logo

Oliemolen

Overzicht documenten Oliemolen

 • 22 juli 1826, Jan Antonie Lomans, terugbetaling octrooigelden mbt de molen
 • 28 sept. 1728 dagvaardiging voor de weduwe van Francis van de Loverbosch wegens schulden inzake geleverde en niet betaalde bieren etc. (zie ook vertaling A1)
 • 22 april 17 33? Request van Martines van de Loverbosch (zie bijlage A2-1)
 • 22 juli 1757 Octroy: aanvraag oprichting Ros-olie-molen door Hendrik Willem Berkers (bijlage A3)
 • 24 aug 1733 (2 stukken) zie bijlage A2-3)
 • 26 maart 1756 Hendrik Willem Berkers rosoliemolen
 • Deelbrief Antonie Lomans 20 maart 1790 (bijlage A4 + Toponiemen)
 • Antony Goort van Bussel en Antony Jan Lomans controle Laarbroekse tiende 24 juli 1792
 • Quitantie wed. Antony van Bussel 20 maart 1806 van de rentmester
 • Quitantie Goort zoon Jan Loomans 20 maart 1806
 • Trouwbrief Jan Antony Loomans en Hendrika Berkers 1 feb 1807
 • Transport voor Antony Loomans 1 juni 1807 land in Ommel no 982
 • Transport voor Antony Loomans 1 juni 1807 huijs en stalling Ommel no 3582
 • Betaling verponding huis in Ommel oud no 97 en nieuw no 100 Antony Jan Loomans
 • Deijling Antony Jan Lomans 18 nov 1808 Ommel no 795, no 825, Toponiemen
 • Kwitantie 26 nov 1808 A.J. Loomans no 97/no 100
 • 26 nov 1808 A.J. Lomans verponding no 97/no 100
 • 19 nov 1808 verponding no 97/ no 100
 • Brandverzekering 1april 1918 Peter Aarts
 • Deijling 21 aug 1811 Pieter Berkers, zwager van JA Loomans (bijlage)
 • Deijling JA Loomans 21 aug 1811
 • Deijling Johannis Berkers 21 aug 1811
 • Verkoop gemeente heide en broekgronden perceel 72 en 74 aan Jan Lomans in het Ommels broek 17 nov 1821
 • 27 maart 1827 gebruik rosmolen door JA Lomans
 • Staat van onroerende goederen van JA Loomans te Asten
 • 27 sept 1830 perceel 25 en 26 Ommels broek Jan Loomans
 • Koopakte JA Loomans 13 dec 1839 bouwland de Hittert B361
 • 6 mei 1835 koop groes in het Ommels broek no 10 en 11 JA Lomans
 • Kwitantie 1873 JA Lomans weiland t Vonderveldje B842
 • Kwitantie 11 october 1867 Jan Lomans voor JA Loomans overleden op 26 september 1867 voor de memorie van aangifte
 • 14 okt 1879 verkocht door Joh. van Helmond bouwland de molenakkers G284 (2-2-1880)
 • Kwitantie Johannes van Helmond weiland Voorst Broekveld G 1049 27 aug 1885
 • Kennisgeving inschrijving nationale schuld 1832
 • Koop weiland door Joh van Helmond B729 afkomstig van kinderen van de ven 21 nov 1896
 • 25-2-1920 aangifte peelontginning P. Aarts Peel d338+D339
 • 12 nov1919 koop 2 percelen heide van de kinderen Slaats
 • 10 dec 1927 koop perceel weiland g 46 door Peter Aarts afkomstig van Elisabeth van Helmond gehuwd met Johannes Eijsbouts
 • 12 mei 1921 kinderen van Helmond bezitten boerderij in Asten G17-18 en een boerderij in Ommel B190 uit de erfenis van Joh van Helmond en Maria Loomans
 • Verdeling deel 1 naar Petrus Aarts en deel 2 naar Peter Johannes van Helmond

Met dank aan Ria van Bussel-Aarts voor het beschikbaar stellen van de documenten.


De onderstaande jpg-bestanden zijn foto's van handschriften die de Oliemolen betreffen. Het zijn ruwe foto's, er zijn (nog) geen transscripties van gemaakt. Vind je dit interessant en ben je in staat oude handschriften te lezen van documenten die soms veel geleden hebben, dan is hier de kans om historische informatie te ontdekken.

Door erop te klikken krijg je de foto groot te zien in een nieuw venster.

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL