logo

Werkgroep

Cultuurhistorie

De werkgroep Cultuurhistorie heeft 9 deelnemers.


Cultuurhistorie

(Op dit moment is er nog geen contactpersoon aangewezen. We studeren nog over de precieze opzet van deze werkgroep.)

Doelstelling van de werkgroep: De geschiedenis van Asten en Someren aan een breed publiek toegankelijk maken.

Taakstelling van de werkgroep: Het stimuleren van, faciliteren met en assisteren bij verhalen (in de Vonder, krant, boek of website), lezingen en excursies over de geschiedenis van Asten en Someren door leden van heemkundekring de Vonder of van anderen.

- meer publiceren in plaatselijke kranten
- betrekken van het verenigingsleven en scholen bij Heemkundekring de Vonder
- lijst maken van voor Asten en Someren cultuurhistorisch belangrijke gebouwen, waterlopen, paden
- samenwerking met toponiemen werkgroep en met Geo-wiki op het platform Historische Geografie Brabant
- een contactpersoon met de gemeente hebben voor zowel Someren als Asten
 

De werkgroep 'Cultuurhistorie' heeft een sluimerend bestaan geleid en toch is er het een en ander gebeurd in de afgelopen vijf jaar. Dit betreft de 'Bewoningsgeschiedenis van Asten' een cultuurhistorisch overzicht over het kasteel, de kerken, molens, huizen, boerderijen en fabrieken vanaf ongeveer 1600 tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf het begin van de 15e eeuw bestaat er een Rechterlijk Archief in Asten en samen met de Doop-, Trouw- en Doodregisters vanaf begin 16e eeuw, zijn familieverbanden vastgelegd. En dat levert een bijdrage om de wisseling van eigenaren van de gebouwen te reconstrueren evenals verpondingslijsten en het huizenkohier over de periode 1736-1803.

De Franse revolutie vormt een breuklijn in het archief met een overschakeling naar het kadaster, bevolkingsregister en notulen van notarissen. Ook historische kranten rapporteren vanaf het begin van de 19e eeuw geregeld over gebeurtenissen in Asten. Het combineren van deze puzzelstukjes geeft een mooi beeld in wat er in een gebouw in de loop der tijd heeft afgespeeld en helpt mensen bij hun genealogisch onderzoek.

Dat blijkt uit de vele reacties, opmerkingen en aanvullingen van met name emigranten uit Canada, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Het is dus een levend document waaraan nog enkele straten in het dorp ontbreken die in de komende jaren worden ingevuld.

Mede dankzij de 'Bewoningsgeschiedenis van Asten' was het mogelijk om de wens van de onlangs overleden boekhandelaar Henk Berkers gedeeltelijk in vervulling te laten gaan. En dat betreft de vraag: "Wie beschrijft H. Hollidee in zijn boek 'Etsen naar het Leven' en wanneer en waar speelde het"?

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL