» Index

Lierop Patronaat panorama 2020
Lierop Patronaat panorama 2020

Welkom bij heemkundekring De Vonder Asten-Someren

Over De Vonder

  • Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeenten Asten en Someren te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden.
  • Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal De Vonder zich inspannen voor het behoud van het erfgoed.
  • Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving.

Corona

In navolging van de laatste berichtgeving inzake COVID-19 deelt het bestuur mee dat onze verenigingsgebouwen tot na deze pandemie gesloten blijven voor bezoekers. Leden daarentegen mogen onder strikte voorwaarden, volgens de aangepaste procedure, de werkzaamheden in onze gebouwen voortzetten.

Het bestuur

Eerstvolgende activiteiten

Bloemlezing

Hieronder staat een bloemlezing van 12 bijzondere pagina's.

1 Heemhuis

Heemkundekring De Vonder is gehuisvest in een complex van vier witte gebouwen aan de Molenstraat in Someren. De gemeente Someren is de eigenaar van de...

Klik → ga naar de pagina
2 Dorpswandelingen

Een wandeling onder leiding van een gids door het centrum van Someren-Dorp, die langs het heden en verleden van lokaties en gebouwen voert, brengt d...

Klik → ga naar de pagina
3 Bewoningsgeschiedenis

Welkom bij de bewoningsgeschiedenis van Asten, waarin de cultuurhistorie vanaf circa 1650 tot de Tweede Wereldoorlog staat beschreven. Het doel van ...

Klik → ga naar de pagina
4 Kadasterkaarten

Op dit moment zijn enkele leden van de werkgroep betrokken bij het zgn. Aezel-project. Aezel staat voor “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse...

Klik → ga naar de pagina
5 Onze vrienden

Vrienden van Heemkundekring De Vonder maken onze activiteiten mede mogelijk. Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds, Rabobank...

Klik → ga naar de pagina
6 Bidprentjes

We hebben enorm veel bidprentjes ondergebracht in onze database. Het zijn er 82327 om precies te zijn en je kunt ze allemaal opzoeken. Door de prica...

Klik → ga naar de pagina
7 Peelbelang

De voormalige uitgever van het weekblad Peelbelang heeft het complete jaargangenarchief ondergebracht bij De Vonder. Alles is gefotografeerd. De fot...

Klik → ga naar de pagina
8 Naamsverklaringen

Jacques van der Velden, lid van de werkgroep Topniemen, doet onderzoek naar herkomst en betekenis van locale veldnamen, ook wel toponiemen genoemd. ...

Klik → ga naar de pagina
9 Lezingen en excursies

De werkgroep Jaarprogramma zorgt ervoor dat er maandelijks een lezing aan de leden wordt aangeboden. Daarvoor gaat men tijdig op zoek naar geschikte...

Klik → ga naar de pagina
10 Verenigingsblad

Elk kwartaal verschijnt het verenigingsblad De Vonder. De abonnees vinden hun papieren versie op de mat of hun elektronische in de mailbox....

Klik → ga naar de pagina
11 Vacatures

Enkele werkgroepen moeten klussen laten liggen wegens tijdgebrek. Wie komt helpen? Sommige werkzaamheden zullen in het heemhuis plaatsvinden, andere...

Klik → ga naar de pagina
12 Oud schrift

Deze werkgroep Oud Schrift is bezig met het vertalen en leesbaar maken van oude geschriften. Soms gebeurt dat op verzoek van een andere werkgroep. ...

Klik → ga naar de pagina

Heemhuis

Molenstraat 10 Someren
Wegens corona gesloten voor bezoekers

Archeologiehuis

Molenstraat 14 Someren
Wegens corona gesloten voor bezoekers