De pagina Peel/Bus wordt nu weergegeven
Alle binnenliggende delen toevoegen aan selectiePeel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 22-04-2024 06:04:02
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Bus

Bus is een naam voor het gehucht in Asten dat eerder bekend stond als Peel het Eeuwig Leven en het wordt ook wel Moosdijk genoemd. Rond 1800 was een klein gebied nabij Meijel ontgonnen en bestond uit 20 percelen akkerland en weiland, allen in beheer door inwoners van Meijel. De meeste inwoners kwamen uit het Limburgse en gezien de grote afstand tot Heusden en Asten is dat niet verwonderlijk.

Hieronder wordt de kadasterkaart van 1832 vergeleken met de topografische kaarten van 1875, 1910 en 1940:

01 02
03 04

Het ene huis dat op de kadasterkaart is te zien wordt uitgebreid tot vier huizen na 1900.

Met de stichting van een kerk en school in Neerkant rond 1890 werd de blik door de bewoners meer hierop gericht. In 1906 deelt de bisschop mee dat de Bus onder parochie Neerkant valt, maar pas in 1996 werd bij de herindelingswet van 11 september 1996 bepaald dat er per 1 januari 1997 een aantal grenscorrecties zouden gaan plaatsvinden. Hieruit groeide de noodzaak om bestaande straatnamen, die voorkwamen in de gebieden en aan de gemeente Deurne werden overgedragen, opnieuw te benoemen. In haar voorstel nummer 132 van 12 december 1996 stelde Burgemeesters en Wethouders voor om in Neerkant de straatnaam Bus (gemeente Asten) te hernoemen naar Paalberg.