De pagina's Wolfsberg/Kleine Loverbosch, Wolfsberg/Kleine Loverbosch/Voormalig huis G1853 worden nu weergegeven
Wolfsberg toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 08:05:48
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Kleine Loverbosch

Kleine Loverbosch is een toponiem voor een aantal bouwlanden gelegen in het noordoostelijke deel van de Wolfsberg met kadasternummers G809 tot en met G828. Het ligt in de punt van de Wolfsbergsche straat in het westen en de Wolfsbergsche Molenstraat in het oosten en wordt aan de noordzijde begrensd door de Logten. De in die buurt gelegen huizen gebruiken hetzelfde toponiem voor hun ligging tussen die bouwlanden. Tot 1800 betreft het een huis uit rond 1680 en in de tijd van het kadaster rond 1820 is er nog een huis bij gekomen. Pas rond 1935 is er sprake van zeven huizen, waarvan er nog vier zijn behouden. Het is dus een relatief recent bewoond deel van de Wolfsberg en de naam is afgeleid van lover en bosch ofwel een bos met struikgewas.

Linksonder is de kadasterkaart van 1832 te zien met de naam Kleine Loverbosch en rechts een topografische kaart uit 1935 met de toegenomen bebouwing van het gebied:

01 02

Het wegenpatroon van de hoofdwegen is hetzelfde gebleven waarbij de Wolfsbergsche Molenstraat overeenkomt met de huidige Hoogstraat.

Gaan we terug in de tijd dan komen we in 1739 geen bewoners tegen, maar uit de lijst van vergoedingen voor misoogsten voor de bewoners van 1760 kunnen we de bewoning van die huizen in die tijd reconstrueren:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoek of haartgang Wolfsberg ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld:

  • het huis waarin hij woont
  • het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
  • het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
  • het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.
Naam Huis Lopense rogge Lopense boekweit Vergoeding
Francis van de Mortel 12 ½ ƒ 12,-

Het uit 1680 daterende huis is in bezit van Philips Wouters de Groot en zijn kinderen verkopen het huis na zijn overlijden in 1732 aan Philips Jan Lintermans, die het in 1739 doorverkoopt aan Johannes Janse van Dijk. Johannes Janse van Dijk verhuurt het huis aan derden tot in 1758 zijn schoonzoon Johannes Bernardi Brunas het huis betrekt. In 1768 verkoopt hij het huis aan Francis Gerardi Kerkers. Na zijn overlijden en dat van zijn weduwe in 1808 verdelen de kinderen de goederen en komt het huis in bezit van Jan Francis Kerkers. Schoonzoon Egidius Stevens woont vanaf 1830 in het huis en tot 1870 is het huis in handen geweest van zijn nazaten. Daarna kent het huis verschillende eigenaren en bewoners.

Het toponiem Loverbosch is al sinds de 15e eeuw bekend, maar de benaming kleine Loverbosch wordt pas voor het eerst op de kadasterkaart gebruikt. In krantenartikelen komen we de naam tegen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-12-1894:

03

Voormalig huis G1853

Dit rond 1898 afgesplitste huis (zie Voormalig huis G826) met kadasternummer G1853 is in bezit van Petrus van Stratum (zie Wolfsberg 24 en 26). De nevenstaande kadasterkaart geeft de splitsing tot twee huizen weer.

Het huis wordt verhuurd aan Laurens van Bussel, geboren te Asten op 22-04-1870 als zoon van Joannes van Bussel en Joanna Maria van den Eijnden (zie Laarbroek 20). Hij is als dienstknecht op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Francisca Verstappen, geboren te Asten op 05-01-1873 als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers (zie Voormalig huis E1596).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D26a:

01

In oktober 1899 verhuizen zij naar het Laarbroek (zie Laarbroek 20) en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Snijders, geboren te Asten op 25-12-1867 als zoon van Frederik Hendrikus Snijders en Josijna Driessen (zie Berken 11). Hij is als fabrieksarbeider op 10-04-1891 te Asten getrouwd met Francisca van Laanen, geboren te Asten op 28-03-1870 als dochter van Hendrikus van Laanen en Joanna Maria Kortooms (zie Voormalig huis G1127). Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D26:

02

In 1903 verhuizen zij naar D69 (zie Voormalig huis E1038) en krijgt het huis kadasternummer G1927 en de ten noorden ervan bijgebouwde schuur krijgt kadasternummer G1926, zoals hiernaast is weergegeven.

De nieuwe bewoner is Adrianus van Empel, geboren te Asten op 02-08-1867 als zoon van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29). Hij is als fabrieksarbeider op 19-10-1894 te Asten getrouwd met Maria Verstappen, geboren op 04-09-1871 te Asten als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers (zie Voormalig huis E1596) en zus van de eerder genoemde Francisca Verstappen.

 

Adrianus van Empel werkte in de zuivelfabriek van Bluijssen en in juli 1903 overkwam hem een ongeluk, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-08-1903.

 

In november 1907 verhuizen zij naar Krefeld in Duitsland, maar keert in 1911 weer terug in Asten (zie Voormalig huis G384 en G385).

In 1908 komt in het huis wonen Peter Johannes Lammers, geboren te Someren op 10-03-1871 als zoon van Cornelis Lammers en Anna Catharina Janssen. Hij is te Asten als dagloner op 08-01-1897 getrouwd met Johanna Smits, geboren te Asten op 15-02-1869 als dochter van Willebrordus Smits en Henrica Joosten (zie Kleine Heitrak 3). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D26:

03

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen Peter Johannes Lammers en Johanna Smits met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D21 en D10:

04

Zij verhuizen rond 1921 naar A320 (zie Kerkstraat 48) en in mei 1924 naar Geldrop; Johanna Smits is op 27-02-1944 te Geldrop overleden en Peter Johannes Lammers is op 19-04-1953 te Geldrop overleden. 

