De pagina Peel/Peel Noordzijde wordt nu weergegeven
Alle binnenliggende delen toevoegen aan selectiePeel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 02-12-2022 21:12:03
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Peel Noordzijde

Een beschrijving uit het document inrichtingsvisie Peelvenen1 geeft de aanvang van de ontginning van noordzijde van de Peel:

Een bijzondere ontginning met een typische boerderij is die van Antoni Leenen in 1920. Aan de huidige Smientweg sticht hij een teenhoutcultuur van 67 hectaren. Als het bedrijf na enkele jaren failliet gaat wordt het overgenomen door de gebroeders Laheij. De in 1927 gebouwde boerderij met de drie aangebouwde dwarsstallen krijgt de naam Maria Helenahoeve. Enkele jaren geleden heeft deze boerderij de status van gemeentelijk monument gekregen.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-07-1920 het verslag van de raadsvergadering van de gemeente Asten met betrekking tot de aanvraag om een teenhoutcultuur te stichten in de Peel:

01

In de krant Zuid-Willemsvaart van 16-09-1924 de benoeming van Philippe Laheij als directeur van de Astensche Teenhoutcultuur Astein en in diezelfde krant van 14-05-1928 het faillissement:

02 03

Na het stichten van deze boerderij volgen er nog meer en het betreft zo'n 10 boerderijen die gebouwd zijn in de periode 1920-1940. Deze vooroorlogse huizen in de Peel noordzijde bevinden zich thans op het middelste deel van de Gruttoweg, Roerdompweg, Smientweg, Vlosbergweg en Zeilhoekweg.