De pagina Voordeldonk/Noord Voordeldonk/Voordeldonk 86 wordt nu weergegeven
Voordeldonk/Noord Voordeldonk toevoegen aan selectieVoordeldonk toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 19:04:08
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voordeldonk 86

Bij de verpondingen van 1662 staat Jacob Tielens als eigenaar van een huis op Voordeldonk:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49:
Jacob Tielens, huijs.

Jacobus Tilmanni Vogels is geboren te Asten rond 1610 en rond 1637 getrouwd met Maria Frans Coolen, geboren te Asten rond 1617 als dochter van Franciscus Daniel Coolen en Aleydis Thonis Jan Lomans (zie Voormalig huis F179). Na haar overlijden rond 1646 is Jacobus Tilmanni Vogels rond 1649 hertrouwd met Leonarda Bernaerts. Hieronder de gezinnen van Jacobus Tilmanni Vogels met Maria Frans Coolen en met Leonarda Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Tilmannus Asten ±1638 Ongehuwd Asten 30-05-1715 zie Antoniusstraat 12
2 Wilhelmus Asten 31-03-1639 Someren ±1665
Petronella
Someren ±1680
3 Johanna Asten 14-11-1643 Asten 05-05-1666
Isbout Peters van Bussel
Asten 05-04-1694 zie Lagendijk 3
4 Henricus Asten 08-07-1646 Kind Asten ±1646
5 Antonius Asten 08-07-1646 Kind Asten ±1646
6 Maria* Asten 13-04-1650 Asten 05-02-1679
Jan Antonis Tielens Verrijt
Asten 15-07-1695 zie Jan van Havenstraat 38
7 Wilhelma* Asten 06-09-1654 Asten 01-02-1682
Matijs Peeter Jan Aerts
Asten 27-11-1688
Jacob Goorts Verberne
Asten ±1695 zie Voormalig huis E278
8 Henrica* Asten 02-06-1660 Kind Asten ±1660
9 Henrica* Asten 09-10-1661 Kind Asten <1672
10 Francisca* Asten 21-09-1668 Kind Asten <1672

* kinderen uit tweede huwelijk

Het eerste huwelijk wordt indirect vermeld in de Astense archieven:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-07-1645:
Hendrick de Hornes, Heer van Werm, momboir van Juffrouw Maria Monincx, weduwe Jonker Adriaen van Gerwen, aanlegger contra Frans Daniel Colen en zijn schoonzoon Jacob Tielens, gedaagden.

Jacobus Tilmanni Vogels had nog meer problemen met de adel:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-07-1645:
Jonker Henrick de Hornes, Heer van Werm, momboir van Juffrouw Maria Monincx, weduwe Jonker Adriaen van Gerwen, aanlegger contra Jacob Tyelens, gedaagde.
Aanlegger zegt dat gedaagde sich te seer onbehoirlijcken ende moetwillichlijcken heeft vervoordert gehadt sijne schaepen te drijven, stouwen, hueden ende laeten weyden in een groes- oft hoybempts behorende tot een hoeve van wijlen Jonker Adriaen van Gerwen. De ganse beemd is vuytgeweyd zodanig dat de tegenwoordige pachter gheen oft seer weynich prouffuyt voer desen jaere heeft gehadt oft sal connen hebben. Dit tot zeer groot nadeel van de verpachter en deze vraagt dan ook aan schepenen om gedaagde, naar hun inzichten, de schade te laten vergoeden.

Jacobus Tilmanni Vogels stelt zijn kinderen uit beide huwelijken gelijk voor de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 156; 02-03-1672:
Jacob Tielen getrouwd met Leendertie Bernaerts en weduwenaar van Marie Frans Coolen hebben om questies ende verschillen te voorkomen tussen hun beider nakinderen met name Marie en Willemke en de drie voorkinderen van Jacob Tielen en Marie Frans Colen met name Tielen, Willem en Jenneke getrouwd met Isbout Peeter Wilborts van Bussel. Alle kinderen worden beschouwd als zijnde van een bedde en de goederen worden na overlijden van de langstlevende van hen beide hooft voor hooft gedeeld door deze kinderen.

Jacobus Tilmanni Vogels is op 27-08-1679 te Asten overleden en Leonarda Bernaerts is op 04-11-1692 te Asten overleden en hun onroerend goed wordt geruild met Elske, weduwe van Jan Wilbord Vervoordeldonck:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 224; 07-06-1685:
Tielen Jacob Tielens, Isbout van Bussel man van Jenneke Jacob Tielens, Jan Antonis Tielens man van Maria Jacob Tielens, Matijs Peeter Jan Aerts man van Willemke Jacob Tielens mede voor Leendertie Jacob Tielens en hun broeders kinderen wonende te Zomeren. Zij hebben bij erfmangeling overgedragen aan Elske weduwe van Jan Wilbordts geassisteerd met Henrick Wilbordts Vervordeldonck, haar zwager, een huis, hof, hofstad, aangelag en land aan Vordeldonck 4½ lopense, ene zijde Heylke weduwe Leendert Joosten van Heughten en anderen, andere zijde Joost Joosten, ene einde de straat, andere einde weduwe Jan Hendricx Achterbosch en anderen.

Ook een schuld aan Elske Bernaerts moet nog worden voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 08 folio 56; 15-05-1686:
Hendrick Wilbordts Vervordeldonck en Elske weduwe van Jan Wilbordts Vervordeldonck waren eyssende van Joost Dircx Verbernen ƒ 115,- wegens geleende penningen en de intrest. Joost is opgelegd de voorschreven som te betalen. Ze hebben nu een akkoord gemaakt waarbij Joost overdraagt. Zijn bruyn meeriepeert, 2 leege beestiens en 3 melkkoeien. Waarmee de voorschreven obligatie is voldaan.

Johannes Wilbord Vervoordeldonk is geboren rond 1634 te Asten als zoon van Wilbert Jansen Vervoordeldonck en Maria Willem 'sNeven (zie Voordeldonk 89). Hij is op 08-02-1660 te Asten getrouwd met Elske Bernaerts:

Jois Wilbers - Elske Bernaerts. Marten Janssen - Jacob Michiels:

01

Het gezin van Johannes Wilbord Vervoordeldonk en Elske Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 23-03-1660 Asten 30-10-1695
Arnoldus Peter Stercken
Bakel 23-01-1703
2 Bernardt Asten 14-01-1663 Asten 03-08-1704
Josijna Fransen Berkers
Asten 18-11-1738 zie Voordeldonk 89
3 Mechteld Asten 15-11-1665 Asten 31-01-1700
Peeter Jansen van den Achterbos
Asten 19-09-1702 zie Achterbos 9
4 Wilhelmus Asten 01-05-1669 Ongehuwd Asten 15-05-1698
5 Catharina Asten ±1672 Kind Asten ±1672
6 Anneke Asten ±1675 Ongehuwd Asten 30-08-1702

Johannes Wilbord Vervoordeldonk is op 25-11-1679 te Asten overleden en in de verpondingen van 1680 staat Elske Bernaerts als weduwe van Jan Wilbord Vervoordeldonck als eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 24 verso:
Elske Jan Wilboorts, gebruiker Goort Lomans.

Elske Bernaerts is op 23-08-1702 te Asten overleden tijdens een epidemie van dysenterie die ook drie van haar kinderen noodlottig is geworden. Enkele jaren later wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 162; 18-06-1704:
Bernardt Jansen Vervordeldonck, Aert Peter Stercken gehuwd geweest met Maria Jan Vervordeldonck, waarbij twee kinderen met name Jenneke en Peterke, geassisteerd met Jan Andriessen, als momboir, Peeter Jansen van den Achterbosch gehuwd geweest met Mechel Jansen Vervordeldonck, waarbij een zoon met name Jan, geassisteerd met Jan Hicspoors, als momboir. Allen kinderen van wijlen Jan Wilbordts Vervordeldonck en Elske Bernarts. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Aert een huis, schop, schuur, aangelag, land en groes aan Vordeldonck 13 lopense, zoals in bewoning is geweest bij Frans Lamberts, ene zijde kinderen Jan van Heughten.

Dochter Maria Jansen Vervoordeldonck is geboren te Asten op 23-03-1660 en op 30-10-1695 te Asten getrouwd met Aert Peter Stercken, geboren te Bakel rond 1660 als zoon van Peter Stercken:

Conjuncti sunt matrimonio Arnoldus Petri Stercken de Bakel et Maria Joannis Vervoordeldonck; testes Bernardus Jois Vervoordeldonck et Anna Jois Vervoordeldonck.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Petri Stercken uit Bakel en Maria Joannis Vervoordeldonck; getuigen Bernardus Jois Vervoordeldonck en Anna Jois Vervoordeldonck.

02

Het gezin van Maria Jansen Vervoordeldonck en Aert Peter Stercken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Bakel 17-08-1696 Bakel 20-02-1718
Nicolaas van Griensven
Bakel 15-05-1739
2 Petrus Bakel 23-02-1698 Kind Bakel ±1698
3 Petrus Bakel 24-06-1699 Roggel 24-05-1734
Anna Christina Gerardts
Roggel 18-03-1781

Maria Jansen Vervoordeldonk is op 23-01-1703 te Bakel overleden en in de verpondingen van 1707, 1717 en 1736 en de bewoningslijst van 1736-1741 staat Aert Peter Stercken als eigenaar van het huis dat hij aan derden verhuurt:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 4 verso:
Aert Peeter Stercken, gebruiker Frans Lambert.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 55 verso:
Aert Stercke, gebruiker Jan Janse Nabuur. In de bede ƒ 3-2-9.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 118:
Aart Peter Stercken.
Huijs, hoff en aangelagh 7½ lopense. In de bede ƒ 3-2-9.

Jaar Eigenaar nummer 10 Voordeldonk Bewoners nummer 10 Voordeldonk
1736 Aart Sterken Jan van de Leensel
1741 Aart Sterken Jan van de Leensel

Aert Peter Stercken is op 08-04-1745 te Bakel overleden en zijn zoon Peter en dochter Jenneke verkopen het huis aan Philips Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 33 verso; 10-02-1746:
Nicolaas van Griensven man van Jenneke, dogter wijlen Aart Sterken, wonende te Milheeze mede voor Peter Sterken, wonende te Roggel, wordt verkocht aan Philips Jansen huis en aangelag, zijnde akker, te Voordeldonk in bewoning bij Jan van de Leensel den ouden.

Philips Jansen van Houts is geboren te Someren op 29-10-1714 als zoon van Johannes Philippus van Hauts en Henrica Judocus Hendrix (zie Voormalig huis B409). Hij is op 01-02-1739 te Asten getrouwd met Johanna Maria Vervoordeldonck, geboren te Asten op 22-02-1714 als dochter van Josephus Vervoordeldonck en Maria Aert Tielen (zie Voormalig huis C763):

03

Het gezin van Philips Jansen van Houts en Johanna Maria Vervoordeldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-11-1739 Kind Asten ±1739
2 Elisabeth Asten 21-05-1742 Geldrop 18-03-1764
Hendrik Francis van den Broek
Geldrop 05-12-1804
3 Johannes Asten 03-08-1744 Asten 30-10-1774
Anna Maria Dries Verhyden
Asten 16-12-1809 zie Voordeldonk 90
en ook Voordeldonk 93
4 Alegondis Asten 10-02-1747 Ongehuwd <1785
5 Helena Asten 07-03-1749 Asten 30-01-1780
Antoni Willibrodi Koppens
Asten 15-09-1804
6 Josephus Asten 08-08-1751 Kind Asten ±1751
7 Josephus Asten 07-08-1753 Ongehuwd <1785

Over de periode 1746-1781 is Philip Jansen van Hout grotendeels eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Voordeldonk Bewoners nummer 10 Voordeldonk
1746 Philip Jansen Jan van de Leensel
1751 Philip Jansen Philip Jansen
1756 Philip Jansen Philip Jansen
1761 Philip Jansen Philip Jansen
1766 Philip Jansen en kinderen Philip Jansen
1771 Philip Jansen en kinderen Philip Jansen
1776 Philip Jansen van Hout en kinderen Philip Jansen van Hout en kinderen
1781 Philip Jansen van Hout en kinderen Philip Jansen van Hout en kinderen

Philip Jansen van Hout deelt mee in de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 36 verso; 04-02-1754:
Philips Janse van Hout getrouwd met Jenne Maria Vervoordeldonk, Jan Vervoordeldonk, Arnoldus Vervoordeldonk, Maria Vervoordeldonk, Francis Vervoordeldonk en Wilbert Vervoordeldonk, te Helmont. Kinderen en erven van Joseph Vervoordeldonk en Maria Aart Tielen. Zij verkopen aan Jan Vervoordeldonk, schepen, en hun oom huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes aan Voordeldonk 10 lopense, ene zijde de straat, andere zijde de Loop, ene einde Hendrik van Geldrop; land de Loverbosch 3 copse; land de Vork 5 copse; land het Drieske 2 copse; land den Brant 4 lopense; land het Nieuwvelt 3 lopense; groes het Hoyvelt 13 lopense; groes het Drieske 3 lopense; groes de Vork 1½ lopense; groes den Brant 3 lopense; groes den Berkwal 1½ lopense; groes de Weert 1½ lopense. Belast met 4 vat rogge per jaar aan het Catalijne-gilde, doch nu Abraham Verster uit land de Loverbosch 3 copse 1½ vat rogge aan Schenaars. Verkopers aangekomen bij deling de dato
16-09-1741; de helft aan de kinderen en de wederhelft aan Maria Vervoordeldonk, hun muy, zuster van Joseph Vervoordeldonk. Koopsom ƒ 1200,-

Johanna Maria Vervoordeldonck is op 05-11-1764 te Asten overleden en Philips Jansen van Houts is te Asten op 11-02-1783 overleden en op 13-12-1783 begraven.

Antoni Koppens als man van Helena van Houts wordt voor twee derde deel eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 119 verso; 27-07-1785:
Hendrik Francis van den Broek man van Elisabet van Houts, wonende te Geldrop, verkoopt aan Antoni Koppens gehuwd met Helena van Houts ⅓e deel onverdeeld in een huis, schuur, stalling, hof en aangelag aan Voordeldonk 7½ lopense.

Bij de erfdeling van de erfenis ontvangt Antoni Koppens als man van Helena van Houts het huis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 49; 28-01-1786:
Jan Philips van Houts en Antoni Koppens man van Helena van Houts. Zij verdelen de vaste goederen van Philips van Hout, hun vader, gelegen op Voordeldonk Jan ⅓e deel, Antoni ⅔e deel omdat deze e deel heeft verkregen bij transport op 27-07-1785 van Francis van den Broek man van Elisabet van Houts:
1e lot krijgt Jan ⅓e deel van het aangelag naast de weduwe Huybert van Bussel en land en groes.
2e lot krijgt Antoni een huis, schuur, stal, hof en aangelag 5 lopense, ene zijde Jan Philps van Houts, andere zijde Antoni Koppens, ene einde Peter Jacob Martens, andere einde de straat.

Rond 1800 is een nieuw huis C630 gebouwd bij het bovengenoemde aangelag dat bewoond wordt door Johannes Philips van Hout en beschreven in Voordeldonk 90. Het oude huis dat bewoond wordt door Helena Philips van Hout staat verder beschreven hieronder.

Dochter Helena Philips van Hout is geboren te Asten op 07-03-1749 en op 30-01-1780 te Asten getrouwd met Antoni Willibrordi Aarts Koppens, geboren te Asten op 28-08-1749 als zoon van Willibrordus Aerts Coppens en Maria Luiken van den Broek (zie Voormalig huis B714):

04

Het gezin van Helena Philips van Hout en Antoni Willibrordi Aarts Koppens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-10-1782 Kind Asten 28-12-1784
2 Petronella Asten 22-12-1784 Asten 11-05-1806
Francis Leendert van Heugten
Asten 04-11-1813
3 Philippus Asten 11-10-1787 Asten 16-02-1816
Petronella Verheijen
Asten 11-12-1825 zie Voordeldonk 93
4 Mattias Asten 27-11-1789 Kind Asten 05-09-1792

De bewoningslijst over de periode 1798-1803 laat Antoni Wilbert Aarts als eigenaar en bewoner zien:

Jaar Eigenaar nummer 10 Voordeldonk Bewoners nummer 10 Voordeldonk
1798 Antoni Wilbert Aarts Antoni Wilbert Aarts
1803 Antonij Wilbert Aarts Antonij Wilbert Aarts

Helena Philips van Hout is op 15-09-1804 te Asten begraven en bij de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis rond de eeuwwisseling naar de 19e eeuw beschreven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 97 verso:
Antoni Wilbert Aarts, weduwnaar van Helena van Houts ½ en Petronella en Philip de kinderen ½ bij versterf 1804.
Antoni Wilbert Aarts bij deling 28-01-1786 van folio 98.
Nummer 10 huijs, schuur, stallinge hof en aangelag 5 lopense.

Antoni Willibrordi Aarts Koppens is op 06-07-1823 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij Francis Leendert van Heugten als man van Petronella Antoni Aarts het huis erft:

Notarieel Archief 46-62 Asten 02-08-1823:
Philips Anthonij Aarts, Francis Leendert van Hugten, weduwnaar van Petronella Anthonij Aarts verdelen de goederen van wijlen hun ouders:
2e lot krijgt Francis Leendert van Hugten, een huis en aangelag met de Kamp groot 8 lopen 16 roeden, ene zijde kinderen Philip van Hout.

Dochter Petronilla Antoni Aerts is geboren te Asten op 22-12-1784 en is op 11-05-1806 te Asten getrouwd met Francis Leendert van Heugten, geboren te Asten op 22-11-1769 als zoon van Leendert Joost van Heugten en Catharina Gysbert Koninkxs (zie Voormalig huis C660):

05

Het gezin van Petronilla Antoni Aerts en Francis Leendert van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 25-09-1807 Asten 10-11-1837
Peter van Heugten
Asten 17-04-1861
2 Antonius Asten 11-08-1809 Ongehuwd Asten 01-03-1837

Petronilla Antoni Aerts is op 04-11-1813 te Asten overleden en Francis Leendert van Heugten is op 03-08-1823 te Asten overleden. In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de kinderen van Francis Leendert van Heugten als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; C641:
Huis en erf, groot 04 roede 88 el, noord Voordeldonk, klassen 9.
Eigenaar: kinderen Francis Lindert van Heugten.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

06

07

Het huis komt in bezit van dochter Helena van Heugten, geboren te Asten op 25-09-1807 en op 10-11-1837 te Asten getrouwd met Peter (Piet) van Heugten, geboren te Asten op 11-06-1806 als zoon van Joannes Willems van Heugten en Ida Johannes Kanters (zie Voormalig huis E274).

 

 

 

Rond 1840 vindt er een herbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer C1469, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer C105 en vanaf 1869 nummer C117:

08

Hun zoon Johannes van Heugten, geboren te Asten op 03-01-1839 is door een ongeluk in de Peel op 24-10-1856 te Asten om het leven gekomen, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-10-1856:

Helena van Heugten overlijdt op 17-04-1861 te Asten en vanaf 1877 woont dochter Francisca van Heugten, geboren te Asten op 29-06-1845 in het huis. Zij is op 16-04-1877 te Asten getrouwd met Karel Geven, geboren te Asten op 01-08-1838 als zoon van Godefridus Geven en Elisabeth van der Zanden (zie Emmastraat 31).

Peter (Piet) van Heugten overlijdt te Asten op 02-03-1880 en vlak daarna verkopen zijn erfgenamen volgens een advertentie in de Noord Brabantsche Courant van 10-04-1880 de boerderij. Hieronder die advertentie en rechts daarvan zijn bidprentje:

09 10

Na het overlijden van Peter (Piet) van Heugten verkopen zijn erfgenamen volgens de Helmondsche Courant van 03-07-1880 de oogst:

11

Francisca van Heugten en Karel Geven verhuizen naar het dorp (zie Voormalig huis G647 en G648) en in het huis komt wonen dochter Hendrika van Heugten, geboren te Asten op 05-06-1851. Zij is op 30-08-1875 getrouwd met de nieuwe eigenaar Johannes Verberne, geboren op 13-02-1850 te Asten als zoon van Johannes Verberne en Hendrina van Oosterhout (zie Voormalig huis G647 en G648). Zij woonden daarvoor enige tijd op de Diesdonk (zie Diesdonkerweg 9). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij op huizingnummer C116:

12

Johannes Verberne en Hendrica van Heugten wonen ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 in het huis en vieren daar ook hun 50-jarige bruiloft met hun in dit huis geboren kinderen. Hieronder het gezin van Johannes Verberne en Hendrica van Heugten:

# Naam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-06-1876 Asten 12-02-1909
Francisca van Lierop
Boekel 04-09-1957 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
2 Helena Asten 30-09-1877 Asten 12-02-1909
Johannes Verberne
Asten 02-05-1967 zie Rinkveld 1
3 Hendrika Asten 27-07-1879 Asten 28-04-1911
Jan Jansen
Deurne 25-09-1970 zie Rinkveld 2
4 Petronella Asten 02-05-1881 Asten 28-01-1913
Johannes Berkvens
Deurne 23-08-1970 zie Voormalig huis D848
5 Ida Asten 16-04-1883 Vlierden 10-06-1906
Willem Kemps
Deurne 30-05-1939 was dienstmeid bij Antonie 
Kemps op de Baarschot 
6 Hendrikus Asten 05-12-1884 Asten 19-04-1912
Antonetta Berkvens
Deurne 05-12-1972 zie Emmastraat 52
7 Francisca Asten 26-06-1886 Asten 29-04-1912
Hendrik van Bussel
Deurne 26-11-1988 woonde in Meijel
8 Johanna Asten 14-03-1888 Asten 14-01-1921
Theodorus van der Loo
Asten 01-01-1962 zie Voormalig huis E1515
9 Antonia Asten 08-06-1890 Asten 12-04-1918
Martinus van den Boomen
Helmond 20-12-1961 zie Sint Jozefplein 9
10 Antonie Asten 23-04-1892 Asten 23-04-1920
Maria van den Boomen
Helmond 01-10-1963 zie Zaagbekweg 1
11 Peter Asten 11-02-1894 Kind Asten 09-12-1894
12 Petrus Marinus Asten 20-05-1895 Asten 06-05-1927
Maria Martina van Bussel
Deurne 24-06-1980

Johannes van Heugten verkoopt een paard in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-03-1911 en had blijkbaar ook een herberg aan huis, zoals genoemd bij de verkoop van het huis van zijn overbuurman in de Limburger Koerier van 08-05-1920:

Hieronder een foto van het gezin rond 1900 met daaronder Hendrica van Heugten en Johannes Verberne bij hun gouden bruiloft1.

13

14 15

Hieronder twee foto's gemaakt op het erf tijdens de gouden bruiloft met staande tussen het bruidspaar de inwonende oudere broer Antonie Verberne:

16

17

In het Peelbelang van 22-08-1925 en van 05-09-1925 wordt bericht over de gouden bruiloft van Hendrica van Heugten en Johannes Verberne:

18 19

Het huizingnummer is achtereenvolgens C114, C123, C111 en C97 en dit laatste staat ook bekend als Voordeldonk 12:

20

Inwonende broer Antonie Verberne deed ook wel zaken op de boerderij van Johannes Verberne, zoals blijkt uit onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1889.

Antonie Verberne is op 05-03-1931 te Asten overleden en rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Verberne en Hendrica van Heugten in het huis op Voordeldonk 12:

20a

Hendrica van Heugten is op 30-03-1934 te Asten overleden en Johannes Verberne is op 25-05-1936 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21 22

23

Hun zoon Petrus Marinus (Piet) Verberne, geboren te Asten op 20-05-1895 is daarna in het huis komen wonen. Hij is op 06-05-1927 te Asten getrouwd met Maria Martina (Miet) van Bussel, geboren te Asten op 08-02-1902 als dochter van Laurens van Bussel en Francisca Verstappen (zie Laarbroek 20). In het bevolkingsregister over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Voordeldonk 12:

24

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1933 en in die van 22-11-1940 de geboortes van zonen Antonius en zoon Aloysius:

24a 24b

In het Peelbelang 12-05-1945 wil Piet Verberne schoenen ruilen in ruil voor een fantasiebroek:

24c

Hieronder een foto van het gezin van Laurens van Bussel, 3e van rechts is Maria Martina (Miet) van Bussel. Zij was getrouwd met Petrus Marinus (Piet) Verberne, een zoon van Johannes Verberne en Hendrica van Heugten. Haar broer links naast haar, Bert van Bussel, was getrouwd met dochter Hendrika van Petronella Berkvens Verberne een zus van Petrus Verberne.

25

Hieronder een foto van het gezin van Petrus Marinus (Piet) Verberne en Maria Martina (Miet) van Bussel.

26

Maria Martina (Miet) van Bussel is op 30-05-1959 te Asten overleden en Petrus Marinus (Piet) Verberne is op 24-06-1980 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes van Maria Martina (Miet) van Bussel en Petrus Marinus (Piet) Verberne.

27 28

Een ets van het huis op Voordeldonk 12 zoals het er rond 1920 heeft uitgezien:

29

Hieronder een streetview van de uit 1760 daterende boerderij op Voordeldonk 86:

30

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Jacob Tielen ±1600
1685 Elske Bernaerts Asten ±1635
1704 Aert Peter Stercken Bakel ±1660
Voordeldonck huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Aart Sterken Bakel ±1660 Jan van de Leensel Asten ±1650
1741 Aart Sterken Bakel ±1660 Jan van de Leensel Asten ±1650
1746 Philip Jansen Someren 29-10-1714 Jan van de Leensel Asten ±1650
1751 Philip Jansen Someren 29-10-1714 Philip Jansen Someren 29-10-1714
1756 Philip Jansen Someren 29-10-1714 Philip Jansen Someren 29-10-1714
1761 Philip Jansen Someren 29-10-1714 Philip Jansen Someren 29-10-1714
1766 Philip Jansen en kinderen Someren 29-10-1714 Philip Jansen Someren 29-10-1714
1771 Philip Jansen en kinderen Someren 29-10-1714 Philip Jansen Someren 29-10-1714
1776 Philip Jansen van Hout en kinderen Someren 29-10-1714 Philip Jansen van Hout en kinderen Someren 29-10-1714
1781 Philip Jansen van Hout en kinderen Someren 29-10-1714 Philip Jansen van Hout en kinderen Someren 29-10-1714
1798 Antoni Wilbert Aarts Asten 28-08-1749 Antoni Wilbert Aarts Asten 28-08-1749
1803 Antonij Wilbert Aarts Asten 28-08-1749 Antonij Wilbert Aarts Asten 28-08-1749
Kadasternummer C641
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C641 1832-1837 kinderen Francis van Heugten
C641 1837-1840 Helena van Heugten Asten 25-09-1807
C1469 1840-1861 Helena van Heugten Asten 25-09-1807 herbouw
C1469 1861-1880 Peter van Heugten Asten 11-01-1806
C1469 1880-1936 Johannes Verberne Asten 13-02-1850
C1469 1936-1938 Petrus Marinus Verberne Asten 20-05-1895
Voordeldonk 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Francis Leendert van Heugten Asten 22-11-1769 Petronella Aarts Asten 22-12-1784 03-08-1823
1823-1859 Peter van Heugten Asten 11-06-1806 Helena van Heugten Asten 25-09-1807
C106 1859-1869 Peter van Heugten Asten 11-01-1806 Helena van Heugten Asten 25-09-1807 17-04-1861
C117 1869-1877 Peter van Heugten Asten 11-01-1806
C117 1877-1879 Karel Geven Asten 01-08-1838 Francisca van Heugten Asten 29-06-1845 naar Dorp
C118 1879-1890 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851
C114 1890-1900 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851
C123 1900-1910 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851
C111 1910-9120 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851
C97 1920-1930 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851
12 1930-1934 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851 30-03-1934
12 1934-1936 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 25-05-1936
12 1936-1938 Petrus Marinus Verberne Asten 20-05-1895 Maria Martina van Bussel Asten 08-02-1902
Referenties
  1. ^Familie Verberne-Van Heugten uit Asten (https://www.stamboomverberneasten.nl/)