De pagina Ostade/Nachtegaal/Voormalig huis F322 wordt nu weergegeven
Ostade/Nachtegaal toevoegen aan selectieOstade toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 20:04:04
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis F322

Volgens het Astense Archief is Marcelis Martens eigenaar van een huis op Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 144; 17-12-1659:
Marcelis Martens, schepen, geeft in huur aan Hendrick Aerts huis, hof, land en groes aan Vosholen. Zoals het nu in gebruik is bij Hendrick Jacobs. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 40,- jaarlijks groesgeld.

Marcelus Martens Schepers is geboren te Asten rond 1624 als zoon van Marten Marcelis Schepers en Maria Joosten van de Vorst (zie Voormalig huis F732) en rond 1650 getrouwd met Johanna Peeters en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 10-07-1651 Asten 12-10-1675
Franciscus Petri Wilberts
Asten 14-01-1678
2 Elizabeth Asten ±1653 Asten 12-11-1679
Judocus Peeters
Asten 06-04-1694
3 Martinus Asten ±1656 Asten 28-11-1683
Wilhelma Janse Baltis
Asten 14-04-1734 zie Ostaderstraat 23
en ook Slotweg 4
4 Petronella Asten 13-03-1660 Asten 21-02-1683
Gevardus Pauls
Asten 25-03-1720 zie ook Voormalig huis F377
5 Catharina Asten 10-05-1663 Asten 11-07-1688
Mathijs Martens van Dijck
Asten 27-10-1728 zie Dijkstraat 62

Johanna Peeters is als Jenneke Marcelissen te Asten op 26-02-1666 overleden en bij de verpondingen van 1688 is Marcelis Martens nog eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 6:
Marcellus Maartens, gebruiker Geerit Claessen.

Marcelis Martens is op 21-03-1699 te Asten overleden en later worden de erfgoederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 21 verso; 17-01-1707:
Marten Marcellus Martens, Gevert Paulus man van Perijn, dochter van Marcellus Martens, Mathijs Martens van Dijck man van Catelijn, dogter van Marcellus Martens. Kinderen en erven van wijlen Marcellus Martens en Jenneke Peeters. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Gevert Paulus, een huis, schuur, schop en aangelag aan Vossele 4 lopense, ene zijde kinderen Evert Jansen, andere zijde Geerit Neerven.

In de hoofdgeldlijst van 1717 woont broer Goort Pauls in het huis van Gevert Paulus:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Goort Paulus, Marij de vrouw, Dries de swager, Sijke de vrouw, Anneke de nigt en Paulus, Jan en Peeter de neven.

Dochter Petronella Marcellus Martens is geboren te Asten op 13-03-1660 en op 21-02-1683 te Asten getrouwd met Gevert Paulus, geboren te Asten op 01-05-1658 als zoon van Paulus Gevers en Joostien Coppens:

Conjuncti sunt matrimonio Gevardus Paulus et Petronilla Marcelli Martens con dispensatione in 4 grado consanguinitatis; testes Henricus Driessen et Martinus Marcelis Martens.

In huwelijkse echt gebonden Gevardus Paulus en Petronilla Marcelli Martens met dispensatie voor 4e graads bloedverwantschap; getuigen Henricus Driessen en Martinus Marcelis Martens.

01

Het gezin van Petronella Marcellus Martens en Gevert Paulus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 14-04-1684 Ongehuwd Asten 27-11-1762
2 Paulus Asten 05-10-1686 Asten 08-11-1716
Maria Peter Baltis
Asten 24-10-1748 zie ook Slotweg 4
en ook Emmastraat 6
3 Martinus Asten 08-01-1689 Asten 30-11-1727
Johanna Joosten
Asten 04-05-1750 zie ook Voormalig huis C613
4 Petrus Asten 15-11-1691 Kind Asten ±1691
5 Anna Asten 27-12-1694 Asten 21-05-1724
Martinus Slaets
Asten 18-10-1733
Wilhelmus Joost Joosten
Asten 19-03-1735 zie Voormalig huis F377
6 Wilhelmus Asten 18-01-1698 Lierop ±1732
Ida Anthony van Dyck
Lierop 26-09-1763 zie Dijkstraat 66
7 Marcellus Asten 08-12-1700 Ongehuwd Asten 13-04-1756

Petronella Marcellus Martens is op 25-03-1720 te Asten overleden en Gevert Paulus is in 1738 overleden en bij de erfdeling op 06-11-1739 melden Johanna en Paulus dat zij hun erfdeel al genoten hebben en dat betreft voor Paulus Geven het huis te Vosselen.

Paulus Geven is geboren te Asten op 05-10-1686 en op 08-11-1716 te Asten getrouwd met Maria Peter Baltis, geboren te Asten op 03-11-1689 als dochter van Petrus Joannis Baltis en Helena Fransen (zie Slotweg 4):

Juncti sunt matrimonio Paulus Gevers et Maria Peter Baltis; testes Martinus Jois et Angela Petri Baltis.

In echt gebonden Paulus Gevers en Maria Peter Baltis; getuigen Martinus Jois en Angela Petri Baltis.

02

Het gezin van Paulus Geven en Maria Peter Baltis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 26-08-1717
2 Johannes Asten 24-07-1719 Asten 30-01-1752
Gertrudis Janse van de Goor
Asten 18-10-1779 zie Dijkstraat 64
3 Petronella Asten 23-09-1722
4 Petrus Asten 23-12-1725 Asten 25-01-1761
Jennemaria Aerts van Bussel
Asten 19-02-1788
5 Helena Asten 27-02-1729 Asten 14-02-1779
Eijmert Hendrik Martens
Asten 11-07-1801
6 Martinus Asten 03-10-1733 Ongehuwd Asten 22-04-1806
7 Mattias Asten 16-11-1735 Asten 22-08-1767
Maria van Dijk
Asten 24-09-1779
8 Johanna Maria Asten 30-03-1739

Paulus Geven wordt eigenaar van het huis en onderstaande boedel:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 65 verso; 05-09-1735:
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als curator van de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters, verkoopt aan Tony Kuypers, Paulus Geven en Jan Coolen huis, hof en aangelag aan de Nagtegaal 7 lopense, ene zijde Paulus Geven, andere zijde Jan Coolen, ene einde de weg, andere einde. deze boedel; groes de Kivietshoff 4 lopense; heiveld bij de Keyserdijck 7 lopense; heiveld 2 lopense; groes / land den Dryhoeck 2 lopense; land / groes den Braeselsche-acker 4 lopense; land de Goort Blockmaeckersacker bij den Hoelen 4 lopense; land Jan Grootenacker 3 lopense; land de Magerenacker 4 lopense; land den Heyacker ½ lopense. Belast met ƒ 0-6-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 146,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1741 is Paulus Geven eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 11 verso:
Paulus Geven.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 5-11-12.

Jaar Eigenaar nummer 14 Oostaden Bewoners nummer 14 Oostaden
1736 Paulus Geven Paulus Geven
1741 Paulus Geeven Paulus Geeven
1746 Paulus Geven Paulus Geven

Paulus Geven is op 24-10-1748 te Asten overleden en volgens de cijnzenlijst zijn Maria Peter Baltis en de kinderen daarna eigenaar en bewoner:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 62 vide folio 14 verso:
De weduwe Paulus Geven met 5 kindere bij versterff 1749.
Antoni Jacobs, Paulus Geven en Jan Coolen bij coop van Willem de Wit q.q. 1735 volgens transport Asten. Idem voor een derde van chijns in plaats van Hendrik Antoni Canters ondergeschreven. Erachter staat: Nu Tomas van der Weerden bij transport februari 1755 in plaats van Jan Coolen. Hendrick Antonis Canters uijt huijs, hoffstadt ende daeraengehoorende ende goederen onder de heerlijckheijt Asten, gestaen ende gelegen ter plaetse tot voorsete genaemt den Nachtegael, groodt samen mette daeraenliggende landerije ontrent de sestien lopenen, ene zijde. Peter Baltus met meer andere, andere einde den voornoemden Canters, andere einde den gemeenen wegh. V ½ d.

Jaar Eigenaar nummer 14 Oostaden Bewoners nummer 14 Oostaden
1751 weduwe en kinderen Paulus Geven weduwe en kinderen Paulus Geven
1756 weduwe en kinderen Paulus Geven weduwe en kinderen Paulus Geven
1761 weduwe en kinderen Paulus Geven weduwe en kinderen Paulus Geven
1766 weduwe en kinderen Paulus Geven weduwe en kinderen Paulus Geven
1771 weduwe en kinderen Paulus Geven weduwe en kinderen Paulus Geven

Na het overlijden van Maria Peter Baltis te Asten op 25-12-1775 vindt de erfdeling plaats, waarbij Peter Paulus, zich inmiddels van Dijk - afkomstig van het gehucht de Dijk - noemend, eigenaar wordt:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 25; 23-01-1776:
Jan Paulus van Dijk, Martinus Paulus van Dijk, Mattijs van Dijk, Helena Paulus Geven van Dijk deze vier met hun broeder, Peter. Kinderen en erven van wijlen Paulus Geven van Dijk en Maria Peter Baltus. Zij verkopen 4⁄5e deel onverdeeld in de goederen door hun ouders nagelaten en gelegen in den Agtergaal aan hun broeder, Peter Paulus van Dijk, een huis, schuur, stalling, hof en aangelag in den Agtergaal 2 lopense, ene zijde Arnoldus Verhees, andere zijde kinderen Jan Coolen, ene einde de straat; land / groes totaal 35 lopense. Belast met ƒ 1-18-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-2 per jaar in een meerdere cijns met de weduwe Antoni Jacob Kuypers en de kinderen Tomas van der Weerden aan het Huis van Asten in het cijnsboek twee posten. Koopsom ƒ 1120,-.

Petrus Paulus Geven van Dijk is geboren te Asten op 23-12-1725 en op 25-01-1761 te Asten getrouwd met Johanna Maria Aerts van Bussel, geboren te Asten op 11-01-1736 als dochter van Arnoldus Simon van Bussel en Joanna Maria Marcelis Coolen:

03

Het gezin van Petrus Paulus Geven van Dijk en Johanna Maria Aerts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 16-03-1762 Kind Asten ±1762
2 Johanna Maria Asten 29-09-1763 Asten 20-02-1791
Jan Hendrik Eysbouds
Asten 29-04-1802 zie Dijkstraat 45
3 Johanna Asten 05-02-1765 Asten 14-09-1788
Antonie Peter Smits
Asten ±1800
4 Francisca Asten 04-12-1766 Asten 21-11-1802
Arnoldus van Maris
Asten 06-02-1816
5 Petronilla Asten 26-05-1770 Kind Asten ±1770

In het huizenquohier over 1776-1798 is de familie van Pieter Paulus van Dijk eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 14 Oostaden Bewoners nummer 14 Oostaden
1776 Pieter Paulus van Dijk Pieter Paulus van Dijk
1798 kinderen Pieter Paulus van Dijk Antonij Smits

Petrus Paulus Geven van Dijk is op 19-02-1788 te Asten overleden en Johanna Maria Aerts van Bussel is op 25-01-1793 te Asten overleden en in 1802 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 139 verso; 02-06-1802:
Antonie Peeter Smits gehuwd met Jenneke Pieter Paulus van Dijk, Francyn Pieter Paulus van Dijk, jonge dochter, Jan Hendrik Eysbouds weduwnaar van Jennemaria Pieter Paulus van Dijk. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouder Pieters Paulus van Dijk en Jennemaria Aart van Bussel, beiden overleden: 1e lot krijgen Antonie Peeter Smits en Francyna Pieter Paulus van Dijk, een huis en hof, waarin de condividenten van dit lot wonen. Belast met ƒ 1-10-0 jaarlijks aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-0 jaarlijks aan het Huis van Asten in een cijns van ƒ 0-15-4 jaarlijks.

Johanna Petri van Dijk is geboren te Asten op 05-02-1765 en op 14-09-1788 te Asten getrouwd met Antonius Petri Smits, geboren te Asten op 28-05-1752 als zoon van Petrus Smits en Helena Antonis:

04

Het gezin van Johanna Petri van Dijk en Antonius Petri Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 23-07-1789 Ongehuwd Asten 14-06-1825
2 Johannes Asten 27-06-1791 Asten 09-02-1827
Hendrika Bakens
Asten 04-11-1851 zie Voormalig huis F313 en Voormalig huis F319
3 Antonius Asten 21-06-1793 Ongehuwd Asten 18-10-1868
4 Johanna Maria Asten 07-02-1795 Ongehuwd Asten 11-05-1846
5 Helena Asten 09-11-1796 Kind Asten 23-07-1798
6 Helena Asten 26-12-1799 Asten 16-11-1821
Michiel van Lierop
Asten 28-11-1878

Johanna Petri van Dijk is rond 1800 te Asten overleden en de bewoningslijst van 1803 en de verpondingen van 1810 laten de bewoningsgeschiedenis van het huis rond die eeuwwisseling zien:

Jaar Eigenaar nummer 14 Oostaden Bewoners nummer 14 Oostaden
1803 Antonij Smits Antonij Smits

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 14:
Jenneke en Francijn Pieter Paulus van Dijk bij deling 02-06-1802.
Jennemie van Dijk gehuwd met Jan Eijsbouts, Jenneke gehuwd met Antonie Peter Smits en Francijn de kinderen bij versterf 1793.
Jennemie Aart van Bussel weduwe met 3 kinderen bij versterf 1788.
Pieter Paulus van Dijk bij transport 23-01-1776.
Nummer 14 Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Antonius Petri Smits is op 14-05-1822 te Asten overleden en in het notarieel archief staat de deling van de goederen:

Notarieel Archief Asten 49-198; 22-09-1826:
Michiel van Lierop gehuwd met Helena Anthonij Smets, Jan en Jennemie Anthonij Smets, Anthonij Anthonij Smets delen de goederen van hun ouders, 1e lot krijgt Michiel van Lierop, een huis en hof op de Nagtegaal, groot 8 roede 28 el, ene zijde Joseph Aarts.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Johannes en Johanna Maria:

Kadaster 1811-1832; F322:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 20 el, de Nachtegaal, klassen 7.
Eigenaar: Jan en Jennemie de Smet.

05

06

Zij verkopen dit huis in 1833 aan Peter Verhagen:

Notarieel Archief 68-48 Asten 14-10-1833:
Jan en Jennemie Smits zijn zuster, zij verkopen aan Peter Verhagen, een huis en erf op Oostaden, F322, verkopers aangekomen op 20-09-1826.

Peter Verhagen is geboren te Mierlo op 09-09-1807 als zoon van Antonie Verhagen en Helena Vleemings. Hij is op 22-10-1836 te Asten getrouwd met Johanna van Bussel, geboren op 06-03-1805 te Asten als dochter van Jan Mathijs van Bussel en Anna Maria Petri Verhoeven (zie Markt 12). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Peter Verhagen met zijn gezin tegen als wonend op huizingnummer B26 en vanaf 1869 nummer B30:

07

Johanna van Bussel is op 24-04-1861 te Asten overleden.

Peter Verhagen verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1882 enig bezit en woont ook in de periode 1879-1890 in het huis tot zijn overlijden op 17-04-1887 te Asten. In het huis komt voor korte tijd wonen Johannes Jacobus van de Cruijs, geboren te Asten op 19-05-1856 als zoon van Theodorus van de Cruijs en Catharina van Veldhoven  (zie Marktstraat 1). Hij is op 03-06-1887 te Lierop getrouwd met Anna Maria Boerenkamps, geboren te Lierop op 12-01-1856 als dochter van Johannes Boerenkamps en Catharina Lemmens. Zij verhuizen eind 1887 naar het Dorp (zie Voormalig huis G1870).

Daarna bewoont Antonie Verberne, geboren te Asten op 20-03-1846 als zoon van Hendricus Verberne en Wilhelmina Sleegers, het huis. Hij is op 28-09-1887 te Lierop getrouwd met Gordina van Kol, geboren te Deurne op 15-09-1852 als dochter van Wilhelmus van Kol en Geertruida Timmermans. Het huizingnummer van het huis is dan B28:

08

09

10 11

Links een foto van Gordina van Kol en rechts een foto van Antonie Verberne. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B27:

Antonie Verberne en Gordina van Kol verhuizen in 1892 met hun gezin naar de B37 (zie Lagendijk 3).


Vanuit de Peel (zie Sengersbroekweg 7) wordt het huis daarna bewoond door Wilhelmus Manders, geboren te Deurne op 11-12-1859 als zoon van Martinus Manders en Henrica van Bommel, het huis over. Hij is op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Gordina van Bommel, geboren te Deurne als dochter van Francis van Bommel en Johanna van Duinhoven. In 1898 verhuizen zij naar Oostappen (zie Oostappensedijk 56).

