logo

Radboud

ASTEN: Radboud terug van weggeweest...

Voormalige locatie Radboud (M)ULO/MAVO aan de Lijntjesstraat Asten

Medio februari zal er gestart worden met het metselen van een muurtje waarin het kunstwerk, de beeltenis van Radboud wordt geplaatst. De Radboud-plaquette is na de sloop van de school altijd bewaard gebleven om ooit een plaatsje te krijgen op de plek waar nu al sinds 10 jaar een woningbouwcomplex staat. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Asten en de beide woningbouwverenigingen Bergopwaarts Deurne en woCom Someren – beide verdeeld eigenaar van de woningen en appartementen.

Enkele leerlingen van het Varendonckcollege zullen onder leiding van hun metseldocent dit project gaan uitvoeren. De kosten worden gezamenlijk gedragen door de hiervoor genoemde partijen. De Astense aannemer Geven zal de leerlingen gaan begeleiden.

De locatie voor dit kunstwerk is de hoek Bernard de Merodestraat / Adelheid van Voornstraat op de groenstrook nabij de drie bomen, het bankje en de pergola. De positie van dit kunstwerk is met zorgvuldigheid gekozen om geen belemmering te zijn bewoners en de directe omgeving. Heemkundekring De Vonder is erg blij dat dit project gerealiseerd gaat worden, waarmee een stukje cultuurhistorie, namelijk de herinnering aan een voormalig schoolgebouw, wordt vastgelegd.

Onderstaand de beeltenis van Radboud met de tekst die op een informatiebord geplaatst zal gaan worden.

plaquette van Radboud
Stenen plaquette afmetingen: 68 cm breed en 150 cm hoog

U ziet hier een beeltenis van bisschop Radboud. Hij was bisschop van het bisdom Utrecht van 899 tot 917. Een groot deel van zijn leven heeft hij besteed aan wetenschap en scholing. Bovenaan zijn ook de heiligen Maria met Kind, Lucia met palmtak en Agnes met lam te zien. Dit kunstwerk staat hier op de plaats waar vanaf april 1952 een (M)ULO-school voor jongens en meisjes heeft gestaan.

Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog, in oktober 1945, was deze school al van start gegaan in het provisorisch herstelde patronaatsgebouw en telde toen 78 kandidaat-leerlingen. Later is in 1952 het schoolgebouw opgetrokken waar deze plaquette op nagenoeg dezelfde wijze in de gevel was verwerkt zoals nu in dit kunstwerk. De naam (M)ULO werd in 1968 gewijzigd in MAVO. De eerste directeur was de heer Verhoeven, die opgevolgd werd door respectievelijk de heren Boumans, van Trigt en Bierhoff. In 1997 werd de scholengemeenschap Varendonck opgericht waarin de Radboud MAVO is opgegaan. De lokalen werden nog gebruikt tot het schooljaar 2000-2001.

Dit kunstwerk is het resultaat van een burgerinitiatief in 2020 om het stukje geschiedenis op deze plek niet verloren te laten gaan.

Het initiatief, teweeg gebracht door Anne-Mie Hoefnagels Asten, is in nauwe samenwerking onze vereniging en woningbouwvereniging Bergopwaarts tot stand gekomen. Het project zal in februari 2020 worden gerealiseerd.

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL