De pagina Peel/Meijelscheweg/Zaagbekweg 1 wordt nu weergegeven
Peel/Meijelscheweg toevoegen aan selectiePeel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 10:05:57
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Zaagbekweg 1

Antonie Verberne is geboren te Asten op 08-05-1892 als zoon van Johannes Verberne en Hendrika van Heugten (zie Voordeldonk 86) en broer van Hendrikus Verberne (zie Gezandebaan 45) en Petronella Verberne (zie Meijelseweg 37). Hij is op 23-04-1920 te Asten getrouwd met Maria van den Boomen, geboren te Vlierden op 08-06-1896 als dochter van Johannes van den Boomen en Johanna Vlemmix. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Asten in een nieuw huis met huizingnummer D117b wonen:

01

Onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-05-1930 de geboorte van dochter Jo Antonetta Maria Verberne.

02

Hieronder verdeelt Antonie Verberne de huur van erfpachtsgronden, zoals te lezen is bij de raadsbesluiten van de gemeente Asten opgetekend in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1935.

03

Ook in de periode 1930-1938 wonen Antonie Verberne en Maria van den Boomen met hun gezin in het huis op de Meijelscheweg 29 tot hun vetrek naar de Logtenstraat 3:

04

Maria van den Boomen is op 02-07-1937 te Asten overleden en Antonie Verberne is op 01-10-1963 te Helmond overleden. Hieronder een foto van het gezin van Antonie Verberne en Maria van den Boomen en rechts het bidprentje bij het overlijden van Antonie Verberne:

05 06

Hun zoon Henricus Mathijs (Harrie) Verberne, geboren te Asten op 25-02-1924 is op 18-07-1954 tot priester gewijd, waarvan hieronder een foto:

Harrie Verberne werkte als missionaris in Congo en is daar op 25-11-1964 door opstandelingen gedood, zoals linksonder in de Telegraaf van 30-11-1964 is te lezen. In het midden het bidprentje bij zijn overlijden en rechtsonder een foto van pater Harrie Verberne:

Zij verhuizen in 1936 naar de Logtenstraat 3 en vanuit de Antoniusstraat (zie Voormalig huis E1515) komt in het huis wonen Theodorus van der Loo, geboren te Asten op 03-05-1885 als zoon van Willem van der Loo en Maria van Gestel. Hij is op 14-01-1921 te Asten getrouwd met Johanna Verberne, geboren te Asten op 14-03-1888 als dochter van Johannes Verberne en Hendrika van Heugten. In de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op de Meijelscheweg 29:

07

Hieronder een foto van de familie van der Loo voor het huis:

07a

Johanna Verberne is op 01-01-1962 te Asten overleden en Theodorus van der Loo is op 14-05-1969 te Asten overleden.

De boerderij wordt daarna bewoond door zoon Johannes (Jan de eitjesboer) van der Loo, geboren te Asten op 24-11-1921. Hij is op 08-02-1946 te Asten getrouwd met Wilhelmina Petronella (Mien) Joosten, geboren te Asten op 08-11-1921 als dochter van Antonie Joosten en Maria Hoebergen (zie Voormalig huis D810).

Wilhelmina Petronella (Mien) Joosten is op 22-11-1999 te Asten overleden en Johannes (Jan de eitjesboer) van der Loo is op 08-05-2012 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

07b

07c 07d

Het huis bestaat nog en heeft nu het adres Zaagbekweg 1, waarvan hieronder een streetview:

08

Overzicht bewoners

Meijelscheweg 29
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D117b 1929-1930 Antonie Verberne Asten 08-05-1892 Maria van den Boomen Vlierden 08-06-1896
29 1930-1936 Antonie Verberne Asten 08-05-1892 Maria van den Boomen Vlierden 08-06-1896
29 1936-1938 Theodorus van der Loo Asten 03-05-1885 Johanna Verberne Asten 14-03-1888