De pagina Peel/Peel Zuidzijde wordt nu weergegeven
Alle binnenliggende delen toevoegen aan selectiePeel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 19:04:15
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Peel Zuidzijde

Nadat het veen verwijderd was is de Peel zuidzijde rond 1920 ontgonnen1:

In de jaren twintig van de 20e eeuw geeft de gemeente erfpachtgronden uit aan de Gezandebaan en de Veluwsedijk waarop ontginningsboerderijen gebouwd worden. In het volgende decennium is dit door de crisis niet de meest geschikte constructie.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-07-1924 wordt gesproken over het beleid van Asten om relatief kleine stukken grond te verpachten, waarop een boerderij met rijkssteun moet worden gebouwd:

01

Er waren dus tenminste drie boerderijen uit de periode 1920-1924 en later volgden er meer zoals ook blijkt uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1927:

02

Het betreft in totaal zo'n 20 boerderijen die gebouwd zijn in de periode 1920-1940. Deze vooroorlogse huizen in de Peel zuidzijde bevinden zich thans op de Bosdijk, de zuidzijde van de Gezandebaan, Hollideeweg, Veluwsedijk.