De pagina Peel/Hutten/Zand 2 en 4 wordt nu weergegeven
Peel/Hutten toevoegen aan selectiePeel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 05-03-2024 05:03:44
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Zand 2 en 4

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is de weduwe van Martinus Martens eigenaar van een huis in de Hutten:

Kadaster 1811-1832; C3;
Huis en erf, groot 01 roede 80 el, de Hutten, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Martinus Martens.

01

02

Martinus Hendrik Martens is geboren te Bakel rond 1765 als zoon van Hendrik Martens en Joanna Dircks. Martinus Hendrik Martens is te Asten op 07-05-1797 getrouwd met Annemie Antony Lintermans, geboren te Asten op 15-05-1764 als dochter van Antonie Lintermans en Elisabeth Dielis (zie Voormalig huis C647).

03

Het gezin van Martinus Hendrik Martens en Annemie Antony Lintermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus (Hendrik) Asten 16-03-1798 Ongehuwd Padang (Ind) 06-08-1854 Soldaat
Hospitaalbediende
2 Elizabeth Asten 25-11-1799 Kind Asten 23-08-1816
3 Johanna Maria Asten 08-01-1802 Ongehuwd Asten 28-02-1869
4 Francisca Asten 02-08-1803 Kind Asten 26-12-1808 Leensel
5 Henricus (Harry) Asten 31-03-1807 Asten 29-04-1840
Joanna Slaets
Asten 28-05-1873

Martinus Hendrik Martens is op 11-09-1828 te Asten overleden en Annemie Antony Lintermans is op 19-07-1833 te Asten overleden:

04

Hun oudste zoon Henricus (Hendrik) Martens vertrok op 10-09-1827 als soldaat naar het toenmalige Nederlandsch Indië en is aldaar als hospitaalbediende op 06-08-1854 te Padang overleden. Zijn nabestaanden hadden rechts op een nalatenschap van ruim 25 gulden, aldus de Nederlandsche staatscourant van 13-06-1856:

Het huis wordt overgenomen door zoon Henricus (Harry) Martens, geboren te Asten op 31-03-1807 en te Asten op 29-04-1840 getrouwd met Joanna Slaets, geboren op 27-05-1808 te Bakel als dochter van Joannes Slaets en Wilhelmina Janssen:

05

Het gezin van Henricus Martens en Joanna Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 10-07-1841 Asten 11-02-1870
Henrica van der Wallen
Asten 26-05-1904
2 Johannes Asten 15-05-1843 Asten 19-02-1881
Arnoldina van der Linden
Asten 31-05-1901
Anna Maria de Gruiter
Asten 12-10-1916

 

zie Voormalig huis G1067

3 Willem Asten 15-02-1846 Kind Asten 03-03-1846
4 Willem Asten 05-04-1849 Asten 26-01-1883
Antonia Koolen
Asten 02-01-1932 zie Voormalig huis G772

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1859-1879 woont Henricus Martens met zijn gezin in het huis met huizingnummer C77 en vanaf 1869 huizingnummer C82:

06

Henricus Martens is op 28-05-1873 te Asten overleden en Joanna Slaets is op 05-10-1873 te Asten overleden. Het huis woont overgenomen door zoon Martinus Martens, geboren te Asten op 10-07-1845 en getrouwd op 11-02-1870 te Asten met Henrica van der Wallen, geboren te Deurne op 22-10-1829 als dochter van Arnoldus van der Wallen en Mechelina Lijssen. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C81, C77 en C79:

07

Martinus Martens is op 26-05-1904 te Asten overleden en Henrica van der Wallen is op 07-11-1905 overleden.

Volgens het bevolkingsregister is hun zoon Arnoldus Martens (zie Hutten 9) de volgende bewoner van het huis is maar op basis van de huizingnummers en het kadaster is het waarschijnlijker dat het huis is overgenomen door Hendrikus (Driek) van Heugten, geboren te Asten op 27-01-1878 als zoon van Theodorus van Heugten en Theodora van der Wallen. Hij is op 25-02-1905 te Deurne getrouwd met Petronella van Heugten, geboren te Asten op 14-01-1878 Jan van Heugten en Johanna van den Bogaart. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C72:

08

Zij verhuizen in 1914 naar Deurne en in het huis komt wonen Theodorus Strijbosch, geboren te Deurne op 15-10-1886 als zoon van Joseph Strijbosch en Johanna Maria van den Heuvel. Hij is op 03-04-1913 te Someren getrouwd met Johanna Rooijakkers, geboren te Someren op 11-05-1908 als zoon van Hendrikus Rooijakkers en Johanna Maria van de Kerkhof.

Zij verhuizen rond 1920 naar C55 (huizingnummer 1920-1930) en Hendrikus van Heugten komt vanuit het A187 weer in het huis wonen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C59, ook bekend staand als Hutten 1:

09

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Hutten 1:

10

Petronella van Heugten is op 27-09-1935 te Asten overleden en Hendrikus van Heugten is op 18-05-1936 te Someren hertrouwd met Johanna Maria Cortooms, geboren te Lierop op 19-05-1885 als dochter van Petrus Cortooms en Antonia van den Eijnden.

Hendrikus van Heugten is op 28-08-1938 te Asten overleden en Johanna Maria Kortooms is op 07-02-1965 te Lierop overleden. Hieronder de overlijdensaktes van Petronella van Heugten en van Hendrikus van Heugten:

11 12

In 1997 is dit deel van 't Zand door een grenswijziging ingedeeld bij de gemeente Deurne. Het in 1955 opnieuw opgebouwde huis bestaat nog en heeft nu de adressen Zand 2 Liessel en Zand 4 Liessel.

Overzicht bewoners

Kadasternummer C3
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C3 1832 Annemie Lintermans Asten 15-05-1764 weduwe Martens
Hutten 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1828 Martinus Hendrik Martens Bakel ±1765 Annemie Lintermans Asten 15-05-1764 11-09-1828
1828-1833 Annemie Lintermans Asten 15-05-1764 weduwe Martens 19-07-1833
1833-1840 kinderen Martens
1840-1859 Henricus Martens Asten 31-03-1807 Joanna Slaets Bakel 27-05-1808
C77 1859-1869 Henricus Martens Asten 31-03-1807 Joanna Slaets Bakel 27-05-1808
C82 1869-1873 Henricus Martens Asten 31-03-1807 Joanna Slaets Bakel 27-05-1808 28-05-1873
C82 1873-1879 Martinus Martens Asten 10-07-1845 Henrica van der Wallen Deurne 22-10-1829
C81 1879-1890 Martinus Martens Asten 10-07-1845 Henrica van der Wallen Deurne 22-10-1829
C77 1890-1900 Martinus Martens Asten 10-07-1845 Henrica van der Wallen Deurne 22-10-1829
C79 1900-1904 Martinus Martens Asten 10-07-1845 Henrica van der Wallen Deurne 22-10-1829 26-05-1904
C79 1904-1905 Henrica van der Wallen Deurne 22-10-1829 weduwe Martens 07-11-1905
C79 1906-1910 Hendrikus van Heugten Asten 27-01-1878 Petronella van Heugten Asten 14-01-1878
C72 1910-1914 Hendrikus van Heugten Asten 27-01-1878 Petronella van Heugten Asten 14-01-1878 naar Deurne
C72 1914-1920 Theodorus Strijbosch Deurne 15-10-1886 Johanna Rooijakkers Someren 11-05-1908 naar C55
C59 1920-1930 Hendrikus van Heugten Asten 27-01-1878 Petronella van Heugten Asten 14-01-1878
1 1930-1935 Hendrikus van Heugten Asten 27-01-1878 Petronella van Heugten Asten 14-01-1878 27-09-1935
1 1936-1938 Hendrikus van Heugten Asten 27-01-1878 Johanna Maria Cortooms Lierop 19-05-1885