 

 

Rechts een foto van Wilhelmus Manders en van Gordina van Bommel.

De nieuwe bewoner is Gerardus Slits, geboren te Bakel op 01-11-1862 als zoon van Peter Slits en Cornelia Jansens. Hij is op 04-02-1898 te Bakel getrouwd met Henrica Nooijen, geboren te Deurne op 08-06-1872 als dochter van Wilhelmus Nooijen en Anna Maria Aldenzee. Het huis heeft over de periode 1890-1900 huizingnummer B27:

12

In 1901 vertrekt het gezin van Gerardus Slits naar Bakel en wordt het huis verhuurd aan Peter Joosten, geboren te Deurne op 01-06-1857 als zoon van Francis Joosten en Maria Janssen (Zuid-Willemsvaart van 29-12-1900). Hij is op 25-11-1882 te Deurne getrouwd met Petronella Damen, geboren te Deurne op 03-06-1860 als dochter van Wilhelmus Damen en Johanna van den Berkmortel.

In 1905 vertrekken zij naar Vlierden en huurt Gerardus Nijssen, geboren te Meijel op 10-11-1869 als zoon van Peter Nijssen en Maria Anna Melssen, het huis. Hij is op 31-01-1902 te Asten getrouwd met Maria Verduijn, geboren te Asten op 08-12-1862 als dochter van Mathijs Verduijn en Geertruida Scheepers. Het huizingnummer over de periode 1900-1910 is dan B23:

13

14

Gerardus Nijssen en Maria Verduijn wonen ook over de periode 1910-1920 in het huis met dan huizingnummer B22 tot hun vertrek in 1920 naar het dorp. Daarna woont zijn broer Hendrik Nijssen, geboren te Meijel op 09-01-1880 als zoon van Peter Nijssen en Jacoba Beumers en broer van Christina Nijssen (zie Nachtegaalweg 8) in het huis. Hij is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Maria Vervoordeldonk, geboren te Asten op 09-11-1878 als dochter van Hubertus Vervoordeldonk en Hendrica van Oosterhout (zie Bleekerweg 13). Het huizingnummer is dan B22 en staat ook bekend als Nachtegaal 7:

15

Hendrik Nijssen is op 09-04-1932 te Asten overleden en over de periode 1930-1938 woont Maria Vervoordeldonk met haar kinderen in het huis op Nachtegaal 7:

16

Maria Vervoordeldonk is op 20-08-1957 te Vught overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Hieronder een foto gemaakt rond 1930 van het gezin Nijssen in de Nachtegaal, van links naar rechts Maria Vervoordeldonk, Jacobus (Sjaak) Nijssen, Hubertus Antonius (Bertje) Nijssen, Heeroom Petrus Hubertus (Piet) Nijssen (pater Arnoldus), Henrica Honoria (Drika) Nijssen en Hendrik (Driekske) Nijssen.

19

Petrus Hubertus (Piet) Nijssen, geboren te Asten op 15-04-1910, vertrok eind september 1922 naar Simpelveld voor zijn opleiding tot priester in het klooster Damianeum, congregatie paters van de Heilige Harten. op 28-07-1935 wordt hij in Valkenburg tot priester gewijd en hij draagt op 04-08-1935 zijn eerste Heilige Mis op in Asten, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-08-1935:

Petrus Huberts (Piet) Nijssen ging verder door het leven als Pater Arnoldus Nijssen en onder een foto van het priesterfeest in de Nachtegaal in Asten in 1935 ten huize van de familie Nijssen ter ere van de eerste heilige mis:

20

21

Boven een foto uit 1935 gemaakt in de Nachtegaal in Asten ter ere van het priesterfeest van pater Arnoldus Nijssen. De boerderij rechts is het ouderlijk huis dat flink werd beschadigd bij de bombardementen in het najaar van 1944. Pater Arnoldus Nijssen vertrekt kort daarna naar China om Chinees te leren voor zijn uiteindelijke missiepost op het eiland Bangka voor de kust van Sumatra, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-11-1936:

Hieronder een foto uit 1936 van Pater Arnoldus Nijssen in Siaolok Zuid China:

23

Op Bangka zijn tinmijnen, waar vele Chinezen werken. Onder een foto van Pater Arnoldus Nijssen in Soengeiliat in Bangka in 1940:

22

Pater Arnoldus Nijssen is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners gevangen genomen in kamp Belalau en is aldaar op 06-05-1945 te Loeboek Linggau overleden. Linksonder in het Helmondsch dagblad van 20-10-1945 is bekend dat hij is overleden en rechtsonder het herdenkingsmonument 'De Gevallen Mens' te Asten:

Hieronder een foto van Hubertus Antonius (Bertje) Nijssen met perd en veulen op de boerderij op de Nachtegaal:

24

Hubertus Antonius (Bertje) Nijssen, geboren te Asten op 08-01-1910 en op 30-04-1940 te Asten getrouwd met Bertha Wijnen, geboren te Someren-Eind op 08-11-1915 als dochter van Peter Wijnen en Dorothea Sauve. Zij hebben nog tot 1950 op de boerderij gewoond en gewerkt en zijn toen naar Heusden verhuisd. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-03-1942 staat de geboorte van dochter Dorothea Nijssen:

25

In het Peelbelang van 09-12-1944 een vermissing van een pink en in het Peelbelang van 28-04-1945 de verkoop van een partij mangelwortelen:

26 27

We zien uit bovenstaande advertenties dat het adres is veranderd in Nachtegaal 5 en dat heeft te maken met de afbraak van het huis op Nachtegaal 3 (zie Voormalig huis F294), waardoor de huisnummers in de loop der tijd zijn hernummerd.

Het huis wordt nog genoemd bij de wederopbouwboerderijen, echter zonder datum van de tekening van de architect B. Clement en waarschijnlijk heeft de herbouw nooit plaats gevonden, mede gezien de verhuizing van Hubertus Antonius (Bertje) Nijssen en Bertha Wijnen naar de Peel.

Hubertus Antonius (Bertje) Nijssen is op 18-01-1991 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

28

Hieronder een foto van Bertje Nijssen en een foto van Bertha Wijnen op haar honderdste verjaardag1 met onder het bijbehorende verhaal:

29 30

Bertha werd op 8 november 1915 geboren in Someren-Eind. Ze waren thuis met tien kinderen en er zijn er nog twee van over, Bertha en haar zus Tonia, die deze maand 99 jaar hoopt te worden. Haar oudste zus Marie overleed in 2013 toen ze bijna 101 werd. Het gezin verhuisde toen Bertha nog jong was naar de historische boerderij aan de Sengersbroekweg in Heusden. Daar bracht ze haar jeugd door en ze ging er naar school. Op 30 april 1940, net toen de oorlog uitbrak, trouwde ze met Bertje Nijssen uit Asten. Ze kregen samen 14 kinderen; zeven jongens en zeven meisjes, waarvan er drie overleden.
Toen ze trouwde met Bertje gingen ze boeren aan de Nachtegaalweg in Asten. Na tien jaar verhuisden ze naar Heusden, naar de Peel. Het was daar toen nog een niemandsland. In die tijd rond 1950 gingen velen emigreren. Ongeveer driehonderd Heusdenaren vertrokken naar verre oorden. Voor Bertha leek het ook een emigratie, want daar aan de Peelweg was nog bijna niks, behalve een strooien schop. Ze bouwden er een barak, maar een lichtaansluiting was er niet en ook andere voorzieningen ontbraken. Later werd alles wat comfortabeler, toen ze een nieuw huis bouwden. Het was hard werken in die tijd met het grote gezin en het opbouwen van het boerenbedrijf. Alles werd aangepakt om de kost te verdienen. Ze hielden koeien, varkens, kippen mestkuikens en zelfs eenden, ze teelden asperges aardbeien en bonen. In 1973 verhuisden ze naar de Beemdstraat, aan de rand van Heusden. Daar konden ze het wat rustiger aan gaan doen. In 1990 was het groot feest. Bertje en Bertha vierden hun gouden bruiloft, dat werd uitgebreid gevierd. Een jaar later stierf Bertje op 78-jarige leeftijd.
Bertha bleef nog tot haar 88e in Heusden wonen, daarna verhuisde ze naar De Lisse. De eerste jaren deed ze nog helemaal zelfstandig het huishouden. De laatste paar jaren werd dat steeds moeilijker en krijgt ze een keer in de week iemand om te poetsen. Sinds verschillende maanden wordt ze door de verplegenden in De Lisse goed verzorgd. Waar de familie kan, helpen ze een handje.
Haar grote hobby was buiten werken, vroeger op het land, waar alles nog met de hand gedaan moest worden. Later in de grote tuin en serre waar ze vooral fuchsia's en geraniums kweekte. Op vakantie gaan was er in die tijd ook niet bij. Wel is ze twee keer naar Lourdes geweest, een keer met een paar zussen, de andere keer met Bertje en Annemieke, het zorgenkind. Annemieke heeft totdat ze gestorven is op 31-jarige leeftijd altijd bij vader en moeder gewoond.
Bertha heeft 43 kleinkinderen en 49 achterkleinkinderen, waarvan er dit jaar twee zijn geboren. Een werd geboren in Grashoek, het andere in Engeland, een verschil van een eeuw dus.

Op de plaats van het huis rest nu een stuk weiland waarin de contouren nog een huis is te ontdekken:

31

Overzicht bewoners

Hoeve op Nagtegaal
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1659 Marcelis Martens Schepers ±1624
1699 kinderen Marcelis Martens ±1656
1707 Gevert Pauls Asten 01-05-1658 Gevert Pauls Asten 01-05-1658
Oostaden huis 14
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Paulus Geven Asten 05-10-1686 Paulus Geven Asten 05-10-1686
1741 Paulus Geeven Asten 05-10-1686 Paulus Geeven Asten 05-10-1686
1746 Paulus Geven Asten 05-10-1686 Paulus Geven Asten 05-10-1686
1751 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689
1756 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689
1761 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689
1766 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689
1771 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689 weduwe en kinderen Paulus Geven Asten 03-11-1689
1776 Pieter Paulus van Dijk Asten 23-12-1725 Pieter Paulus van Dijk Asten 23-12-1725
1798 kinderen Pieter Paulus van Dijk Asten 05-02-1765 Antonij Smits Asten 05-02-1765
1803 Antoni Smits Asten 28-05-1752 Antoni Smits Asten 28-05-1752
Kadasternummer F322
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F322 1832 Johannes Smits Asten 27-06-1791
Nachtegaal 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1822 Antoni Peter Smits Asten 28-05-1752 met kinderen 14-05-1822
1822-1833 Johannes Smits Asten 27-06-1791 met zus Johanna Maria
1833-1859 Peter Verhagen Mierlo 08-02-1807 Johanna van Bussel Asten 06-03-1804
B26 1859-1869 Peter Verhagen Mierlo 08-02-1807 Johanna van Bussel Asten 06-03-1804 24-04-1861
B30 1869-1879 Peter Verhagen Mierlo 08-02-1807 met kinderen
B28 1879-1887 Peter Verhagen Mierlo 08-02-1807 met kinderen 17-04-1887
B28 1887-1888 Johannes Jacobus van de Cruijs Asten 19-05-1856 Anna Maria Boerenkamps Lierop 12-01-1856 naar Dorp
B28 1888-1890 Antonie Verberne Asten 20-03-1846 Gordina van Kol Deurne 15-09-1852 naar B37
B27 1890-1900 Gerardus Slits Bakel 01-11-1862 Henrica Nooijen Deurne 08-06-1872 naar Bakel
B23 1900-1905 Peter Joosten Deurne 01-06-1857 Petronella Damen Deurne 03-06-1860 naar Vlierden
B23 1905-1910 Gerardus Nijssen Meijel 10-11-1869 Maria Verduijn Asten 08-12-1862
B22 1910-1920 Gerardus Nijssen Meijel 10-11-1869 Maria Verduijn Asten 08-12-1862 naar Heusden
B22 1920-1930 Hendrik Nijssen Meijel 09-01-1880 Maria Vervoordeldonk Asten 09-11-1878 09-04-1932
7 1930-1938 Maria Vervoordeldonk Asten 09-11-1878 weduwe Nijssen
Referenties
  1. ^Lokaal digitaal nieuws van Asten (https://siris.nl/nieuws/artikel/15323415-bertha-nijssen-honderd-jaar)