logo

Henricus-lierop

Sint Henricus Gesticht te Lierop

Het Henricusgesticht, bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010

Klooster Lierop

De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Steyl hadden al verschillende kloosters in Noord-Limburg gesticht toen ze 27 oktober 1910 in Lierop een liefdegesticht begonnen met een lagere meisjesschool, een kleuterschool en een bejaardenhuis.

De ambitieuze pastoor Offermans had om zusters gevraagd en een aanzienlijk bedrag uit zijn privévermogen voor de bouw van het zusterhuis beschikbaar gesteld. Zijn hoofddoel was echter een huishoudschool met internaat voor meisjes uit de boerenstand. Zo kreeg het Henricusgesticht, genoemd naar de vader van de pastoor, in 1911 een Rijkslandbouwhuishoudschool, de eerste in het land. Klooster en school waren ontworpen door architect W. van Aalst uit 's-Hertogenbosch. In 1913 was de kapel gereed. In 1936 nam de NCB het bestuur van de school over. Er werd in 1950 een nieuwe huishoudschool bijgebouwd. Achter in de tuin stond het forse complex van de landbouwhuishoudschool, met bijgebouwen en proeftuinen.

De zusters vertrokken in 1964 toen een noodzakelijk geachte verbouwing van het internaat niet werd uitgevoerd. Andere plannen van de congregatie werden gedwarsboomd en ze kon het niet eens worden met het kerkbestuur over de aankoop van het klooster. De NCB zorgde voor een fusie met de vglo-school uit Someren, waar de landbouwhuishoudschool werd voorgezet. Het Sint Henricusgesticht is in 1973 aangepast voor bejaarden en in 1989 afgebroken voor bejaardenhuis Henricushof. Het bakstenen klooster had twee bouwlagen. Op een sokkel in een nis in de topgevel stond een heiligenbeeld. Links lag een eenlaagse uitbouw. Wat terugliggend bevond zich het internaat. De neogotische kloosterkapel lag in de rechtervleugel, met het koor aan de straatzijde.

Ansichtenboekje

00-sint-henricus-gesticht.jpg
Sint henricus gesticht
01-voorzijde.jpg
Voorzijde
02-achterzijde.jpg
Achterzijde
03-kapel.jpg
Kapel
04-kapel-zijaltaar.jpg
Kapel zijaltaar
05-wegen-der-melk.jpg
Wegen der melk
06-een-der-gangen.jpg
Een der gangen
07-eetzaal-der-pensionaire.jpg
Eetzaal der pensionaire
08-bakkerij.jpg
Bakkerij
09-handwerkzaal.jpg
Handwerkzaal
10-de-inmaak.jpg
De inmaak
11-gymnastiek.jpg
Gymnastiek
12-broedmachine-en-kunstmoeder.jpg
Broedmachine en kunstmoeder
13-keuken.jpg
Keuken
14-leszaal.jpg
Leszaal
15-spreekkamer.jpg
Spreekkamer
16-strijkzaal.jpg
Strijkzaal

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL