logo

Toponiemen

TOPONIEMEN

In het kader van een voortdurende studie naar toponiemen in Asten zijn alle gevonden toponiemen verzameld die stammen uit de Middeleeuwse periode tot en met de vijftiende eeuw. Dit resulteerde in de bijgevoegde alfabetische lijst met namen, jaartallen en bronvermeldingen. We weten dat we met deze lijst nooit compleet zullen zijn. Ook houden we ons aanbevolen voor aanvullingen of verbeteringen.

Wat is een toponiem?

Een toponiem is in de meeste gevallen een veldnaam. Een naam die in de oudheid gegeven werd aan een bepaald veld of gebied. Een Astens voorbeeld, welke ook in vele andere dorpen voorkwam, is 'De Wolfsberg'. Maar ook stilstaande of stromende wateren kregen zo'n naam. Zo kennen we bijvoorbeeld de beek 'de Aa' wat waarschijnlijk een Germaanse oorsprong heeft en een van de oudste namen is uit onze toponiemenlijst. Verder kennen we nog toponiemen als specifieke punten zoals oriëntatie of grenspunten. Voorbeelden hiervan zijn 'het hagelkruis' of als grenspunt 'Willibrordusput'. Sommige toponiemen zijn naar een persoon genoemd maar vaak zal de persoon naar een toponiem genoemd zijn. Zo kennen we in Asten ene 'Hendrik van den Achterbos'. Straatnamen hebben soms een unieke naam maar werden meestal naar een toponiem genoemd. Dit gaat ook op voor huizen en boeren hoeves. Een straatnaam met een unieke naam in Asten is de al eeuwen oude 'Langstraat'. 'De Busselseweg' was de weg naar de hoeve (en later naar het gehucht) Bussel. In het centrum van Asten stond het huis 'De Valck' waaraan we geen toponiem kunnen koppelen. 'Hoeve ter Beke' was naar het toponiem Beek genoemd.

Wat kunnen toponiemen ons vertellen?

Een stuk land kreeg niet zomaar een naam maar er stak altijd een betekenis achter. De hoogteligging of vorm van een perceel, nat of droog, plantengroei, ontgonnen of niet, bodemsamenstelling, enz. enz. Op deze manier vinden we de plaats van de middeleeuwse hoeves terug en komen we meer te weten over de nederzettingsgeschiedenis. Er zijn goede aanwijzingen te geven voor archeologen. Ook voor naamkunde en dialectologie levert het veel gegevens op. Naar nu blijkt konden de eerste eigenaren, bewoners of ontginners uitstekend 'landschap lezen'. Ze waren zeer met de natuur en de grond verbonden.

Betekenis

We proberen zoveel mogelijk om verklaringen te geven aan een betreffende naam. In deze lijst echter gaan we hier niet verder op in. Hierover kunt u zo nu en dan een artikel lezen in De Vonder. Ook geeft het boek "van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput" veel verklaringen.

Tijdsbepaling

De toponiemen die we terugvinden in de archieven zijn vaak al veel ouder dan de oudst geschreven bronnen. Deze zijn van generatie op generatie doorgegeven en kunnen hierdoor in de loop der eeuwen veranderd zijn. Via taalkundige ontleding is voor een groot deel na te gaan uit welke periode een toponiem stamt. In de bijgevoegde lijst staat aangegeven wat het jaartal is van de oudst gevonden vermelding.

Plaatsbepaling

Om toponiemen op de goede plaats te leggen hebben we zeer gedetailleerde kadasterkaarten van 1832 gedigitaliseerd. Via veel speurwerk in archieven kunnen de toponiemen op de juiste plaats in deze kaart worden ingetekend.

Transcripties en bronnen

Dit werk was niet te doen geweest zonder de noeste arbeid van veel personen die de oude archieven toegankelijk hebben gemaakt door transcripties. Oude archiefstukken waaruit een leek geen woord uit kan halen, werden bladzijde voor bladzijde uitgeschreven in voor ons begrijpelijk Nederlands. Om nog maar te zwijgen over de Latijnse teksten. Achter elk toponiem staat de bron waaruit de naam afkomstig is, gevolgd door een afkorting. Deze afkorting is terug te vinden in de transcriptielijst.

Toponiemen in de huidige tijd

In de namen van de huidige gehuchten rondom Asten en Someren zien we nog dagelijks onze oude toponiemen voorbij komen. Ook oude straatnamen herinneren ons hieraan. De toponiemengroep van Heemkundekring 'De Vonder' wordt regelmatig geraadpleegd door de gemeente Asten en Someren om een naam te geven aan een nieuwe straat. Via onderzoek in archieven en de juiste plaatsbepaling kunnen we meestal wel komen tot een goede historisch verantwoorde naam. Hiermee kunnen we de oude toponiemen levendig houden.

JaarNaamToponiemOpmerkingBronTranscriptie
1477Aabeemd Aa-beempt Aa-beempt ORA Asten A.A.
1381Aangelag AengeleghenUit huis, hof en aengeleghen erfenisseCijnsb.HelmondL.B.
1446Aasdonk Aesdonck beemd in gheen Aesdonck Tafel H.Geest H.L.
1466Achterbos Afterbosch huis en hofstede aant AfterbosORA Asten A.A.
1438Achterbos PNAfterbosch Henrick Janss van Afterbosch Bossche.sch.pr.C.S.
1472Achterste Estersten den Estersten beempt ORA Asten A.A.
1381Akker Acker den Hooghen acker tot Ommel Cijnsb.Helmond L.B.
1367Amslo Amsloo en van daar tot Amsloo LimietscheidingE.E.
1463Appel beemd Apelbeempt een stuk beempt, den AppelbeemptORA Asten A.A.
1466Appelboom Appelboemsbeemptgenstuk beempt, AppelboemsbeemptgenORA AstenA.A.
1212Asten Asten aankoop tiende in Asten Oorkb.N-Br. H.C.
1427Asten PN Asten IJsbout Doerkenssoen van AstenTafel H.Geest H.L.
JaarNaamToponiemOpmerkingBronTranscriptie
1429Beek (gehucht)Beke hoeve ter Beke Bossche.sch.pr.C.S.
1423Beek (water)Beke bij die Beke Bossche.sch.pr.C.S.
1374Beek PN Beec Jan van der Beec Tafel H.Geest H.L.
1381Beemd Bempt Eijndelde Eijndelbempt Cijnsb.Helmond L.B.
1436Behelp Behelpe hoeve Behelpe Bossche.sch.pr.C.S.
1476Bekker Becker land aan den Becker ORA Asten A.A.
1381Belgeren Bergelen Uijt eenen acker onder BergelenCijnsb.HelmondL.B.
1442Belgeren PN Bergelen Thijs van Bergelen Tafel H.Geest H.L.
1473Berken Berckt beempt in gheen Berckt ORA Asten A.A.
1437Beverkoot Beverkoet beemt die Beverkoet Bossche.sch.pr.C.S.
1464Binderen, convent vanconvent van Bynderhet convent van BynderTafel H.GeestH.L.
1467Bleek Bleeck beempt in den Bleeck ORA Asten A.A.
1381Bocht Bocht acker genaemt den Bocht Cijnsb.Helmond L.B.
1394Boekhout Boechout een strepen aen gheen BoechoutTafel H.Geest H.L.
1465Boekweit kampjeBoecweyts kempkenBoecweyts kempken ORA Asten A.A.
1383Boeschot hoeveBoescot de hoeve te Boescot Bossche.sch.pr.C.S.
1243Boeschot PN Boisschot Mathijs van Boisschot Oorkb.N-Br. H.C.
1480Bokelkamp Bokelcamp camp geheten den Bokelcamp ORA Asten A.A.
1465Bonenberg Bonenberch stuk land aan ghenen BonenberchORA Asten A.A.
1494Bonenberg Bonenberch Peter van den Bonenberch Tafel H.Geest H.L.
1467Boom Boem Huis op Voerseldonck voer den boemORA Asten A.A.
1419Borgbeemd Borchbeempteen beemd genaamd de BorchbeemptTafel H.GeestH.L.
1381Boseussel Boscheusselweijveldt genaemt Boscheussel Cijnsb.Helmond L.B.
1438Bos PN (Ommelsebos) BoschPhilips van den Bosch Tafel H.Geest H.L.
1383Braak PN Braken van derArt Metten van der Braken Bossche.sch.pr.C.S.
1393Braak winkelBraeckwinkeleen stuk land in gheen BraeckwinkelTafel H.GeestH.L.
1407Braakwinkel PNBraecwinckelJan die Smyt van den BraecwinckelBossche.sch.pr.C.S.
1473Braam akker Breemecker land den Breemecker tot Omel ORA Asten A.A.
1465Brand Brant een buunre ter stede den BrantORA Asten A.A.
1436Brand PN Brants Dirck Brants Tafel H.Geest H.L.
1381Brasel Brasel Langen acker in loco dicta BraselBossche.sch.pr.C.S.
1467Broek kamp Broeckcamp een beemd in de Broeckcamp Tafel H.Geest H.L.
1467Brugakker Brucacker land den Brucacker ORA Asten A.A.
1472Bruist man PNBruystensackerland den Bruystensacker ORA Asten A.A.
1480Buintes Buyntes op die Buyntes ORA Asten A.A.
1469Bukkem PN Buckyncks beemptBuckyncks beempt ORA Asten A.A.
1381Bussel Bussel 't goet te Bussel Bossche.sch.pr.C.S.
1306Bussel PN Bussele Rudolfo Bussele, schepen van AstenOorkb.N-Br.H.C.
1421Busserdijk Busserdijk akker in den Bosch naast BusserdijkCijnsb.HelmondL.B.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1473Copikamp Copyscamp hofsteden geheten den CopyscampORA Asten A.A.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1442Daal myddelste Daelland dat Myddelste Dael Bossche.sch.pr.C.S.
1471Daal PN Dael Ruelen Maessoen van den Dael Tafel H.Geest H.L.
1485Didden Diddenbeemptkemken neven Diddenbeempt en ORA Asten A.A.
1381Diesdonk Diseldonc in die Diseldonc Bossche.sch.pr.C.S.
1383DiesdonK PN Dyesdonc, W. vanWychmoet van Dyesdonc Bossche.sch.pr.C.S.
1467Dijk Dijck ter stey geheyten den Dijck ORA Asten A.A.
1398Dijk PN Dijck Aert van den Dijck Tafel H.Geest H.L.
1465Donk Donck stuk land tot Omel, geheten den DonckORA AstenA.A.
1483Doodleggen Dootleggen hoeve ter Dootleggen Bossche.sch.pr.C.S.
1476Draaiboom Dreyboem land omtrent ghenen Dreyboem ORA Asten A.A.
1367Drank Den drank tot Aestappen LimietscheidingE.E.
1442Dries Dryesch een dryesch in de hoeve HaubrakenBossche.sch.pr.C.S.
1423Duitse kamp Duysters op Duysters bij die Beke Bossche.sch.pr.C.S.
1419Dungen Dungen de Dungen Tafel H.Geest H.L.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1480EefMortel Eefmortel den Eefmortel ORA Asten A.A.
1381Eend Endepoel den Endepoel Bossche.sch.pr.C.S.
1381Eept EeptEx bonis de EeptCijnsb.HelmondL.B.
1381Eept PNEeptex bonis Hermanni de EeptCijnsb.HelmondL.B.
1467EespEespenstuk erf, die EespenORA AstenA.A.
1398EeuwseleeuwseleeuwselTafel H.GeestH.L.
1464EgelHoeveEghelshoveeen stuk land die EghelshoveORA AstenA.A.
1467Eik, heiligeHeiligen eikweg tot den Heiligen eikBossche.sch.pr.C.S.
1381Eiken hofEeckhofex campo terre dicto EechhoffCijnsb.HelmondL.B.
1429Eiken, terter Eykeneen pacht uit de hoeve "ter Eyken"Bossche.sch.pr.C.S.
1381EindDe Fineex bonis de FineCijnsb.HelmondL.B.
1467Eind PNEyndeWillem van den EyndeTafel H.GeestH.L.
1464EsmortelEschmortelbeempt den EschmortelORA AstenA.A.
1381EspEspeYuijt een acker genaemt d'EspeCijnsb.HelmondL.B.
1393Esp PNEspYsbout [van] EspTafel H.GeestH.L.
1464Euseldonk PNEuseldonckDirck van der EuseldonckTafel H.GeestH.L.
1393Eymert PNEymericse beemdEymericse beemdTafel H.GeestH.L.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1466GeerGheerkenscampland GheerkenscampORA AstenA.A.
1445GemeentegemeyntGemeyntTafel H.GeestH.L.
1477GerstGherstlanddeGherstlanddeORA AstenA.A.
1468Gevart PNGhevartsbeemptGhevartsbeemptORA AstenA.A.
1442GoorhoeveGoert Goer in de hoeve te HaubrakenBossche.sch.pr.C.S.
1387Goor PNGoerArt van den GoerBossche.sch.pr.C.S.
1381GraafakkerGraffackeracker genaemt den GraffackerCijnsb.HelmondL.B.
1443Graaf Jan PNGraveJan van den GraveTafel H.GeestH.L.
1442GraskampGrascampdie Grascamp in de hoeve HaubrakenBossche.sch.pr.C.S.
1381GroesGroesveldtsstuck groesveldts ende heijveldtsCijnsb.HelmondL.B.
1463Grote beemdGroeten beemptden Groeten beemptORA AstenA.A.
1376GruitGruutGruutBossche.sch.pr.C.S.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1466HaagHaghestuk beempt, die HagheORA AstenA.A.
1446HaakHaecklands dat geheiten is den HaeckVerz. Carters Deurne
1381HagelkruisHahelkruysjunxta loco dictum HagelcruysBossche.sch.pr.C.S.
1445Hal PNHalleYsbaut Aertss van HalleBossche.sch.pr.C.S.
1457HalfakkerHalfackerland genaamd de HalfackerTafel H.GeestH.L.
1381HalsakkerHalsackerUit huis, hof en aengeleghen ex HalsackerCijnsb.HelmondL.B.
1417HazeldonkHazeldoncktwee zillen beemd in de HaseldonckTafel H.GeestH.L.
1469HeelHeelkenhuizing van de Heelken hoeveORA AstenA.A.
1467HeerstraatHeerstraatde gemeyn Heerstraat bij OnstadeORA AstenA.A.
1381HeesHeezeUijt een groesveldt op de HeezeCijnsb.HelmondL.B.
1381HeesakkerHeesackerakker die HeesackerBossche.sch.pr.C.S.
1455Heesakker PNHeesackerJan Peterss van den HeesackerBossche.sch.pr.C.S.
1480HeeserikHeseryckaen gheen HeseryckORA AstenA.A.
1447HegakkerHegackerDen HegackerTafel H.GeestH.L.
1374Heide braak PNHeydenbrakenMaes van HeydenbrakenTafel H.GeestH.L.
1476Heide, terHeyden, terhuis en erf ter stey geheten ter HeydenORA AstenA.A.
1472HeikampHeytcampeen Heytcamp met toebehorenORA AstenA.A.
1374HeilaarHeyllaereen stuk land op gheen HeyllaerTafel H.GeestH.L.
1435Heitrak, kleineCleijnen Heijtracktgoed ten Cleijnen HeijtrackBossche.sch.pr.C.S.
1381HelftHellichtde hellicht van een stuck groesveldtsCijnsb.HelmondL.B.
1449HerStraatHerstraetde gemeyn herstraetTafel H.GeestH.L.
1471HeufHuefhuis, hofstad en de Huef in WolsberchORA AstenA.A.
1376HeusdenHoesdenHoesdenBossche.sch.pr.C.S.
1466Heyn, ter PNHeynen, terden camp ter HeynenORA AstenA.A.
1477Hoek PNHoeckAert van den HoeckTafel H.GeestH.L.
1436HoeveHoeveeen perceel land in die HoeveTafel H.GeestH.L.
1374Hofhofhuis en hofTafel H.GeestH.L.
1423HofgoedHofguetde hoeve "'t Hofguet" bij het slot gelegenBossche.sch.pr.C.S.
1381HofstadHoffstadtVuijt huijs hoffstadt ende hoffCijnsb.HelmondL.B.
1381Hoge akkerHooghen akkerUijt eenen acker gen. den Hooghen ackerCijnsb.HelmondL.B.
1463HondsdonkHonsdonckeen stuk beempt op die HonsdonckORA AstenA.A.
1470HooiHoeynckstuk land die HoeynckORA AstenA.A.
1465HoolHoel, diedrijfwech door die HoolORA AstenA.A.
1437Hoornik huisHoernichuis ten HoernicBossche.sch.pr.C.S.
1463HorkHorrickhuis c.a. aan ghenen HorrickTafel H.GeestH.L.
1445Hork PNHorrickJan van den HorrickTafel H.GeestH.L.
1422HorstHorstdie HorstBossche.sch.pr.C.S.
1381HoubrakenHoubrakenex Heridate HoubrakenCijnsb.HelmondL.B.
1374Houbraken PNHoubrakenWeyn van HoubrakenTafel H.GeestH.L.
1475Hout, Langlanghe Hautdat langhe HautORA AstenA.A.
1381HuisHuisUit huis, hof en aengeleghen erfenisseCijnsb.HelmondL.B.
1467HuisakkerHuysackerden huysacker tot DiesdonckORA AstenA.A.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1476KalfswinkelKalfswinckelbeempt dat KalfswinckelORA AstenA.A.
1374KampCampCamp die voer sijn doer gelegen isTafel H.GeestH.L.
1442KapelKapelhuis bij de kapel van OmelBossche.sch.pr.C.S.
1447KeizerstraatKeyserstraethuis op Onstade aen die KeyserstraatBossche.sch.pr.C.S.
1381Kemenade kampKemmenadecampus die KemmenadeBossche.sch.pr.C.S.
1466Kerkkerkland omtrent de kerkORA AstenA.A.
1447KerkfabriekKerkfabriekhoeve de Kerkfabriek van AstenBossche.sch.pr.C.S.
1459Kerkhofkerkhofhet gemeyne kerkhofTafel H.GeestH.L.
1463Kievit hofKyevytshoffDe KeyvytshoffORA AstenA.A.
1456Kievitsvlaas PNKyevitsvlaessensoenJan Wynrickssoen van der KyevitsvlaessensoenTafel H.GeestH.L.
1463KleinCleynen beemptden Cleynen beemptORA AstenA.A.
1381KlootClootacker genaemt den Bocht ende ClootCijnsb.HelmondL.B.
1466kolkColckbeempt, den ColckORA AstenA.A.
1463Kolk PNColckThijs van den ColckTafel H.GeestH.L.
1431KommerstraatCommerstraethuis in de CommerstraetTafel H.GeestH.L.
1459KonijnsbergCanynsberchland, genaamd de CanynsberchTafel H.GeestH.L.
1477KoudebergenCaudebergeaen die Caudeberge in Asten alomORA AstenA.A.
1282Kraaistaart PNCreenstertNicholai, Henrici et Marcilii de CreenstertOorkb.N-Br.H.C.
1463KraaienstaartCreyenstertin den CreyenstertORA AstenA.A.
1381KraanbraakCraenenbraacCraenenbraacBossche.sch.pr.C.S.
1381KromakkerCromackerex agro dicto CromackerCijnsb.HelmondL.B.
1381KuilakkerCuijlackerVuijt eenen acker pro ut ante ex CuijlackerCijnsb.HelmondL.B.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1381Laar broekLaerbroecaan 't LaerbroecBossche.sch.pr.C.S.
1476LaarstraatLaerstraettende LaerstraettenORA AstenA.A.
1480LaderstraatLaederstraat, dehuis aan de Laederstraat aan den BoschORA AstenA.A.
1467landweerlaentweerbeempt aan VoerseldonckORA AstenA.A.
1381LangakkerLangackerVuijt eenen acker pro ut ante ex LangackerCijnsb.HelmondL.B.
1464LanghoutLanckhoutbeempt+eusel geheten tLanckhoutORA AstenA.A.
1466LangstraatLanghe straathuis en hofsteden enz. aan gheen Langhe StraatORA AstenA.A.
1432LeenselgoedLeenselt goet te LeenselBossche.sch.pr.C.S.
1471LeiLeyers horstbeempt op die Leyers horstORA AstenA.A.
1463LengsdonkLenxdonckhuis gelegen aan gheen LenxdonkORA AstenA.A.
1381LichtheesLichthezesupra locum dict LichthezeBossche.sch.pr.C.S.
1374Liender een stuk land aan gheen LielaerTafel H.GeestH.L.
1431LochtenbroekLochtenbroecbeempt ter stede geheiten int LochtenbroecORA HelmondH.B.
1381LooLooUijt eenen acker genaemt de LooCijnsb.HelmondL.B.
1381Loo hogeHoge Looacker geleghen aent ven opde Hoog LooCijnsb.HelmondL.B.
1472Loo PNLooland geheten Thijs Loo tot OmelORA AstenA.A.
1480LoonsdonkLoensdonckden Poetbeempt in gheen LoensdonckORA AstenA.A.
1480Loop, rechteLoep, de rechtede rechte LoepORA AstenA.A.
1381Lopens zaadLopensaetYuijt een acker groot ontr. een LopensaetCijnsb.HelmondL.B.
1464LoverbosLoverboschland op LoverboschORA AstenA.A.
1471LoverboswegLoverbosch wegedie Loverbosch wegeORA AstenA.A.
1381LuttelheesLuttelheezeVuijt een hoijbempdt genaemt de LuttelheezeCijnsb.HelmondL.B.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1446MabelMabeleneckerde MabeleneckerTafel H.GeestH.L.
1463ManderMandereen stuk land geheten dat ManderORA AstenA.A.
1381MeerakkerMeerackerUijt eenen acker genaemt den MeerackerCijnsb.HelmondL.B.
1445Meer PNMeerde erfgenamen van Merten van der MeerTafel H.GeestH.L.
1416Merenvoort PNMerenvoertPeter Reynerssoen MerenvoertTafel H.GeestH.L.
1468MestkooiMastkoybeemd als gelegen is in die MastkoyORA AstenA.A.
1381MolenMoelenontrent de Moelen gelegenCijnsb.HelmondL.B.
1383MolendijkMolendijchoeve 't goet ten MolendijcBossche.sch.pr.C.S.
1474MolenaarMolnerJan Geritzn. van Houthem alias die MolnerBossche.sch.pr.C.S.
1464MoonskampjeMoenskempkenerfenis geheiten MoenskempkenORA AstenA.A.
1381MortelMortelhoijbempt genaemt de MortelCijnsb.HelmondL.B.
1445Mortel PNMortelMichiel van den MortelTafel H.GeestH.L.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1381NappartNappartin loco dict NappartBossche.sch.pr.C.S.
1480NebbenNebbenhuizing, hofstad en erfenis aan die NebbenORA AstenA.A.
1427Nederven PNNedervenWillem van NedervenTafel H.GeestH.L.
1442NieuwendijkNuwendijchoeve Haubraken aan den Nuwen dijcBossche.sch.pr.C.S.
1471Nieuwenhuis PNNuwenhuysGoeyart van NuwenhuysTafel H.GeestH.L.
1466Nieuwe kampNuwencampland geheyten den NuwencampORA AstenA.A.
1381Nieuw land, kortCort Nulandex pecie terre propre Cort NulantCijnsb.HelmondL.B.
1381NotenboomNoteboemNoteboemBossche.sch.pr.C.S.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1381OllandOllandEx parte terre prati in OllandtCijnsb.HelmondL.B.
1381OmmelOmmelerffeniss tot OmmelCijnsb.HelmondL.B.
1455Ommelsebos PNBosscheDanielss van den BosscheBossche.sch.pr.C.S.
1466Ommels BroekBroeckgemeyn Broeck tot OmelORA AstenA.A.
1398Ommel PNOemelJan van OemelTafel H.GeestH.L.
1381OmmelsebosBosch deAcker in de Bosch gelegenCijnsb.HelmondL.B.
1466OoievaarsnestOeyvaertsnestland aan den OeyvaertsnestORA AstenA.A.
1464OonraadOenraetakker gelegen op OenraetORA AstenA.A.
1368OostappenAastappenAastappenBossche.sch.pr.C.S.
1374Oostappen PNAestappenHenrick van AestappenTafel H.GeestH.L.
1438Os PNOsMaes van OsTafel H.GeestH.L.
1381OssenkampOssencamphoijveldt genmt den OssencampCijnsb.HelmondL.B.
1448OstadenOnstadenhuis op OnstadenBossche.sch.pr.C.S.
1381Ostaden achterOnstaderetro locum dictum OnstadeBossche.sch.pr.C.S.
1418Ostaden PNOnstadeTheoderici de OnstadenG. Bannenberg en A. FrenckenB.F.
1468Oud landOulandtbeempt geheten dat OulandtORA AstenA.A.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1477PachtakkerPachteckerland den PachteckerORA AstenA.A.
1472PadbeemdPatbeemptden PatbeemptORA AstenA.A.
1425PapendonkPapendonckperceel in de PapendonckbeemdeTafel H.GeestH.L.
1374Papendonk PNPapendonckLuytgaert van der PapendonckTafel H.GeestH.L.
1381ParPerbona dicta te PerBossche.sch.pr.C.S.
1416Par PNParreBruysten van den ParreTafel H.GeestH.L.
1425PasPasdie PasBossche.sch.pr.C.S.
1446PesselPesselkenhet PesselkenTafel H.GeestH.L.
1467PlompPloempstuk beempt die PloempORA AstenA.A.
1475Poot beemdPoetbeemptbeempt den PoetbeemptORA AstenA.A.
1456PostelPostelhet goed van het goetshuys van PostelTafel H.GeestH.L.
1381Priester bosPrysterboschPrysterboschBossche.sch.pr.C.S.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1425Ravenakker PNRaveneckerDirck van RaveneckerTafel H.GeestH.L.
1475RaaiakkerRayeckerland den RayeckerORA AstenA.A.
1485RavenbeemdRaefsbeemptdie RavenbeemptORA AstenA.A.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1367SpleetSpleeteden stroom nederwaarts tot geene SpleeteLimietscheidingE.E.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1438Verheyen PNVerheyenGoeyart VerheyenTafel H.GeestH.L.
1381VlaskloteVlasclotelaan gheen vlasclotelBossche.sch.pr.C.S.
1367Vonder LieropLiedrop ten vondrenden stroom nederwaarts tot Liedrop ten VonderenLimietscheidingE.E.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1434WatermolenWatermolenwatermolen op BeirgulenBossche.sch.pr.C.S.
1367Watermolen RuthRuth den RaadeRuth den raadeLimietscheidingE.E.
1423WindmolenWindmolende windmolen en het gemaalBossche.sch.pr.C.S.
JaarNaamToponiemOpmerkingBron Transcriptie
1394Zale van HalZale van Halbij een beempt Zale van HalBossche.sch.pr.C.S.
1367Zeven merenSeven Meerentot Seven MeerenLimietscheidingE.E.

Tabel-kolommen

JAAR: De oudst gevonden vermelding van het betreffende toponiem
NAAM: Moderne spelling van het toponiem
TOPONIEM: Toponiem in oorspronkelijke vorm
OPMERKING: toponiem in oorsproonkelijk zinsverband
BRON: Bron waaruit het toponiem afkomstig is
Transciptie:Personen die de bronnen getranscribeert hebben


Bronnen

Cijnsboeken Asten
Cijnsboeken Helmond
Cartularium of limietscheijdingeAsten
Oorkondeboek Noord-Brabant NB.
Oud rechterlijk archief Asten
Oud rechterlijk archief Helmond
Oud rechterlijk archief Den Bosch
Tafel van de Heilige Geest Asten


Transcribenten

R.W.Roos Wijnhof
L.B.Ludo Boeije
E.E.E.J.Th.A.M van Emstede
H.C.H.P.H. Camps
A.A.Antoon van Asten
H.B.Henk Beijers (na 1500 is Simon van Wetten)
C.S.Collectie Smulders
H.L.Hans van de Laarschot
B.F.G. Bannenberg en A. Frencken

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL