en de stichting wederopbouwboerderijen1 heeft een architect een tekening laten maken. Of het herstel op basis van deze tekening van 01-05-1950 heeft plaats gevonden, is hoogst onwaarschijnlijk aangezien we geheel onder dit artikel zullen zien dat de boerderij is afgebroken.

Isidorus (Dorus) Timmermans is op 10-09-1989 te Bakel overleden en Maria (Miet) van den Boomen is op 21-09-1991 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21

22

Hieronder nog een foto uit 1964 van de Ommelse fanfare Sancta Maria:

23

Zoon Petrus Gerardus (Piet) Timmermans, geboren te Asten op 02-02-1931 is op 24-06-1959 te Asten getrouwd met Cornelia Petronella (Nel) van Ruijven. Petrus Gerardus (Piet) Timmermans was van beroep hovenier en is in 1971 nog Prins Carnaval2 geweest bij de carnavalsvereniging de Klot van Asten. Hij stond ook aan de wieg van de carnavalsvereniging de r'Ommelpotters in Ommel, zoals we lezen in het Peelbelang van 28-01-2015:

24

De Haan's vader was in 1972 de eerste prins van de jubilerende carnavalsvereniging, die het jaar daarvoor werd opgericht door Piet Timmermans en Piet van de Eijnden. Timmermans was in 1971 prins in Asten. Er was toen in Ommel nog helemaal niets. Hij dacht: "Dat kunnen wij hier ook, dat kunnen we zelfs beter", zegt Martens. 'Timmer', zoals de mannen hem noemen, kwam met een motto dat vandaag de dag nog steeds geldt in het Ommelse carnaval: "Het draait om serieuze flauwekul, met een strakke planning en iedereen in Ommel kan prins worden". Jong of oud, arm of rijk. Iedereen is een potentiële kandidaat om de scepter te zwaaien. Die gelijkheid is belangrijk, zeker in een ons-kent-ons dorp. "De kleinschaligheid zorgt ervoor dat het een echt dorpsfeest is. Iedereen viert vier dagen lang samen carnaval", zegt Van Lieshout.

Links de foto van Piet Timmer als prins van de Klot in 1971.

Eigenlijk zijn alle vorsten het met elkaar eens; de vergaderingen voorafgaand aan de carnaval zijn het meest legendarisch. "Die vond ik nog mooier dan de carnaval zelf", zegt Liebregts. Pietje Timmermans kon van alles, behalve de orde bewaren. En altijd kwam de jonge klare op tafel. Omdat er toen nog veel boeren in het bestuur zaten, ging het ook regelmatig over het melkquotum of de varkensprijzen. Dat is nu niet meer zo, maar de vergaderingen hebben zeker nog enkele kenmerken van vroeger. Zo staan er iedere vergadering 11 punten op de agenda. Al kan er ook een 5d of 7e op de lijst staan. En minder gezellig is het ook niet geworden. Na een half uur komen de flessen bier op tafel en rond twaalf uur verschijnt de schaal met snacks, vaste prik. "Ik kwam een keer op vrijdagochtend om zes uur 's ochtends thuis van de vergadering. Toen liep ik mijn vrouw tegen het lijf, die moest gaan werken", herinnert Van Lieshout zich.

Petrus Gerardus (Piet) Timmermans is op 16-05-2004 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

25

Hieronder een vergelijking van de topografische kaarten van 1950 en 1965, waarmee aangetoond wordt dat in die periode het huis moet zijn afgebroken:

26

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1639 Peter Tonis ±1600
1662 weduwe Peter Tonis ±1600
1688 Antoni Josephs Verdeuseldonck ±1640
1720 weduwe Jan van den Broeck Asten 08-10-1683 weduwe Jan van den Broeck Asten 08-10-1683
Ommelsche Bosch huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe van den Broeck Asten 08-10-1683 weduwe van den Broeck Asten 08-10-1683
1741 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1746 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1751 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1756 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1761 weduwe Jan van den Broek Asten 08-10-1683 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1766 Jan Antoni Verouden Vlierden 18-08-1740 Jan Antoni Verouden Vlierden 18-08-1740
1771 Jan Verouden Vlierden 18-08-1740 Jan Verouden Vlierden 18-08-1740
1776 Marcelis Koppens Asten 30-01-1744 Hendrik Verspeek Lierop 09-07-1739
1781 Marcelis Koppens Asten 30-01-1744 Marcelis Koppens Asten 30-01-1744
1798 Rijnder Muijen Asten 03-07-1744 Rijnder Muijen en in de kamer Martinus Hendrik Martens Asten 03-07-1744
1803 Rijnder Muijen Asten 03-07-1744 Rijnder Muijen en in de kamer Peeter van den Eijnden Asten 03-07-1744
Kadasternummer B97
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B97 1832-1835 Johanna Jan Martinisse Deurne 17-09-1775 weduwe van der Laak
B97 1835-1871 Catharina van der Laak Asten 17-02-1802
B97 1871-1911 Martinus Berkers Asten 29-09-1837
B97 1911-1929 Henricus Wijlaars Asten 25-05-1875
B97 1929-1938 Isidorus Timmermans Asten 10-05-1899
Deurnescheweg 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Rijnder Muijen Asten 03-07-1744 met kinderen † 20-05-1806
1805-1810 Johannes Peter van der Laak Asten 16-02-1770 Johanna Jan Martinisse Deurne 17-09-1775 03-05-1810
1810-1835 Gerard Martin Zegers Asten 02-12-1782 Catharina van der Laak Asten 17-02-1802 01-11-1835
1835-1847 Francis Berkers Asten 01-02-1799 Catharina van der Laak Asten 17-02-1802 14-12-1847
1847-1859 Francis Berkers Asten 01-02-1799 met kinderen
B94 1859-1869 Francis Berkers Asten 01-02-1799 met kinderen
B97 1869-1871 Francis Berkers Asten 01-02-1799 met kinderen 20-09-1871
B97 1871-1873 Martinus Berkers Asten 29-09-1837 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836 14-01-1873
B97 1873-1874 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836 weduwe Berkers
B97 1874-1879 Wilhelmus Wijlaars Someren 04-03-1836 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836
B94 1879-1890 Wilhelmus Wijlaars Someren 04-03-1836 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836
B95 1890-1900 Wilhelmus Wijlaars Someren 04-03-1836 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836
B91 1900-1910 Wilhelmus Wijlaars Someren 04-03-1836 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836
B90 1910-1912 Wilhelmus Wijlaars Someren 04-03-1836 Catharina van Bussel Asten 04-05-1836 naar Vlierden
B90 1912-1920 Johannes van de Ven Asten 10-01-1873 Petronella Weerts Asten 27-05-1888
B92 1920-1930 Isidorus Timmermans Asten 10-05-1899 Maria van den Boomen Vlierden 08-11-1903
6 1930-1938 Isidorus Timmermans Asten 10-05-1899 Maria van den Boomen Vlierden 08-11-1903
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/5205)
  2. ^Carnavalsvereniging 'De Klot' (https://www.deklot.nl)