 

 

 

Hun zoon Karel Josephus Lammers, geboren te Asten op 22-11-1909 is in de Tweede Wereldoorlog op 11-05-1940 te Beek en Donk gesneuveld, hetgeen ook nog in de gemeenteraad van Geldrop wordt besproken, aldus de Eindhovensche en Meierijsche courant van 04-06-1940. Rechts een foto van hem als soldaat en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden.

In het huis komt wonen Godefridus Verspeek, geboren te Asten op 07-01-1892 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten (zie Bleekerweg 7). Hij is als arbeider te Asten op 02-05-1919 getrouwd met Allegonda van Bommel, geboren te Asten op 05-07-1893 als dochter van Pieter van Bommel en Francijna Rijnders (zie Kluisstraat 14). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A188 in het huis met huizingnummer D10 wonen:

05

Rond 1925 verhuizen zij naar C111 op de Brand (zie Voormalig huis D275) en de nieuwe bewoner is zijn broer Wilhelmus Verspeek, geboren te Asten op 13-10-1884 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten (zie Bleekerweg 7). Hij is als arbeider op 14-01-1916 te Lierop getrouwd met Tina Sloots, geboren op 14-02-1886 te Lierop als dochter van Hendrik Sloots en Joanna Maria van Heugten. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit D71 (zie Voormalig huis E1050) in het huis met huizingnummer D10 wonen:

06

Zij verhuizen rond 1927 via C88 naar Tuinstraat 12. De nieuwe eigenaar wordt Johannes van Stratum (zie Wolfsberg 24 en 26) en de nieuwe bewoner is Mathijs Berkers, geboren te Asten op 01-09-1897 als zoon van Petrus Berkers en Hendrika Verhoijsen (zie Voormalig huis C803). Hij is als arbeider op 29-04-1920 te Vlierden getrouwd met Hendrika Neervens, geboren op 10-09-1897 te Vlierden als dochter van Pieter Neervens en Francisca Verhoijsen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op vele adressen en uiteindelijk op D10, ook bekend als Wolfsberg 11:

07

Aan het einde van de periode verhuizen zij naar de Wilhelminastraat 58 en de nieuwe bewoner is Johannes Franciscus Hoefnagels, geboren te Asten op 06-06-1904 als zoon van Antonie Hoefnagels en Helena Maria Huberta van den Berkmortel (zie Voormalig huis G837). Hij is als arbeider op 18-04-1930 te Asten getrouwd met Anna Maria van Heugten, geboren te Deurne op 31-10-1902 als dochter van Henricus Martinus van Heugten en Geertruida van Calis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Emmastraat 42 ( zie Emmastraat 56) in het huis op Wolfsberg 11 wonen:

08

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Wolfsberg 11:

09

Rond 1932 verhuizen zij naar Meijelscheweg 41A (zie Meijelseweg 67) en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Kortooms, geboren te Asten op 04-02-1901 als zoon van Bartholomeus Antonie Kortooms en Theodora Hoebergen (zie Voormalig huis E263). Hij is als landbouwer op 05-02-1931 te Someren getrouwd met Lucia Maria Hubertina Rameakers, geboren te Herten op 03-08-1903 als dochter van Petrus Ramaekers en Gertrudis Hubertina Teuwen. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Wolfsberg 39 (zie Voormalig huis E1038) in het huis op de Wolfsberg 11 wonen:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-02-1935 en van 18-06-1936 de geboortes van dochters Maria en Antonia en geheel onder in diezelfde krant van 24-12-1935 verkoopt Johannes Kortooms zijn erfpachtsrecht van een stuk grond:

11 12

13

Rond 1937 verhuizen zij naar Wolfsberg 17 (zie Wolfsberg 27) en het huis wordt samengevoegd met Wolfsberg 13 (zie Voormalig huis G826).

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1853
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1853 1898-1928 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850
G1853 1928-1937 Johannes van Stratum Asten 01-09-1894
Wolfsberg 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D26a 1898-1899 Laurens van Bussel Asten 22-04-1870 Francisca Verstappen Asten 05-01-1873 naar C3
D26a 1899-1900 Johannes Snijders Asten 25-12-1867 Francisca van Laanen Asten 28-03-1870
D26 1900-1903 Johannes Snijders Asten 25-12-1867 Francisca van Laanen Asten 28-03-1870 naar D69
D26 1903-1907 Adrianus van Empel Asten 02-08-1867 Maria Verstappen Asten 04-09-1871 naar Grefeld
D26 1908-1910 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869
D21 1910-1920 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869
D10 1920-1923 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869 naar A320
D10 1923-1925 Godefridus Verspeek Asten 07-01-1892 Allegonda van Bommel Asten 05-07-1893 naar C111
D10 1925-1927 Wilhelmus Verspeek Asten 13-10-1884 Tina Sloots Lierop 14-02-1886 naar C88
D10 1927-1929 Mathijs Berkers Asten 01-09-1897 Hendrika Neervens Vlierden 10-09-1897 Wilhelminastraat 58
D10 1929-1930 Johannes Hoefnagels Asten 06-06-1904 Anna Maria van Heugten Deurne 31-10-1902
11 1930-1932 Johannes Hoefnagels Asten 06-06-1904 Anna Maria van Heugten Deurne 31-10-1902 Meijelscheweg
11 1932-1937 Johannes Kortooms Asten 04-02-1901 Lucia Ramaekers Herten 03-08-1903 Wolfsberg 17