logo

Werkgroep-cultuurhistorie

Cultuurhistorie

  • Norbert Lammers contactpersoon
    035-6932894 | ngfm.lammers@gmail.com
  • Ton van Hoek
  • Gerard Jeuken
  • Theo Knoops
  • Jacques van der Velden
  • Cees Verhagen

Bewoningsgeschiedenis

Ondanks het feit dat de werkgroep 'Cultuurhistorie' een sluimerend bestaan leidt, is er toch het een en ander gebeurd in de afgelopen vijf jaar. Dit betreft de 'Bewoningsgeschiedenis van Asten' een cultuurhistorisch overzicht over het kasteel, de kerken, molens, huizen, boerderijen en fabrieken vanaf ongeveer 1600 tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf het begin van de 15e eeuw bestaat er een Rechterlijk Archief in Asten en samen met de Doop-, Trouw- en Doodregisters vanaf begin 16e eeuw, zijn familieverbanden vastgelegd. En dat levert een bijdrage om de wisseling van eigenaren van de gebouwen te reconstrueren evenals verpondingslijsten en het huizenkohier over de periode 1736-1803.

De Franse revolutie vormt een breuklijn in het archief met een overschakeling naar het kadaster, bevolkingsregister en notulen van notarissen. Ook historische kranten rapporteren vanaf het begin van de 19e eeuw geregeld over gebeurtenissen in Asten. Het combineren van deze puzzelstukjes geeft een mooi beeld in wat er in een gebouw in de loop der tijd heeft afgespeeld en helpt mensen bij hun genealogisch onderzoek.

Dat blijkt uit de vele reacties, opmerkingen en aanvullingen van met name emigranten uit Canada, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Het is dus een levend document waaraan nog enkele straten in het dorp ontbreken die in de komende jaren worden ingevuld.

Mede dankzij de 'Bewoningsgeschiedenis van Asten' was het mogelijk om de wens van de onlangs overleden boekhandelaar Henk Berkers gedeeltelijk in vervulling te laten gaan. En dat betreft de vraag: "Wie beschrijft H. Hollidee in zijn boek 'Etsen naar het Leven' en wanneer en waar speelde het"?

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com