logo

Werkgroep-toponiemen

Toponiemen

 • Sjef Toemen
 • Tom Waals contactpersoon
  06-38008822 | twaals1949@kpnmail.nl
 • Piet Aarts
 • Marianne Adriaans-Dirven
 • Ton van de Graft
 • Toon Hartman
 • Jan Heyligers
 • Ton van Hoek
 • Trudo Kuijpers
 • Hans van de Laarschot
 • Harrie Maas
 • Frans Martens
 • Sandu Niessen
 • Jacques van der Velden
 • Cees Verhagen
 • Jos Verhoeven
 • Harrie Wijnen

Het centrale begrip hier is KADASTERKAARTEN.

De leden van deze werkgroep zijn geïnteresseerd in oude (land)kaarten en de namen die daarop voorkomen. Deze oude benamingen kunnen waardevolle informatie geven over een nog verder verleden. Vaak zeggen oude veldnamen iets over (de vorm van) het landschap of andere in het verleden zichtbare maar nu verdwenen, kenmerken.  

Als basis wordt de oorspronkelijke (1e) kadasterkaart uit 1832 gebruikt en de daarbij behorende administratieve gegevens (eigenaar/grondgebruik/grootte e.d.). Naast het Kadaster zijn er nog veel meer oude dossiers waarin veldnamen genoemd worden zoals bijvoorbeeld het Maatboek 1792, de Cijnsregisters. Op verschillende manieren wordt gezocht naar de meest exacte en betrouwbare locatie van de veldnaam en vastgelegd op kaarten. Een andere activiteit is het zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van de naam omdat ook hierin vaak historische informatie zit. De resultaten hiervan staan vaak vermeld in het verenigingsblad De Vonder. 

Op dit moment zijn enkele leden van de werkgroep betrokken bij het zgn. Aezel-project. Aezel staat voor “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”. Dit project heeft tot doel de versnipperde erfgoedinformatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via internet. 

In voorkomende gevallen adviseert de werkgroep de gemeenten Asten en Someren bij het zoeken naar nieuwe straatnamen (mogelijk afgeleid van oude veldnamen). 

Voor deelname aan deze werkgroep zijn geen specifieke kwaliteiten nodig. 

De werkgroep komt elke 3e dinsdag van de maand om 19:30 uur bij elkaar in het Heemhuis. 

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
ADM

XSSMMDLGXL