De pagina Voordeldonk/Kloostereind/Voormalig huis C613 wordt nu weergegeven
Voordeldonk/Kloostereind toevoegen aan selectieVoordeldonk toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 18-06-2024 17:06:38
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis C613

Bij de verpondingen van 1680 wordt Joost Joosten als bewoner van het huis genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 24 verso:
Joost Joosten.

Joost Joosten is betrokken bij een ongeluk bij het kegelen:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 94 verso; 24-08-1695:
Andries Jan Joosten, 36 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper, dat hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck toen Joost Joosten den Scheper met de kegelen speelden, met hem attestant, en dat hij gezien heeft dat Joost Joosten den Scheper den kegelbol ofte cegelcloot all uyt sijn handt geworpen ofte gesmeeten hadde voor en aleer het kint van Dirck van Heughten op sheeren straeten gesien was ende tselve is comen geloopen van de huysinge ofte wooninge van Jan Baeckermans, den voorgemelten kegelcloot het kint op sijn hooft is gevallen dat hetselve ter aerde is nedergevallen, welcke kint seer was bloeyende ende hetselve kint door imande, aldaer doe ter tijt present sijnde, opgenomen ende in sijn ouders huys gedragen.

Joost Joosten is geboren rond 1637 als zoon van Judocus Joannis Tielen en Elisabeth (zie Ostaderstraat 32 en 34). Hij is op 19-04-1671 getrouwd met Jenneken Hendrikx. Hieronder het gezin van Joost Joosten en Jenneken Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 31-03-1672 Asten 21-02-1702
Willemyn Willems
Asten 24-04-1741

Jenneken Hendrikx is rond 1675 te Asten overleden en Joost Joosten is op 31-12-1697 te Asten overleden. Zoon Joost Joosten Schepers is geboren te Asten op 31-03-1672 en op 21-02-1700 te Asten getrouwd met Willemyn Willems, geboren op 05-04-1673 als dochter van Wilhelmus Philipsen en Lucia Huybers Tielen (zie Voormalig huis G434):

Conjuncti sunt matrimonio Judocus Joosten et Wilhelma Willems; testes R. D. Franciscus van de Cruys et Arnoldus Willems.

In huwelijkse echt gebonden Judocus Joosten en Wilhelma Willems; getuigen pastoor Franciscus van de Cruys en Arnoldus Willems.

01

Het gezin van Joost Joosten Schepers en Willemyn Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 16-09-1701 Asten 30-11-1727
Marten Geven
Asten 11-10-1732
Dirck Willem Haasen
Asten 14-08-1734 zie ook Dijkstraat 64
2 Wilhelmus Asten 23-08-1703 Asten 18-10-1733
Anna Gevert Paulus
Beek (L) 20-03-1784 zie Voormalig huis F377
3 Maria Asten 18-11-1705 Ongehuwd Asten 05-10-1747
4 Judocus Asten 22-09-1708 Ongehuwd Asten 11-11-1775
5 Hubertus Asten 13-06-1713 Asten 14-05-1747
Lucia Roymans
Asten 16-03-1784
6 Lucia Asten 12-06-1716 Kind Asten ±1716

Joost Joosten Schepers koopt het huis op:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 11; 04-03-1707:
Margareta Crul, weduwe van Meester Isaak van de Graaff, Raad van 's-Hertogenbosch, heeft als evictrice laten verkopen aan Joost Joosten een huis, hof en aangelag aan Vordeldonck 2 lopense, ene zijde Jan van Helmont, andere zijde Jan Leenders. Johan van Meegen, clerck op de secretary, te 's Hertogenbosch heeft de voornoemde goederen op 17-07-1705 in eigendom verkregen. Op 15-10-1706 zijn ze verkocht aan Joost Joosten voor ƒ 150,-. Schepenen 's-Hertogenbosch. Geregistreerd te Asten 04-04-1717.

Volgens de verpondingen van 1709, 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 woont Joost Joosten de Scheper met zijn gezin in het huis:

Verpondingen 1707 XIV-59 07-01-1707 folio 2:
Joost Joosten.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 55:
Joost Joosten de Scheper. In de bede ƒ 4-3-14.

Hoofdgeld 1717 XVIII-19; 05-03-1717:
Joost Joosten, Willemijn de vrouw, Willem, Joost, Huijbert en Marij.

Bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst rond 1736 is Joost Joosten eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 111 verso:
Jacob Hendrick van Heugten.
Joost Joosten.
Huijs, hoff en aangelagh 2½ lopense. In de bede ƒ 4-3-14.

Jaar Eigenaar nummer 23 Voordeldonk Bewoners nummer 23 Voordeldonk
1736 Joost Joosten Joost Joosten

Joost Joosten Schepers is op 24-04-1741 te Asten overleden en na het overlijden van zus Maria erven de kinderen elk 1⁄5e deel:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 22 verso; 03-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Joosten overleden op 05-10-1747. Willem Joosten is broeder en mede-erfgenaam van de overledene. Voor 1⁄5e deel in een huis, schuur, hof en aangelag 2½ lopense.

Zoon Huybert Joosten van den Eynde is geboren te Asten op 13-06-1713 en op 14-05-1747 te Asten getrouwd met Lucia Jansen Roymans, geboren te Asten op 21-03-1719 als dochter van Johannes Meusen Roymans en Maria Aelbers (zie Voormalig huis B68):

02

Het gezin van Huybert Joosten van den Eynde en Lucia Jansen Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus* Asten 18-10-1748 Ongehuwd Asten 05-11-1811
2 Johanna Asten 17-07-1751 Asten 12-05-1782
Wilhelmus Petri Vermeulen
Asten 12-03-1812 zie Oliemolen 10 en 12
3 Wilhelmus Asten 23-03-1754 Kind Asten ±1754
4 Johannes Asten 22-01-1757 Asten 27-01-1793
Jenneke Mattijs Andriessen
Asten 03-11-1811

* ook wel Josephus genoemd

Volgens de bewoningslijst is Huijbert Joosten vanaf zijn huwelijk de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 23 Voordeldonk Bewoners nummer 23 Voordeldonk
1741 kinderen Joost Joosten kinderen Joost Joosten
1746 kinderen Joost Joosten kinderen Joost Joosten
1751 kinderen Joost Joosten Huijbert Joosten
1756 kinderen Joost Joosten Huijbert Joosten
1761 kinderen Joost Joosten Huijbert Joosten
1766 kinderen Joost Joosten Huijbert Joosten
1771 kinderen Joost Joosten Huijbert Joosten
1776 Huijbert Joosten Huijbert Joosten

Bij het overlijden van zijn ongetrouwde broer Jusocus (Joost) wordt Huybert Joosten van den Eynde voor de helft eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 70 verso 12-09-1775:
Joost Joosten van den Eynde, wonende ten huize van Huybert Joosten van den Eynde, aan Voordeldonk, testeert.
Enige erfgenaam wordt zijn broer, Huybert Joosten van den Eynde.
Joost Joosten van den Eynden, wonende op Voordeldonk bij zijn broeder, Huybert, verkoopt aan deze ¼e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag, waar zij wonen op Voordeldonk geheel 2½ lopense, ene en andere zijde Hendrik Jacob Martens; groes de Pettelaar 7 opense, ene zijde de straat, andere zijde Marten Vermeulen; land de eerste Pettelaar 7 lopense, ene zijde het vorig perceel, andere zijde Marten Vermeulen; groes de Pettelaar 2 lopense, ene zijde het vorig perceel, andere zijde Peter Kanters; heiveld de kleyn Helle 4 lopense, ene zijde de Heer van Vlierden, andere zijde het Broek; heiveld de grote Hel 6 lopense, ene zijde het Broek, andere zijde de heer van Vlierden; land den Bakelseacker 1 lopense, ene zijde Andries Verheyen, andere zijde Marten Vermeulen; groes het Weyvelt 5 lopense, ene zijde den Armen, andere zijde het Broek; groes het Lindert 2 lopense 1 copse, ene zijde weduwe Goort Buckums, andere zijde Willem van Dijk. Belast met ¼e deel van ƒ 2-0-8 per jaar aan den Armen van Asten, ¼e deel van ƒ 25-0-0 aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 150,-. Conditie de koper zal de verkoper voor deze koopsom gedurende zijn verdere leven verzorgen zoals met hun stand overeenkomt.

Huybert Joosten van den Eynde is op 16-03-1784 te Asten overleden en zijn vrouw Lucia Roymans krijgt met de erfenis van Johanna en Willem Joosten het hele huis in bezit:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 67; 21-05-1784:
Hendrik Haasen, te Ostappen, verkoopt zijn ¼e deel hem aangekomen van zijn moeders vader, Joost Joosten en de helft van ¼e deel in dezelfde goederen, hem aangekomen bij versterf van Willem Joosten, dus 3⁄8e deel aan Lucia Roymans, weduwe Huybert Joosten aan Voordeldonk in huis, hof en aangelag op Voordeldonk geheel 2 lopense, ene zijde weduwe Peter van Maarheeze, andere zijde Peter Hendrik Martens; land de Pettelaar 7 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Marten Vermeulen; land de eerste Pettelaar 7 lopense, ene zijde het vorig perceel, andere zijde weduwe Marten Vermeulen; groes de Pettelaar 2 lopense, ene zijde de vorige akker, andere zijde Peter Kanters; de kleyne Helle 4 lopense, ene zijde de Heer van Vlierden, andere zijde het Broek; heiveld de groote Hel 6 lopense, ene zijde het Broek, andere zijde de Heer van Vlierden; de Bakelsenacker 1 lopense, ene zijde Andries Verheyen, andere zijde weduwe Marten Vermeulen; groes het Weyvelt 5 lopense, ene zijde Peter van Bussel, andere zijde het Broek; groes het Lindert 2 lopense 1 copse, ene zijde Joost Buckums, andere zijde Willem van Dijk. Belast met voor het geheel ƒ 1-2-12 per jaar aan den Armen van Asten in twee posten. Koopsom ƒ 375,-.

Na het overlijden van Lucia Roymans rond 1797 wordt de erfenis verdeeld en komt het huis toe aan Jan Huijbert van den Eijnden:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 101 verso; 26-01-1799:
Joost Huyberts van den Eynden en Jan Huyberts van den Eynden, Willem Vermeulen man van Jenneke Huyberts van den Eynden. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders, Huybert van den Eynden en Lucia Roymans, beiden overleden.
2e lot krijgt Jan het groot huis, waarin hij woont, met land en groes aan het Cloostereynd 4 lopense 42 roede; 13 lopense van de Pettelaar geheel 18 lopense 22 roede; land Bakelsenakker 44 roede; 3 lopense 45 roede van het Aangelag geheel 6 lopense 13 roede; groes het Weyveld 5 lopense 34 roede; groes, bos en hei de groote Hel, 7 lopense 23 roede. Belast met ƒ 1,- per jaar in een meerdere rente van ƒ 9,- per jaar aan den Armen van Asten waarvan Dirk van Helmond het overige deel betaald, ƒ 2-0-14 per jaar aan den Armen van Asten. Dit lot zal uitbetalen ƒ 200,- aan Willem Vermeulen.

De bewoningslijst van dit huis over de periode 1781-1803 en de verpondingen van 1810 vatten deze veranderingen samen:

Jaar Eigenaar nummer 23 Voordeldonk Bewoners nummer 23 Voordeldonk
1781 Huijbert, Willem Joosten en Hendrik Haasen Huijbert Joosten
1798 kinderen Huijbert Joosten kinderen Huijbert Joosten
1803 kinderen Huijbert Joosten kinderen Huijbert Joosten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 108:
Joost, Jan en Jenneke van den Eijnden gehuwd met Willem Vermeulen bij versterf 1797 van Lucia Roijmans weduwe Huijbert Joosten met 3 kinderen Joost, Jan en Jenneke.
Nummer 23 huijs, hof en aangelag 2½ lopense.

Ook bij het kadaster staat de weduwe van Jan Huijbert van den Eijnden nog als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C613:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 50 el, het Kloostereind, klassen 8.
Eigenaar: weduwe Jan Huijbert van den Eijnde.

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 en hieronder de bijbehorende kadastergegevens van het huis van Jan Huijbert van den Eijnden:

03

04

Zoon Jan Huijbert van den Eijnden is geboren te Asten op 22-01-1757 en op 27-01-1793 te Asten getrouwd met Jenneke Mattijs Andriessen, geboren te Asten op 01-12-1764 als dochter van Mathijs Joannis Andriessen en Dorothea Seelen Martens (zie Voormalig huis F732):

05

Het gezin van Jan Huijbert van den Eijnden en Jenneke Mattijs Andriessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 26-07-1795 Ongehuwd Asten 14-02-1876
2 Hubertus Asten 30-09-1798 Asten 26-04-1833
Joanna Maria Manders
Asten 07-04-1871
3 Mathias Asten 24-04-1801 Kind Asten 02-07-1812
4 Wilhelmus Asten 16-05-1811 Kind Asten 10-11-1811

Jan Huijbert van den Eijnden is op 03-11-1811 te Asten overleden en Jenneke Mattijs Andriessen is op 30-01-1852 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Jan Huijbert van den Eijnden:

06

Het huis komt in handen van zoon Huibert van den Eijnden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we de namen van dochter Anna en zoon Hubertus van den Eijnden terug op het huizingnummer C96 en vanaf 1862 nummer C111. Hubertus van den Eijnden is geboren te Asten op 30-09-1798 en op 26-04-1833 te Asten getrouwd met Joanna Maria Manders, geboren op 27-02-1801 te Asten als dochter van Joannes Manders en Joanna Maria van Heugten (zie Rinkveld 5). Zus Anna van den Eijnden, geboren te Asten op 26-07-1795, blijft ongehuwd en woont bij het gezin in:

07

Joanna Maria Manders is op 05-02-1846 te Asten overleden, Hubertus van den Eijnden is te Asten op 07-04-1871 overleden en Anna van den Eijnden is op 14-02-1876 te Asten overleden. Dochter Johanna van den Eijnden, geboren te Asten op 12-03-1834 is op 08-04-1864 te Asten getrouwd met Johannes van Geffen, geboren te Asten op 01-01-1838 als zoon van Arnoldus van Geffen en Anna Maria van de Putten (zie Oostappensedijk 48). Johannes van Geffen wordt eigenaar en zij wonen ook in de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 in het huis met dan achtereenvolgens huizingnummer C109, C105 en C113:

08

Johanna van den Eijnden is op 11-10-1878 te Asten overleden en Johannes van Geffen is te Asten op 05-06-1903 overleden. Dochter Maria van Geffen is geboren te Asten op 11-06-1868 en is te Asten op 22-01-1904 getrouwd met Johannes van Bussel, geboren te Asten op 17-05-1867 als zoon van Thielemanus van Bussel en Maria Verbeek (zie Pannenhoef 10). Hij wordt dan ook eigenaar van het huis.

Maria van Geffen is op 13-05-1909 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

09

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 woont Johannes van Bussel met zijn zoon Johannes Martinus van Bussel en en met zijn zwager Hubertus van Geffen, geboren te Asten op 09-03-1870, in het huis met huizingnummer C102 en C89:

10

Johannes van Bussel verhuist rond 1927 met zijn zoon en zwager naar een in zijn opdracht gebouwd huis aan de overzijde van de straat (zie Kloostereind 5) en Johannes van Bussel verpacht dit huis aan Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 09-03-1901 als zoon van Willem van Bussel en Johanna van der Loo (zie Voormalig huis B695). Hendrikus van Bussel is op 05-02-1927 te Deurne getrouwd met Hendrika Maria Raijmakers, geboren te Asten op 02-02-1901 als dochter van Wilhelmus Raijmakers en Cornelia Tijssen (zie Jan van Havenstraat 21). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C89 ook wel bekend staand als Kloostereind 6:

11

Zij verhuizen rond 1930 naar de Achterbosch (zie Achterbos 9) en in het huis komt wonen Antonie van den Einden, geboren te Asten op 21-01-1899 als zoon van Arnoldus van den Einden en Petronella Verberne (zie Valkenierstraat 2). Hij is te Asten op 24-04-1925 getrouwd met Johanna van der Steen, geboren te Bakel op 09-12-1900 als dochter van Godefridus van der Steen en Hendrika Cornelia van Bree, die in een nabijgelegen huis wonen (zie Voormalig huis C486). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit het Behelp naar dit huis met Kloostereind 6 als adres.

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Antonie van den Eijnden en Johanna van der Steen met hun gezin op het Kloostereind 6 en zij verhuizen rond 1936 naar het Kloostereind 4 (zie Kloostereind 4):

13

Antonie (Toon) van den Einden is op 07-07-1974 te Asten overleden en Johanna (Janske) van der Steen is op 30-07-1989 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14 15

16

In het huis komt wonen Johannes Verrijt is geboren te Asten op 14-07-1909 als zoon van Leonardus Verrijt en Agnes Bots (zie Voordeldonk 90). Hij is op 18-04-1936 te Deurne getrouwd met Antonetta Josephina (Net) Mennen, geboren op 21-03-1909 te Deurne als dochter van Theodorus (Deurke) Mennen en Hendrika (Drika) Hurkmans. Over de periode 1930-1938 woonden Johannes Verrijt en Antonetta Josephina Mennen eerst met hun gezin op de Berken (zie Voormalig huis B1050) en later op het Kloostereind 6:

17.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-11-1938 de geboorte van zoon Theodorus en in diezelfde krant van 03-01-1942 vinden we de geboorte van een dochter met de naam Henrica Verrijt op het Kloostereind 6, hetgeen duidt op nieuwe bewoners:

17a 18

Hieronder een foto van het gezin van Theodorus (Deurke) Mennen en zijn gezin met van links naar rechts zittend Antonetta Josephina (Net), vader Theodorus (Deurke), moeder Hendrika (Drika) en Francisca Petronella (Cisca); staand Driek, Hannes, Petronella (Nel), Miet, Jan en Toon:

19

Antonetta Josephina (Net) Mennen 31-05-1956 te Asten overleden en Johannes (Jan) Verrijt is op 18-12-1969 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

20

Dit huis komt op de kaarten na 1980 niet meer voor en is afgebroken.

Overzicht bewoners

Hoeve op 't Cloostereynd
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Joost Joosten de Scheper ±1640 Joost Joosten de Scheper ±1640
1707 Joost Joosten Asten 31-03-1672 Joost Joosten Asten 31-03-1672
Voordeldonck huis 23
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost Joosten Asten 31-03-1672 Joost Joosten Asten 31-03-1672
1741 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713
1746 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713
1751 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1756 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1761 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1766 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1771 kinderen Joost Joosten Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1776 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1781 Huijbert, Willem, Hendrik Haasen Asten 13-06-1713 Huijbert Joosten Asten 13-06-1713
1798 kinderen Huijbert Joosten Asten 18-10-1748 kinderen Huijbert Joosten Asten 22-11-1757
1803 kinderen Huijbert Joosten Asten 18-10-1748 kinderen Huijbert Joosten Asten 22-11-1757
Kadasternummer C613
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C613 1832-1852 Jenneke Andriessen Asten 01-12-1764 weduwe van den Eijnden
C613 1852-1871 Huibert van den Eijnden Asten 22-09-1798
C613 1871-1905 Johannes van Geffen Asten 01-01-1838
C613 1905-1938 Johannes van Bussel Asten 17-05-1867
Kloostereind 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1812 Jan Huibert van den Eijnden Asten 22-11-1757 Jenneke Andriessen Asten 01-12-1764 03-11-1811
1812-1852 Jenneke Andriessen Asten 01-12-1764 weduwe van den Eijnden 30-01-1852
1852-1859 Huibert van den Eijnden Asten 22-09-1798 Johanna Maria Manders Asten 27-02-1801
C96 1859-1869 Huibert van den Eijnden Asten 22-09-1798 Johanna Maria Manders Asten 27-02-1801
C111 1869-1871 Huibert van den Eijnden Asten 22-09-1798 Johanna Maria Manders Asten 27-02-1801 07-04-1871
C111 1871-1879 Johannes van Geffen Asten 01-01-1838 Johanna van den Eijnden Asten 12-03-1834 11-10-1878
C109 1879-1890 Johannes van Geffen Asten 01-01-1838 met kinderen
C105 1890-1900 Johannes van Geffen Asten 01-01-1838 met kinderen
C113 1900-1903 Johannes van Geffen Asten 01-01-1838 met kinderen 05-06-1903
C113 1903-1910 Johannes van Bussel Asten 17-05-1867 Maria van Geffen Asten 11-06-1868 13-05-1909
C102 1910-1920 Johannes van Bussel Asten 17-05-1867 met kinderen
C89 1920-1927 Johannes van Bussel Asten 17-05-1867 met kinderen naar C89a
C89 1927-1930 Hendrikus van Bussel Asten 09-03-1901 Hendrika Maria Raijmakers Asten 02-02-1901 naar Achterbosch
6 1930-1936 Antonie van den Einden Asten 21-01-1899 Johanna van der Steen Bakel 09-12-1900 naar Ostade
6 1936-1938 Johannes Verrijt Asten 14-07-1909 Antonetta Mennen Deurne 21-03-1909