logo

Gebouwen

Heemkundekring De Vonder is gehuisvest in een complex van vier witte gebouwen aan de Molenstraat in Someren. De gemeente Someren is de eigenaar van de panden. Streetview van links naar rechts...

 • Heemhuis, Molenstraat 10, voormalige dienstwoning van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Heemkamer, achter Molenstraat 10, voormalige fietsenstalling van de landbouwschool.
 • Bibliotheek, Molenstraat 12, voormalige landbouwschool.
 • Archeologiehuis, Molenstraat 14, voormalige dienstwoning van het hoofd der landbouwschool.

Het heemhuis is het hoofdgebouw voor de activiteiten van De Vonder.

Het archeologiehuis is een museum waarvan de collectie bestaat uit archeologische vondsten uit Someren. Someren is rijk aan archeologische vondsten. Te bezoeken na afspraak.

De heemkamer is een museum waarvan de collectie bestaat uit nostalgische objecten rond de thema's aarde, water en vuur. De collectie is opgesteld in etalages langs het voetpad.

De bibliotheek stelt ruimte beschikbaar aan De Vonder voor activiteiten met meer mensen bij elkaar dan in het heemhuis mogelijk is.

Molenstraat

Temperatuur en luchtvochtigheid in het heemhuis

In het heemhuis bevindt zich de bibliotheek met veel papier. Er wordt niet gewoond en er zijn een beperkt aantal uren per week mensen in het gebouw, daardoor is er weinig waterverdamping. De absolute luchtvochtigheid zal door natuurlijke ventilatie binnen en buiten ongeveer gelijk zijn.

Voor de mensen is een temperatuur van 20 graden ideaal en de luchtvochtigheid is minder van belang. Papier kan niet goed tegen warmte, niet goed tegen luchtvochtigheid lager dan 50%, niet goed tegen luchtvochtigheid boven de 65% en niet goed tegen wisselingen van de luchtvochtigheid. Door op de juiste wijze de temperatuur van de CV is te stellen, wordt optimaal aan de wensen van de mensen en de eisen van het papier voldaan

 • De streefwaarde voor de luchtvochtigheid is 60%. Daarbij hoort een binnentemperatuur van een graad of 7 graden boven de dauwpuntswaarde. Door opwarming overdag zal de temperatuur in het gebouw van nature in de buurt van de maximumtemperatuur van de voorbije dag zijn. Door nachtelijke dauw zal de dauwpuntswaarde van de buitenlucht is de hele dag ongeveer gelijk zijn aan de minimumtemperatuur van de voorbije nacht. Als het overdag 7 graden warmer wordt dan het minimum van de voorbije nacht, is het automatisch goed voor 60% binnen.
 • Als het verschil tussen maximumtemperatuur overdag en minimumtemperatuur van de voorbije nacht minder dan 7 graden is, hoort er bijstookt te worden tot 7 graden boven het dauwpunt.
 • In de winter kan de de dauwpuntswaarde onder de 3 graden dalen en dan zou de binnentemperatuur onder de 10 graden uitkomen. Lager dan 10 graden is ongewenst vanwege de lange opwarmtijd van het gebouw voor het geval er mensen binnen komen. Daarom nooit lager dan 10 graden. De lucht wordt dan eigenloijk te droog, maar dat nemen we voor lief.
 • In de zomer kan de dauwpuntswaarde makkelijk boven de 13 graden uitkomen en als de buitentemperatuur overdag achterblijft zal er boven de 20 graden bijgestookt moeten worden. Bij benauwd zomerweer met onweer op komst moet er wel eens tot boven de 25 graden gestookt worden. Dit is zeldzaam maar wel belangrijk om condens binnen te voorkomen.

Wat betekent dit voor de instelling van de CV?

 • De instelling voor de nacht en het weekeinde is 10 graden (of hoger als dat nodig is).
 • De standby-instelling is 15 graden voor de momenten dat er mensen verwacht kunnen worden. Dat is op dinsdag-, woensdag- en donderdag-overdag.
 • Op de uren waarvan van te voren bekend is dat er mensen zijn is de temperatuur ingesteld op 20 graden. Dat is in ieder geval op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 17 tot 21 uur.
 • Ieder die in het heemhuis is, kan met de hand de thermostaat op de gewenste waarde zetten. Een uurtje voor vertrek graag de thermostaat weer op de klok-stand.

Wat betekent dit voor het gasverbruik?

 • Door toepassing van dit stookregime is het gasverbruik gehalveerd ten opzichte van de oude situatie met de nachttemperatuur vast op 15 graden.

Temperatuur in het archeologiehuis

In het archeologiehuis staat de CV constant op 15 graden en alle ruimtes zijn verwarmd.

Temperatuur in de heemkamer

De heemkamer wordt niet verwarmd.

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL